Advanced

Upplevelsen av hälsa och mening i aktivitet hos äldre personer som besöker kommunala träffpunkter

Autio, Alexandra LU and Frank, Elin LU (2017) ATPK62 20172
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Det naturliga åldrandet påverkas av många faktorer där upplevd hälsa och mening i aktivitet spelar en stor roll. Det finns studier som tyder på att husdjur har en positiv påverkan på dessa faktorer, men få studier är gjorda på hur husdjur påverkar dessa faktorer bland den äldre befolkningen. Syfte: Syftet var att undersöka hur äldre personer som deltar i aktiviteter på kommunala träffpunkter upplever hälsa och mening i aktivitet. Syftet var även att undersöka om dessa upplevelser påverkas av kön, om individen är sammanboende eller ensamboende samt om individen äger ett husdjur eller ej. Metod: Enkätstudie med en egenkonstruerad enkät med demografiska frågor samt frågor kopplade till aktivitet, hälsa, mening och husdjur. Data om... (More)
Bakgrund: Det naturliga åldrandet påverkas av många faktorer där upplevd hälsa och mening i aktivitet spelar en stor roll. Det finns studier som tyder på att husdjur har en positiv påverkan på dessa faktorer, men få studier är gjorda på hur husdjur påverkar dessa faktorer bland den äldre befolkningen. Syfte: Syftet var att undersöka hur äldre personer som deltar i aktiviteter på kommunala träffpunkter upplever hälsa och mening i aktivitet. Syftet var även att undersöka om dessa upplevelser påverkas av kön, om individen är sammanboende eller ensamboende samt om individen äger ett husdjur eller ej. Metod: Enkätstudie med en egenkonstruerad enkät med demografiska frågor samt frågor kopplade till aktivitet, hälsa, mening och husdjur. Data om mening i aktivitet samlades in genom instrumentet Oval-pd (Occupational value instrument with predefined items). Resultat: I studien framkom det att det fanns en relation mellan att äga ett husdjur och en högre självskattad hälsa och upplevd mening i aktivitet. De som ägde ett husdjur skattade inte sin hälsa lågt i lika stor omfattning som de utan husdjur. Slutsats: Att äga ett husdjur påverkar den självskattade hälsan och den upplevda meningen i aktivitet positivt. Detta märktes främst bland de ensamboende äldre personerna och en viktig faktor var den minskade känslan av ensamhet som ägandet av ett husdjur bidrog till. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Autio, Alexandra LU and Frank, Elin LU
supervisor
organization
alternative title
- Påverkas dessa upplevelser av personens kön, ägandet av ett husdjur eller av att bo tillsammans med någon?
course
ATPK62 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
äldre personer, hälsa, mening i aktivitet, träffpunkter, arbetsterapi, husdjur
language
Swedish
id
8936903
date added to LUP
2018-03-06 11:38:56
date last changed
2018-03-06 11:38:56
@misc{8936903,
 abstract   = {Bakgrund: Det naturliga åldrandet påverkas av många faktorer där upplevd hälsa och mening i aktivitet spelar en stor roll. Det finns studier som tyder på att husdjur har en positiv påverkan på dessa faktorer, men få studier är gjorda på hur husdjur påverkar dessa faktorer bland den äldre befolkningen. Syfte: Syftet var att undersöka hur äldre personer som deltar i aktiviteter på kommunala träffpunkter upplever hälsa och mening i aktivitet. Syftet var även att undersöka om dessa upplevelser påverkas av kön, om individen är sammanboende eller ensamboende samt om individen äger ett husdjur eller ej. Metod: Enkätstudie med en egenkonstruerad enkät med demografiska frågor samt frågor kopplade till aktivitet, hälsa, mening och husdjur. Data om mening i aktivitet samlades in genom instrumentet Oval-pd (Occupational value instrument with predefined items). Resultat: I studien framkom det att det fanns en relation mellan att äga ett husdjur och en högre självskattad hälsa och upplevd mening i aktivitet. De som ägde ett husdjur skattade inte sin hälsa lågt i lika stor omfattning som de utan husdjur. Slutsats: Att äga ett husdjur påverkar den självskattade hälsan och den upplevda meningen i aktivitet positivt. Detta märktes främst bland de ensamboende äldre personerna och en viktig faktor var den minskade känslan av ensamhet som ägandet av ett husdjur bidrog till.},
 author    = {Autio, Alexandra and Frank, Elin},
 keyword   = {äldre personer,hälsa,mening i aktivitet,träffpunkter,arbetsterapi,husdjur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelsen av hälsa och mening i aktivitet hos äldre personer som besöker kommunala träffpunkter},
 year     = {2017},
}