Advanced

Fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering av hästar, hundar och katter

Spiropoulos, Magdalena (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering av hästar hundar och katter.

Bakgrund: Fysioterapi för djur är ett relativt nytt område inom veterinärmedicinen men historiskt sätt har fysioterapeutiska interventioner funnits sedan 3000 år tillbaka. Fysioterapeuter kan behandla patienter med hjälp av olika interventioner exempelvis massage och träning. Djur behöver fysioterapi av samma anledningar som vi människor: optimering av återhämtning vid sjukdom eller skada, behandla muskuloskeletala problem och förbättra den fysiska förmågan.

Syfte: Syftet med uppsatsen var att beskriva och granska selekterad litteratur som finns för fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering av hästar, hundar och katter.

Studiedesign:... (More)
Fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering av hästar hundar och katter.

Bakgrund: Fysioterapi för djur är ett relativt nytt område inom veterinärmedicinen men historiskt sätt har fysioterapeutiska interventioner funnits sedan 3000 år tillbaka. Fysioterapeuter kan behandla patienter med hjälp av olika interventioner exempelvis massage och träning. Djur behöver fysioterapi av samma anledningar som vi människor: optimering av återhämtning vid sjukdom eller skada, behandla muskuloskeletala problem och förbättra den fysiska förmågan.

Syfte: Syftet med uppsatsen var att beskriva och granska selekterad litteratur som finns för fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering av hästar, hundar och katter.

Studiedesign: Litteraturstudie

Material och metoder: Sökningar av relevant litteratur med hjälp av databaserna PUBmed, Trip och MEDLINE gjordes. Sökningarna granskades för att resultera i ett urval av artiklar som skulle ingå i studiens resultat. Litteraturen granskades i flera steg med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier samt granskningsmallar från Critical Appraisal Skills Programme och slutligen gradering enligt PEDro scale.

Etik: Det ingick inga personer i studien men ett forskningsetiskt ställningstagande tillämpades vid granskningen av litteraturen.

Resultat: Totalt ingick 21 artiklar i resultatet. Sju artiklar berör studier om hästar, fjorton om hundar och inga artiklar om katter. Publiceringsåren var mellan 2002-2016. Några av interventionerna som användes var: massage, hydroterapi och träning. Resultaten från dessa studier visar positiva effekter av studiernas valda intervention, exempelvis simträning hjälpte hundar med artros att återfå rörelse och funktion i den drabbade leden. Artiklarna varierade i evidensgrad, medelvärdet för PEDro score var 5.

Slutsats: 21 artiklar hittades som handlar om fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering av hästar och hundar. Dock är inte evidensgraden hög bland dessa studier vilket ger en ökad risk för bias och gör att man kan ifrågasätta resultaten. Även om artiklarna inte har den högsta evidensgraden och antalet som berör samma område är få, visar studierna exempel på forskning som har gjorts inom området och ger en grund till vidare forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Spiropoulos, Magdalena
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fysioterapi, hästar, hundar, katter, rehabilitering, litteraturstudie
language
Swedish
id
8937643
date added to LUP
2018-03-19 09:41:28
date last changed
2018-03-19 09:41:28
@misc{8937643,
 abstract   = {Fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering av hästar hundar och katter. 
 
Bakgrund: Fysioterapi för djur är ett relativt nytt område inom veterinärmedicinen men historiskt sätt har fysioterapeutiska interventioner funnits sedan 3000 år tillbaka. Fysioterapeuter kan behandla patienter med hjälp av olika interventioner exempelvis massage och träning. Djur behöver fysioterapi av samma anledningar som vi människor: optimering av återhämtning vid sjukdom eller skada, behandla muskuloskeletala problem och förbättra den fysiska förmågan. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen var att beskriva och granska selekterad litteratur som finns för fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering av hästar, hundar och katter. 
 
Studiedesign: Litteraturstudie 
 
Material och metoder: Sökningar av relevant litteratur med hjälp av databaserna PUBmed, Trip och MEDLINE gjordes. Sökningarna granskades för att resultera i ett urval av artiklar som skulle ingå i studiens resultat. Litteraturen granskades i flera steg med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier samt granskningsmallar från Critical Appraisal Skills Programme och slutligen gradering enligt PEDro scale. 
 
Etik: Det ingick inga personer i studien men ett forskningsetiskt ställningstagande tillämpades vid granskningen av litteraturen. 
 
Resultat: Totalt ingick 21 artiklar i resultatet. Sju artiklar berör studier om hästar, fjorton om hundar och inga artiklar om katter. Publiceringsåren var mellan 2002-2016. Några av interventionerna som användes var: massage, hydroterapi och träning. Resultaten från dessa studier visar positiva effekter av studiernas valda intervention, exempelvis simträning hjälpte hundar med artros att återfå rörelse och funktion i den drabbade leden. Artiklarna varierade i evidensgrad, medelvärdet för PEDro score var 5. 
 
Slutsats: 21 artiklar hittades som handlar om fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering av hästar och hundar. Dock är inte evidensgraden hög bland dessa studier vilket ger en ökad risk för bias och gör att man kan ifrågasätta resultaten. Även om artiklarna inte har den högsta evidensgraden och antalet som berör samma område är få, visar studierna exempel på forskning som har gjorts inom området och ger en grund till vidare forskning.},
 author    = {Spiropoulos, Magdalena},
 keyword   = {Fysioterapi,hästar,hundar,katter,rehabilitering,litteraturstudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering av hästar, hundar och katter},
 year     = {2017},
}