Advanced

Camera Interaction in Elevator Environment

Ringdahl, Viktoria LU and Bye Løken, Marie (2018) MMKM10 20172
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Examensarbetets uppsats beskriver en produktutvecklingsprocess, syftet är att utveckla ett produktkoncept för en övervakningskamera i en hissmiljö. Studien är genomförd på uppdrag av Axis Communications AB, ett marknadsledare företag inom nätverksvideo.

Uppsatsen inkluderar en omfattande bakgrundsstudie, i vilken syftet är att skapa förståelse för relevanta delar av hissbranschen för att få kunskap om hur kameraövervakning kan implementeras. För att uppnå bästa möjliga förståelse för hissmiljön, valdes utförandet av användarundersökning som primär metod för insamling av data. Bakgrundsstudien påvisade komplexiteten hissbranschen, samt att många aspekter måste vägas in under utvecklingen av en lösning anpassad för den miljön. Kunskap... (More)
Examensarbetets uppsats beskriver en produktutvecklingsprocess, syftet är att utveckla ett produktkoncept för en övervakningskamera i en hissmiljö. Studien är genomförd på uppdrag av Axis Communications AB, ett marknadsledare företag inom nätverksvideo.

Uppsatsen inkluderar en omfattande bakgrundsstudie, i vilken syftet är att skapa förståelse för relevanta delar av hissbranschen för att få kunskap om hur kameraövervakning kan implementeras. För att uppnå bästa möjliga förståelse för hissmiljön, valdes utförandet av användarundersökning som primär metod för insamling av data. Bakgrundsstudien påvisade komplexiteten hissbranschen, samt att många aspekter måste vägas in under utvecklingen av en lösning anpassad för den miljön. Kunskap erhållen från bakgrundsstudien tillämpades för att generera lösningar vilka ledde fram till ett slutgiltigt koncept.

Konceptutvecklingsprocessen resulterade i ett kamerahus för sensorenheten AXIS FA1105, utformat som en kupol. Kamerahuset är litet och diskret, vilket medför många fördelar i en hissmiljö. I det slutgiltiga konceptet arrangerades sensorenheten i en silikonboll, bollen i sig placerades emellan två ringar med en sfärisk insida där den är fri att rotera för att uppnå det optimala synfältet. En yttre täckring och kupol placeras sedan över silikonbollen för att skydda kameran och låsa bollen, därmed fixeras kamera vinkeln.

Nyckelord: Produktutveckling, Nätverksvideo, Övervakning, Axis, Hiss, Design, Nätverksanslutning (Less)
Abstract
This master thesis describes a product development process with the aim of developing a product concept for a surveillance camera in an elevator environment. The study is conducted on behalf of Axis Communications AB, a market leading company in network camera solutions.

The thesis includes a comprehensive background study that seeks to understand relevant parts of the elevator business to gain knowledge on how a surveillance camera could be implemented. To achieve the best understanding of the environment, user research was performed as the primarily research method. The background study revealed that the elevator business is complex and many aspects must be considered when developing a custom fit solution for the environment. The... (More)
This master thesis describes a product development process with the aim of developing a product concept for a surveillance camera in an elevator environment. The study is conducted on behalf of Axis Communications AB, a market leading company in network camera solutions.

The thesis includes a comprehensive background study that seeks to understand relevant parts of the elevator business to gain knowledge on how a surveillance camera could be implemented. To achieve the best understanding of the environment, user research was performed as the primarily research method. The background study revealed that the elevator business is complex and many aspects must be considered when developing a custom fit solution for the environment. The knowledge gained from the background study was used to generate solutions leading to a final product concept.

The concept development process resulted in a dome housing solution for the AXIS FA1105 sensor unit. The housing is very small and discrete, which provides many advantages in the elevator environment. In the final concept, the sensor unit is arranged in a silicone ball, the ball is placed in two rings with a spherical inside where it can rotate freely to provide the ideal field of view. A cover ring and dome is placed over the silicone ball to protect the camera and lock the silicone ball, thereby fixating the camera angle.

Keywords: Product development, Network Surveillance Camera, Axis, Elevator, Design, Network Connection (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ringdahl, Viktoria LU and Bye Løken, Marie
supervisor
organization
course
MMKM10 20172
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Product development, Network Surveillance Camera, Axis, Elevator, Design, Network Connection
language
English
id
8935649
date added to LUP
2018-02-14 15:59:02
date last changed
2018-02-14 15:59:02
@misc{8935649,
 abstract   = {This master thesis describes a product development process with the aim of developing a product concept for a surveillance camera in an elevator environment. The study is conducted on behalf of Axis Communications AB, a market leading company in network camera solutions.

The thesis includes a comprehensive background study that seeks to understand relevant parts of the elevator business to gain knowledge on how a surveillance camera could be implemented. To achieve the best understanding of the environment, user research was performed as the primarily research method. The background study revealed that the elevator business is complex and many aspects must be considered when developing a custom fit solution for the environment. The knowledge gained from the background study was used to generate solutions leading to a final product concept.

The concept development process resulted in a dome housing solution for the AXIS FA1105 sensor unit. The housing is very small and discrete, which provides many advantages in the elevator environment. In the final concept, the sensor unit is arranged in a silicone ball, the ball is placed in two rings with a spherical inside where it can rotate freely to provide the ideal field of view. A cover ring and dome is placed over the silicone ball to protect the camera and lock the silicone ball, thereby fixating the camera angle.

Keywords: Product development, Network Surveillance Camera, Axis, Elevator, Design, Network Connection},
 author    = {Ringdahl, Viktoria and Bye Løken, Marie},
 keyword   = {Product development,Network Surveillance Camera,Axis,Elevator,Design,Network Connection},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Camera Interaction in Elevator Environment},
 year     = {2018},
}