Advanced

Lakvatten som spridningskälla för mikroplast

Brandmyr, Emma LU and Hartman, Cornelia (2018) MVEK02 20172
Studies in Environmental Science
Abstract
Although most microplastics (<5 mm in length or diameter, depending on
shape) are not visible they can be found everywhere in the environment.
The effects can be devastating and much greater than what has been
proven so far, as there is a lack of knowledge about the impact, spread and
extent of microplastics. The Swedish EPA published a report in June 2017
which reveals a number of major microplastic sources. One of the potential
sources according to this report is landfills, but there is no data of these
leaking particles. The purpose of this study is therefore to highlight the
current microplastic problem and to examine the presence of
microplastics in leachate from landfills.
Information is collected through a laboratory... (More)
Although most microplastics (<5 mm in length or diameter, depending on
shape) are not visible they can be found everywhere in the environment.
The effects can be devastating and much greater than what has been
proven so far, as there is a lack of knowledge about the impact, spread and
extent of microplastics. The Swedish EPA published a report in June 2017
which reveals a number of major microplastic sources. One of the potential
sources according to this report is landfills, but there is no data of these
leaking particles. The purpose of this study is therefore to highlight the
current microplastic problem and to examine the presence of
microplastics in leachate from landfills.
Information is collected through a laboratory analysis, scientific
articles, reports and communication with experts in relevant areas. Four
unpurified and two purified leachate samples (with Sequencing Batch
Reactor-technique) were collected from two landfills in southern Sweden.
One hundred random particles (2-200 μm) from each sample were
analyzed and classified into different groups. All the unpurified leachate
samples did contain microplastics. This study shows that leachate is a
microplastic source. The significance of this source is not yet investigated,
hence more research is required. Especially since leachate should not
cause any harm of the humanity nor environment accoring to Swedish
legislation. Leachate from active landfills in Sweden is treated either
through a local site or municipal wastewater treatment plants. Despite
this, plastic particles end up in the environment, for example through
sludge that end up on farmlands. Some older, inactive landfills lack
leachate treatment which may cause a local contamination as well. At
present there is a lack of legislation regarding microplastics, which partly
is a consequence of the absence of a standardized analytical method.
Microplastics with or without additives can be an endangerment to
humans and the environment and should therefore be prioritized. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Lakvatten läcker ut mikroplast
Effekterna av mikroplaster är ännu inte helt utredda och därför kan de vara mycket farligare än vad vi vet idag. Plastpartiklarna kan finnas överallt i miljön och en hittills outforskad spridningskälla är deponier och dess lakvatten.

Det har inte undgått allmänheten att större plastskräp, det vill säga makroplaster, både förfular samt förstör natur och miljö. Mindre plastskräp, så kallade mikroplaster (<5 mm), har inte lika synliga effekter men är minst lika allvarliga. Dessa små partiklar kan finnas från havets djupaste botten till dammtussarna i våra hem. Då de består av olika material samt oftast innehåller en eller flera olika kemikalier, kan mikroplaster ha förödande konsekvenser för människa och... (More)
Lakvatten läcker ut mikroplast
Effekterna av mikroplaster är ännu inte helt utredda och därför kan de vara mycket farligare än vad vi vet idag. Plastpartiklarna kan finnas överallt i miljön och en hittills outforskad spridningskälla är deponier och dess lakvatten.

Det har inte undgått allmänheten att större plastskräp, det vill säga makroplaster, både förfular samt förstör natur och miljö. Mindre plastskräp, så kallade mikroplaster (<5 mm), har inte lika synliga effekter men är minst lika allvarliga. Dessa små partiklar kan finnas från havets djupaste botten till dammtussarna i våra hem. Då de består av olika material samt oftast innehåller en eller flera olika kemikalier, kan mikroplaster ha förödande konsekvenser för människa och miljö. Särskilt på långt sikt då vi ständigt exponeras för all plast i vår omgivning. I Juni 2017 publicerade Naturvårdsverket en rapport om källor till utsläpp av mikroplaster, där det nämns att deponier och dess lakvatten bidrar till att dessa partiklar sprids ut i miljön. Dock fanns ingen information om vilka mängder det handlar om. I denna studie undersöks lakvatten som en potentiell spridningskälla för mikroplast genom litteraturundersökning samt provtagning vid två deponier i södra Sverige; i Trelleborg och Malmö (se figur).

Studien visar att det finns en förekomst av mikroplast i lakvatten från Malmö och Trelleborg samt att lakvatten från deponier är en spridningskälla av mikroplast. Detta innebär att även om deponering av plast förbjudits i dagens Sverige läcker plastpartiklar ut i miljön från deponierna, trots att lakvattnet går genom ett reningsverk. Lagstiftningen kring mikroplast är i princip obefintlig fastän det svenska regelverket säger att lakvatten inte ska utgöra en fara för människors hälsa och miljö.

Att alltid ha försiktighetsprincipen i åtanke kan förhoppningsvis bidra till att läckage förebyggs eller förhindras. Genom att jobba förebyggande och således kontrollera att plast, slam eller annat avfall som innehåller mikroplast inte deponeras finns där ingen plast som kan läcka ut från början. I de fall där deponier redan innehåller plastavfall är detta dock inte tillräckligt. Då är det essentiellt att istället jobba för att förhindra läckage av mikroplast från deponier; exempelvis genom förbättrad tätning, införa lakvattensystem som kan hantera kraftigare nederbörd, kontrollera grundvattennivån samt utveckla befintliga reningstekniker för lakvatten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brandmyr, Emma LU and Hartman, Cornelia
supervisor
organization
course
MVEK02 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mikroplast, lakvatten, deponi
language
Swedish
id
8936085
date added to LUP
2018-02-28 10:41:32
date last changed
2018-02-28 10:41:32
@misc{8936085,
 abstract   = {Although most microplastics (<5 mm in length or diameter, depending on
shape) are not visible they can be found everywhere in the environment.
The effects can be devastating and much greater than what has been
proven so far, as there is a lack of knowledge about the impact, spread and
extent of microplastics. The Swedish EPA published a report in June 2017
which reveals a number of major microplastic sources. One of the potential
sources according to this report is landfills, but there is no data of these
leaking particles. The purpose of this study is therefore to highlight the
current microplastic problem and to examine the presence of
microplastics in leachate from landfills.
Information is collected through a laboratory analysis, scientific
articles, reports and communication with experts in relevant areas. Four
unpurified and two purified leachate samples (with Sequencing Batch
Reactor-technique) were collected from two landfills in southern Sweden.
One hundred random particles (2-200 μm) from each sample were
analyzed and classified into different groups. All the unpurified leachate
samples did contain microplastics. This study shows that leachate is a
microplastic source. The significance of this source is not yet investigated,
hence more research is required. Especially since leachate should not
cause any harm of the humanity nor environment accoring to Swedish
legislation. Leachate from active landfills in Sweden is treated either
through a local site or municipal wastewater treatment plants. Despite
this, plastic particles end up in the environment, for example through
sludge that end up on farmlands. Some older, inactive landfills lack
leachate treatment which may cause a local contamination as well. At
present there is a lack of legislation regarding microplastics, which partly
is a consequence of the absence of a standardized analytical method.
Microplastics with or without additives can be an endangerment to
humans and the environment and should therefore be prioritized.},
 author    = {Brandmyr, Emma and Hartman, Cornelia},
 keyword   = {Mikroplast,lakvatten,deponi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lakvatten som spridningskälla för mikroplast},
 year     = {2018},
}