Advanced

Trovärdighetsbedömningar av asylsökande med traumatiska minnen

Andersson, Sara LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The right to seek asylum is a fundamental right for all refugees worldwide. In order to receive status as a refugee, the person must feel a well founded fear of being persecuted upon returning to his country of nationality. When a person flees his country to seek asylum, the escape often results in that the person has few or no personal belongings or important documents which he can use to prove his status as a refugee or identity with. Because of the vulnerable situation that the refugee is in, there are some ways to make the evaluation of evidence more beneficial to the person seeking asylum. The evidence is often solely based on the applicant's statement, and therefore the statement often determines whether the application is granted or... (More)
The right to seek asylum is a fundamental right for all refugees worldwide. In order to receive status as a refugee, the person must feel a well founded fear of being persecuted upon returning to his country of nationality. When a person flees his country to seek asylum, the escape often results in that the person has few or no personal belongings or important documents which he can use to prove his status as a refugee or identity with. Because of the vulnerable situation that the refugee is in, there are some ways to make the evaluation of evidence more beneficial to the person seeking asylum. The evidence is often solely based on the applicant's statement, and therefore the statement often determines whether the application is granted or not. The statement then becomes the subject of a credibility assessment. The credibility assessment aims to determine whether the person is considered to be credible in their pleaded asylum grounds or not, and thus can be given the rule “benefit of the doubt” that allows the persons claims to be the basis of a granted asylum. If the person is deemed not to be credible, the rule does not apply.

Nearly all refugees have experienced some type of traumatic event before arriving in the country where they apply for asylum. Furthermore, memory research shows that traumatic events can affect both the ways in which a memory is encoded in the brain, how a person experiences the event and how reporting is done afterwards. Despite this all asylum seekers are assessed according to the same criteria in a credibility assessment. (Less)
Abstract (Swedish)
Rätten att söka asyl är en grundläggande rättighet för alla flyktingar världen över. För att beviljas flyktingstatus krävs att personen ska känna en välgrundad och rimlig fruktan för förföljelse vid återsändande till hemlandet, vilket innebär att en bedömning av rekvisiten måste göras. När en person flyr sitt hemland för att söka asyl i ett annat land medför flykten ofta att personen har få eller inga personliga tillhörigheter eller viktiga dokument med sig som hen kan styrka sin flyktingstatus eller identitet med. På grund av den synnerligen utsatta situation en flykting befinner sig i finns det därför vissa lättnader vid bevisprövningen av asylansökan. Bevisunderlaget består ofta enbart av den sökandes utsaga, varpå utsagan ofta blir... (More)
Rätten att söka asyl är en grundläggande rättighet för alla flyktingar världen över. För att beviljas flyktingstatus krävs att personen ska känna en välgrundad och rimlig fruktan för förföljelse vid återsändande till hemlandet, vilket innebär att en bedömning av rekvisiten måste göras. När en person flyr sitt hemland för att söka asyl i ett annat land medför flykten ofta att personen har få eller inga personliga tillhörigheter eller viktiga dokument med sig som hen kan styrka sin flyktingstatus eller identitet med. På grund av den synnerligen utsatta situation en flykting befinner sig i finns det därför vissa lättnader vid bevisprövningen av asylansökan. Bevisunderlaget består ofta enbart av den sökandes utsaga, varpå utsagan ofta blir avgörande för om ansökan beviljas eller inte. Utsagan blir därför föremål för en trovärdighetsbedömning. Trovärdighetsbedömningen har som syfte att avgöra om personen anses vara trovärdig i sina åberopade skyddsskäl, och därmed kan erkännas en bevislättnadsregel som gör att personens påståenden kan ligga till grund för en beviljad asylansökan. Bedöms personen inte vara trovärdig blir inte heller bevislättnadsregeln tillämplig.

Nästan alla flyktingar har erfarenhet av någon typ av traumatisk händelse innan de ankommer till landet där de ansöker om asyl. Vidare visar minnesforskning att traumatiska händelser kan få effekt både på sätten ett minne inkodas i hjärnan, hur en person upplever händelsen och hur återberättelse sker. Trots det blir alla asylsökande bedömda enligt samma kriterier vid en trovärdighetsbedömning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Sara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsrätt, asyl, trovärdighetsbedömning, traumatiska minnen
language
Swedish
id
8933717
date added to LUP
2018-03-01 09:57:00
date last changed
2018-03-01 09:57:00
@misc{8933717,
 abstract   = {The right to seek asylum is a fundamental right for all refugees worldwide. In order to receive status as a refugee, the person must feel a well founded fear of being persecuted upon returning to his country of nationality. When a person flees his country to seek asylum, the escape often results in that the person has few or no personal belongings or important documents which he can use to prove his status as a refugee or identity with. Because of the vulnerable situation that the refugee is in, there are some ways to make the evaluation of evidence more beneficial to the person seeking asylum. The evidence is often solely based on the applicant's statement, and therefore the statement often determines whether the application is granted or not. The statement then becomes the subject of a credibility assessment. The credibility assessment aims to determine whether the person is considered to be credible in their pleaded asylum grounds or not, and thus can be given the rule “benefit of the doubt” that allows the persons claims to be the basis of a granted asylum. If the person is deemed not to be credible, the rule does not apply.

Nearly all refugees have experienced some type of traumatic event before arriving in the country where they apply for asylum. Furthermore, memory research shows that traumatic events can affect both the ways in which a memory is encoded in the brain, how a person experiences the event and how reporting is done afterwards. Despite this all asylum seekers are assessed according to the same criteria in a credibility assessment.},
 author    = {Andersson, Sara},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,asyl,trovärdighetsbedömning,traumatiska minnen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trovärdighetsbedömningar av asylsökande med traumatiska minnen},
 year     = {2017},
}