Advanced

The Role of Psychological Flexibility in Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder: A Survey of Swedish women

Flemming, Louise LU (2017) PSPR14 20172
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan premenstruella symptom och premenstruell relaterad nedsättning, premenstruell coping, psykologisk flexibilitet, socialt stöd och livskvalitet hos svenska kvinnor som lider av premenstruellt syndrom (PMS) och/eller premenstruell dysforisk störning (PMDS). Denna studie syftar till att fylla en lucka i litteraturen där dessa samband undersöks.
Trehundratrettioen deltagare rekryterades via Facebook genom grupper med syfte att vara stödjande för individer med PMS/PMDS. Deltagarna genomförde en online-undersökning som innehöll standardiserade mått för premenstruella symtom och premenstruell relaterad nedsättning (The premenstrual symptoms screening tool), premenstruell coping/hantering... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan premenstruella symptom och premenstruell relaterad nedsättning, premenstruell coping, psykologisk flexibilitet, socialt stöd och livskvalitet hos svenska kvinnor som lider av premenstruellt syndrom (PMS) och/eller premenstruell dysforisk störning (PMDS). Denna studie syftar till att fylla en lucka i litteraturen där dessa samband undersöks.
Trehundratrettioen deltagare rekryterades via Facebook genom grupper med syfte att vara stödjande för individer med PMS/PMDS. Deltagarna genomförde en online-undersökning som innehöll standardiserade mått för premenstruella symtom och premenstruell relaterad nedsättning (The premenstrual symptoms screening tool), premenstruell coping/hantering (The premenstrual coping measure), psykologisk flexibilitet (Chronic Pain Acceptance Questionnaire and Committed Action Questionnaire), socialt stöd (The Multidimensional Scale of Perceived Social Support), och livskvalitet (SF-12 Health Related Quality of Life). Korrelationsanalys och hierarkiska multipla regressioner användes för att analysera den insamlade datan.
Studiens resultat visar att psykologisk flexibilitet förklarar en signifikant men relativt liten del av variationen i premenstruell relaterad nedsättning samt livskvalitet, efter kontrollerad svårighetsgrad av symtom. Preliminärt föreslår dessa resultat att psykologisk flexibilitet kan verka för att förbättra den nedsättning och försämrade livskvalitet som premenstruella symtom kan innebära och att insatser som syftar till att öka psykologisk flexibilitet kan vara till hjälp för kvinnor med PMS och PMDD. Däremot uppvisade premenstruell coping/hantering och socialt stöd inte liknande egenskaper i denna studie.
Denna studie adderar med kunskap kring PMS/PMDS men ytterligare och forskning på området behövs för att bekräfta resultaten. (Less)
Abstract
The aim of this study was to examine the relationship between premenstrual symptoms and impairment, premenstrual coping, psychological flexibility, social support, and quality of life (QoL) in a sample of Swedish women who suffer from Premenstrual syndrome (PMS) and/or Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). This study seeks to address a gap in the literature where these relationships are under-investigated.
Three hundred and thirty-one participants were recruited through Facebook, within groups aimed to be supportive for sufferers of PMS/PMDD, and completed an online survey incorporating standardized measures of premenstrual symptoms and impairment (The premenstrual symptoms screening tool), premenstrual coping (The premenstrual coping... (More)
The aim of this study was to examine the relationship between premenstrual symptoms and impairment, premenstrual coping, psychological flexibility, social support, and quality of life (QoL) in a sample of Swedish women who suffer from Premenstrual syndrome (PMS) and/or Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). This study seeks to address a gap in the literature where these relationships are under-investigated.
Three hundred and thirty-one participants were recruited through Facebook, within groups aimed to be supportive for sufferers of PMS/PMDD, and completed an online survey incorporating standardized measures of premenstrual symptoms and impairment (The premenstrual symptoms screening tool), premenstrual coping (The premenstrual coping measure), psychological flexibility (Chronic Pain Acceptance Questionnaire and Committed Action Questionnaire), social support (The Multidimensional Scale of Perceived Social Support), and QoL (SF-12 Health Related Quality of Life). Correlation analysis and hierarchical multiple regressions were used to analyze the data.
Results suggested that psychological flexibility explains a significant however, relatively small part, of the variance in premenstrual-related impairment and QoL, after controlling for the severity of symptoms. Tentatively this suggests that psychological flexibility may act to ameliorate the effects of premenstrual symptoms on functioning and QoL and that interventions that target psychological flexibility may be of help to women with PMS and PMDD. On the contrary, premenstrual coping and perceived social support did not act in a similar fashion in the current study.
This study adds to a small body of literature in the area and further research is needed to confirm the results. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flemming, Louise LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Nyckelord: premenstruellt syndrom, premenstruell dysforisk störning, psykologisk flexibilitet, coping, social stöd, livskvalitet Keywords: premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric disorder, psychological flexibility, social support, quality of life
language
English
id
8937469
date added to LUP
2018-03-19 09:31:30
date last changed
2018-03-19 09:31:30
@misc{8937469,
 abstract   = {The aim of this study was to examine the relationship between premenstrual symptoms and impairment, premenstrual coping, psychological flexibility, social support, and quality of life (QoL) in a sample of Swedish women who suffer from Premenstrual syndrome (PMS) and/or Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). This study seeks to address a gap in the literature where these relationships are under-investigated. 
Three hundred and thirty-one participants were recruited through Facebook, within groups aimed to be supportive for sufferers of PMS/PMDD, and completed an online survey incorporating standardized measures of premenstrual symptoms and impairment (The premenstrual symptoms screening tool), premenstrual coping (The premenstrual coping measure), psychological flexibility (Chronic Pain Acceptance Questionnaire and Committed Action Questionnaire), social support (The Multidimensional Scale of Perceived Social Support), and QoL (SF-12 Health Related Quality of Life). Correlation analysis and hierarchical multiple regressions were used to analyze the data.
Results suggested that psychological flexibility explains a significant however, relatively small part, of the variance in premenstrual-related impairment and QoL, after controlling for the severity of symptoms. Tentatively this suggests that psychological flexibility may act to ameliorate the effects of premenstrual symptoms on functioning and QoL and that interventions that target psychological flexibility may be of help to women with PMS and PMDD. On the contrary, premenstrual coping and perceived social support did not act in a similar fashion in the current study. 
This study adds to a small body of literature in the area and further research is needed to confirm the results.},
 author    = {Flemming, Louise},
 keyword   = {Nyckelord: premenstruellt syndrom,premenstruell dysforisk störning,psykologisk flexibilitet,coping,social stöd,livskvalitet Keywords: premenstrual syndrome,premenstrual dysphoric disorder,psychological flexibility,social support,quality of life},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Role of Psychological Flexibility in Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder: A Survey of Swedish women},
 year     = {2017},
}