Advanced

Personlig integritet i arbetslivet- En studie om övervakning i arbetslivet med hjälp av modern teknik

Stigsson, Matilda LU (2018) HARH16 20172
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Personlig integritet i arbetslivet är tämligen oreglerad i svensk rätt och den reglering som finns är komplex och svåröverskådlig. Det är i synnerhet PuL som aktualiseras i fråga om arbetstagares personliga integritet, vilken i maj 2018 ersätts av GDPR. Den består likt PuL av allmänt hållna bestämmelser. Emellertid tillhandahåller GDPR stärkt skydd för individens personliga integritet och ökade skyldigheter för personuppgiftsansvariga.
Modern teknik har gjort det möjligt för arbetsgivare att enkelt och billigt övervaka de anställda. Närgångna och detaljerade kontrollåtgärder, såsom gps-övervakning har ökat i omfattning och möjliggör övervakning i realtid, där arbetstagarens position ständigt kan bevakas. I uppsatsen undersöks i vilken... (More)
Personlig integritet i arbetslivet är tämligen oreglerad i svensk rätt och den reglering som finns är komplex och svåröverskådlig. Det är i synnerhet PuL som aktualiseras i fråga om arbetstagares personliga integritet, vilken i maj 2018 ersätts av GDPR. Den består likt PuL av allmänt hållna bestämmelser. Emellertid tillhandahåller GDPR stärkt skydd för individens personliga integritet och ökade skyldigheter för personuppgiftsansvariga.
Modern teknik har gjort det möjligt för arbetsgivare att enkelt och billigt övervaka de anställda. Närgångna och detaljerade kontrollåtgärder, såsom gps-övervakning har ökat i omfattning och möjliggör övervakning i realtid, där arbetstagarens position ständigt kan bevakas. I uppsatsen undersöks i vilken omfattning arbetsgivare har rätt att vidta kontrollåtgärder med hjälp av positioneringssystem, passagesystem, loggning av datorutrustning samt kontroll av arbetstagares e- post.
Analysen visar att i de flesta fall avgörs frågan om övervakning efter en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av kontroll och arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet. Ändamålet med övervakningen är ofta avgörande för om kontrollåtgärden bedöms godtagbar eller inte. Övervakning som syftar till att vidmakthålla säkerhet är tillåtet i högre utsträckning än övervakning som syftar till att på olika sätt kontrollera arbetstagaren. (Less)
Abstract
Integrity in the workforce appears to be rather unregulated in the swedish law. The existing regulation is compound and difficult to get a grip of. In May, 2018, the Personal Data Act will be replaced by the GDPR, which in similar to the former consists of general provisions. However, the new legislation provides employees increased protection, but also more responsibilities for the employers.

The development of modern technology has given rise to cheap and simple methods for employers, to monitor their employees. For example has GPS-equipment, enabled real-time surveillance. This thesis examines, in what extent, employers have the possibility to take precaution of employees, by using positioning systems, passages and control the... (More)
Integrity in the workforce appears to be rather unregulated in the swedish law. The existing regulation is compound and difficult to get a grip of. In May, 2018, the Personal Data Act will be replaced by the GDPR, which in similar to the former consists of general provisions. However, the new legislation provides employees increased protection, but also more responsibilities for the employers.

The development of modern technology has given rise to cheap and simple methods for employers, to monitor their employees. For example has GPS-equipment, enabled real-time surveillance. This thesis examines, in what extent, employers have the possibility to take precaution of employees, by using positioning systems, passages and control the internet and e-mail usage.

The analysis shows that in most cases the issue of surveillance is decided by a balance act between the employer's interest of control and the employee's interest of personal integrity. The purpose of the surveillance is often crucial, if the precaution is considered acceptable or not. Surveillance aimed to maintain security in the workplace is allowed more often, compared to surveillance aimed to controll the employees in different ways. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8933405,
 abstract   = {Integrity in the workforce appears to be rather unregulated in the swedish law. The existing regulation is compound and difficult to get a grip of. In May, 2018, the Personal Data Act will be replaced by the GDPR, which in similar to the former consists of general provisions. However, the new legislation provides employees increased protection, but also more responsibilities for the employers.


The development of modern technology has given rise to cheap and simple methods for employers, to monitor their employees. For example has GPS-equipment, enabled real-time surveillance. This thesis examines, in what extent, employers have the possibility to take precaution of employees, by using positioning systems, passages and control the internet and e-mail usage.

The analysis shows that in most cases the issue of surveillance is decided by a balance act between the employer's interest of control and the employee's interest of personal integrity. The purpose of the surveillance is often crucial, if the precaution is considered acceptable or not. Surveillance aimed to maintain security in the workplace is allowed more often, compared to surveillance aimed to controll the employees in different ways.},
 author    = {Stigsson, Matilda},
 keyword   = {Personlig integritet,Personuppgiftslagen,PuL,GDPR: Personlig integritet i arbetslivet,Kontrollåtgärder,modern teknik,positioneringsteknik,GPS,e-post,övervakning,arbetsgivare,arbetstagare,integritetskränkning,Dataskyddsförordningen,Arbetsledningsrätt,AD,Datainspektionen,intresseavvägning,Passagessytem},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personlig integritet i arbetslivet- En studie om övervakning i arbetslivet med hjälp av modern teknik},
 year     = {2018},
}