Advanced

Försvarligt självförsvar? - Begränsningar i brottsoffrets rätt till nödvärn

Holmström, Anna LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The right of self-defence is a justification found in chapter 24 § 1 of the Swedish Penal Code which grants a person the right to use defensive force in certain circumstances. The conditions are stated partly by the right of self-defence and partly through the rule of excessive self-defence found in chapter 24 § 6 of the Swedish Penal Code. It is up to the court to assess various factors such as the nature of the attack, the significance of the attacked subject and other relevant considerations. In cases of excessive self-defence the court must consider the type of danger, the time frame and individual characteristics of the person subject to the attack.

These conditions and limitations to the right of self-defence are the results of a... (More)
The right of self-defence is a justification found in chapter 24 § 1 of the Swedish Penal Code which grants a person the right to use defensive force in certain circumstances. The conditions are stated partly by the right of self-defence and partly through the rule of excessive self-defence found in chapter 24 § 6 of the Swedish Penal Code. It is up to the court to assess various factors such as the nature of the attack, the significance of the attacked subject and other relevant considerations. In cases of excessive self-defence the court must consider the type of danger, the time frame and individual characteristics of the person subject to the attack.

These conditions and limitations to the right of self-defence are the results of a conflict of interest. The legislator has considered both the public interest of reducing community violence and the individual interest of defending oneself and others against attacks. This essay presents the reasoning behind the legislation and describes four cases where the accused has claimed the right of self-defence.

The legislative history and said case law suggest that there are high demands on the person attacked to evaluate the situation and to estimate what degree of violence might be justified, and to be able to restrain oneself. This is the case despite the legislator’s aim to provide a wide margin for the attacked person’s reactions. (Less)
Abstract (Swedish)
Nödvärnsrätt regleras i 24:1 BrB och är en ansvarsfrihetsgrund som ger en angripen person rätt till självförsvar inom vissa ramar. Begränsningarna för rätten till nödvärn görs dels genom nödvärnsparagrafens försvarlighetsbedömning, och dels genom excessparagrafens bedömning i 24:6 BrB om en person svårligen har kunnat besinna sig. I försvarlighetsbedömningen ska domstolen ta hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och övriga omständigheter. I bedömningen om en person svårligen har kunnat besinna sig ska hänsyn tas till faktorer såsom farans art, tidsrymd och personens individuella egenskaper, både tillfälliga och permanenta.

Dessa begränsningar har formats efter den konflikt som lagstiftaren har fått ta ställning... (More)
Nödvärnsrätt regleras i 24:1 BrB och är en ansvarsfrihetsgrund som ger en angripen person rätt till självförsvar inom vissa ramar. Begränsningarna för rätten till nödvärn görs dels genom nödvärnsparagrafens försvarlighetsbedömning, och dels genom excessparagrafens bedömning i 24:6 BrB om en person svårligen har kunnat besinna sig. I försvarlighetsbedömningen ska domstolen ta hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och övriga omständigheter. I bedömningen om en person svårligen har kunnat besinna sig ska hänsyn tas till faktorer såsom farans art, tidsrymd och personens individuella egenskaper, både tillfälliga och permanenta.

Dessa begränsningar har formats efter den konflikt som lagstiftaren har fått ta ställning till där såväl det allmännas intresse av minskat våld i samhället som den enskildes intresse av sin rätt att försvara sig har beaktats. I den här uppsatsen presenteras lagstiftarens motiv bakom nödvärns- och excessbestämmelsen samt fyra fall från domstolspraxis där de tilltalade har gjort nödvärnsinvändningar.

Lagstiftarens förarbeten och nämnd domstolspraxis ger en bild av hur begränsningarna påverkar brottsoffrets rätt till självförsvar. Analysen ger vid handen att det ställs rätt höga krav på ett brottsoffer att kunna utvärdera situationen då den blir angripen och kunna förstå vilken typ av självförsvar som är försvarligt och vilka krav som ställs för att kunna besinna sig. Detta trots lagstiftarens syfte att ge en bred marginal för den angripnes handlande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmström, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law, nödvärn, nödvärnsexcess
language
Swedish
id
8940850
date added to LUP
2018-07-01 20:27:05
date last changed
2018-07-01 20:27:05
@misc{8940850,
 abstract   = {The right of self-defence is a justification found in chapter 24 § 1 of the Swedish Penal Code which grants a person the right to use defensive force in certain circumstances. The conditions are stated partly by the right of self-defence and partly through the rule of excessive self-defence found in chapter 24 § 6 of the Swedish Penal Code. It is up to the court to assess various factors such as the nature of the attack, the significance of the attacked subject and other relevant considerations. In cases of excessive self-defence the court must consider the type of danger, the time frame and individual characteristics of the person subject to the attack.

These conditions and limitations to the right of self-defence are the results of a conflict of interest. The legislator has considered both the public interest of reducing community violence and the individual interest of defending oneself and others against attacks. This essay presents the reasoning behind the legislation and describes four cases where the accused has claimed the right of self-defence.

The legislative history and said case law suggest that there are high demands on the person attacked to evaluate the situation and to estimate what degree of violence might be justified, and to be able to restrain oneself. This is the case despite the legislator’s aim to provide a wide margin for the attacked person’s reactions.},
 author    = {Holmström, Anna},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,nödvärn,nödvärnsexcess},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Försvarligt självförsvar? - Begränsningar i brottsoffrets rätt till nödvärn},
 year     = {2018},
}