Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Delat ledarskap i den komplexa organisationen - En kvalitativ studie av delat ledarskap utifrån ett kommunikationsperspektiv

Appelqvist, Annika LU (2018) SKOM12 20171
Department of Strategic Communication
Abstract
Shared leadership – A qualitative study of shared leadership from a communication perspective

This study aims to examine shared leadership in a complex organization from a strategic communications perspective. Through a case study at Scania University Hospital, managers and co-workers’ opinions about shared leadership are studied in order to receive a better knowledge of shared leadership’s practical condition, execution and communication processes. The results show that shared leadership is executed by daily communication of the members within the organization. Shared leadership affects the structure of the organization and its’ communication processes. At the same time, communication processes may be a way of constituting the... (More)
Shared leadership – A qualitative study of shared leadership from a communication perspective

This study aims to examine shared leadership in a complex organization from a strategic communications perspective. Through a case study at Scania University Hospital, managers and co-workers’ opinions about shared leadership are studied in order to receive a better knowledge of shared leadership’s practical condition, execution and communication processes. The results show that shared leadership is executed by daily communication of the members within the organization. Shared leadership affects the structure of the organization and its’ communication processes. At the same time, communication processes may be a way of constituting the organization. (Less)
Abstract (Swedish)
Delat ledarskap i den komplexa organisationen - En kvalitativ studie av delat ledarskap utifrån ett kommunikationsperspektiv

Denna studie syftar till att med utgångspunkt i strategisk kommunikation analysera delat ledarskap inom en komplex organisation. Genom en fallstudie på Skånes universitetssjukhus har chefers och medarbetares uppfattningar om delat ledarskap studerats för att därmed skapa större förståelse för det delade ledarskapets praktiska förutsättningar, utövande och kommunikationsprocesser. Resultaten visar att delat ledarskap utövas genom daglig kommunikation mellan organisationsmedlemmarna. Det delade ledarskapet påverkar organisationens struktur och kommunikationsprocesser. Kommunikationsprocesser kan samtidigt även vara... (More)
Delat ledarskap i den komplexa organisationen - En kvalitativ studie av delat ledarskap utifrån ett kommunikationsperspektiv

Denna studie syftar till att med utgångspunkt i strategisk kommunikation analysera delat ledarskap inom en komplex organisation. Genom en fallstudie på Skånes universitetssjukhus har chefers och medarbetares uppfattningar om delat ledarskap studerats för att därmed skapa större förståelse för det delade ledarskapets praktiska förutsättningar, utövande och kommunikationsprocesser. Resultaten visar att delat ledarskap utövas genom daglig kommunikation mellan organisationsmedlemmarna. Det delade ledarskapet påverkar organisationens struktur och kommunikationsprocesser. Kommunikationsprocesser kan samtidigt även vara ett sätt att konstituera organisationen. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Delat ledarskap – en kommunikativ utmaning

Delat ledarskap har uppstått som en reaktion på nutidens komplexa organisationer. Fördelarna när fler chefer delar på ledarskapet är många. Samtidigt är delat ledarskap en kommunikativ utmaning som behöver studeras mer och ur fler perspektiv än vad som gjorts inom forskningen hittills.
Utvecklingen i samhället och förändrade organisationsstrukturer har skapat behov för en annan typ av ledarskap. Den karismatiske företagsledaren har alltmer fått ge vika för ett mer relationsinriktat sätt att se på ledarskap där istället organisationsmedlemmarna står i fokus. Detta har inneburit att delat ledarskap har blivit ett alternativ för allt fler organisationer.
Organisationers ökade behov av delat... (More)
Delat ledarskap – en kommunikativ utmaning

Delat ledarskap har uppstått som en reaktion på nutidens komplexa organisationer. Fördelarna när fler chefer delar på ledarskapet är många. Samtidigt är delat ledarskap en kommunikativ utmaning som behöver studeras mer och ur fler perspektiv än vad som gjorts inom forskningen hittills.
Utvecklingen i samhället och förändrade organisationsstrukturer har skapat behov för en annan typ av ledarskap. Den karismatiske företagsledaren har alltmer fått ge vika för ett mer relationsinriktat sätt att se på ledarskap där istället organisationsmedlemmarna står i fokus. Detta har inneburit att delat ledarskap har blivit ett alternativ för allt fler organisationer.
Organisationers ökade behov av delat ledarskap innebär att det även finns ett ökat behov att förstå fenomenet bättre ur forskningssynpunkt. Det är ett område som behöver studeras mer och ur fler perspektiv än vad som gjorts inom forskningen hittills. Genom att studera delat ledarskap inom en komplex organisation utifrån ett kommunikationsperspektiv har målet varit att lokalisera de kommunikativa utmaningar som chefer och medarbetare kan stå inför. Det kan bland annat handla om hur arbetsuppgifter fördelas, hur chefer och medarbetare kommunicerar med varandra men även hur man som organisation hanterar delat ledarskap.
Det som framkom i studien var att delat ledarskap är ingen vinnande formula i sig utan det är människorna i det delade ledarskapet som avgör om det ska bli framgångsrikt. Organisationens struktur och kommunikation påverkas på flera sätt, samtidigt som olika kommunikationsprocesser i form av daglig interaktion mellan chefer och medarbetare medverkar till att organisationen skapas och formar sin struktur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Appelqvist, Annika LU
supervisor
organization
course
SKOM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
delat ledarskap, komplexitetsteori, CCO, strategisk kommunikation, relationellt ledarskap
language
Swedish
id
8934299
date added to LUP
2018-02-05 11:15:29
date last changed
2018-02-05 11:15:29
@misc{8934299,
 abstract   = {{Shared leadership – A qualitative study of shared leadership from a communication perspective

This study aims to examine shared leadership in a complex organization from a strategic communications perspective. Through a case study at Scania University Hospital, managers and co-workers’ opinions about shared leadership are studied in order to receive a better knowledge of shared leadership’s practical condition, execution and communication processes. The results show that shared leadership is executed by daily communication of the members within the organization. Shared leadership affects the structure of the organization and its’ communication processes. At the same time, communication processes may be a way of constituting the organization.}},
 author    = {{Appelqvist, Annika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Delat ledarskap i den komplexa organisationen - En kvalitativ studie av delat ledarskap utifrån ett kommunikationsperspektiv}},
 year     = {{2018}},
}