Advanced

Domstolens roll som väktare av de konstitutionella spelreglerna - En rättshistorisk analys av svenska domstolars normprövningsrätt

Runsten, Max LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Begreppet normprövning avser en prövning av om en underordnad norm är förenlig med en överordnad norm i en normhierarki. Uppsatsen undersöker hur de svenska domstolarnas normprövningsrätt har sett ut sedan den tillkom under 1900-talet fram till idag, med ett övergripande syfte att belysa den förändring som skett under tidsperioden.

Före 1900-talet fanns ingen normprövningsrätt i de svenska domstolarna. Denna växte sedan fram under 1900-talet, först genom att domstolarna började tillämpa normprövning och sedan genom att rättsläget bekräftades i grundlagsutredningar och slutligen genom grundlagsstadgande. Den enskilt viktigaste förändringen av den svenska normprövningen skedde år 2010 då uppenbarhetskravet togs bort.

Europarättens allt... (More)
Begreppet normprövning avser en prövning av om en underordnad norm är förenlig med en överordnad norm i en normhierarki. Uppsatsen undersöker hur de svenska domstolarnas normprövningsrätt har sett ut sedan den tillkom under 1900-talet fram till idag, med ett övergripande syfte att belysa den förändring som skett under tidsperioden.

Före 1900-talet fanns ingen normprövningsrätt i de svenska domstolarna. Denna växte sedan fram under 1900-talet, först genom att domstolarna började tillämpa normprövning och sedan genom att rättsläget bekräftades i grundlagsutredningar och slutligen genom grundlagsstadgande. Den enskilt viktigaste förändringen av den svenska normprövningen skedde år 2010 då uppenbarhetskravet togs bort.

Europarättens allt viktigare roll i det svenska rättssystemet tillsammans med en ökande betydelse av fri- och rättighetsfrågor har pådrivit en förändring som lett till en utveckling mot en mer omfattande normprövningsrätt, samtidigt som en historiskt sett stark folksuveränitet och parlamentarism har bromsat samma utveckling.

Det går, trots relativt omfattande förändringar av normprövningsrätten i och med europarättens påverkan och avskaffandet av uppenbarhetskravet, att se hur den svenska normprövningens historia präglat dagens normprövning på flera sätt. (Less)
Abstract
The term judicial review refers to the trial of whether a lower ranked norm is compatible with a higher ranked norm in a hierarchy of norms. This essay examines the development of the Swedish courts’ right to practice judicial review with a starting point in the 20th century, when the courts started to practice the concept, until today. The general purpose is to highlight the changes that have taken place over time.

Before the 20th century there was no possibility to practice judicial review in Swedish courts. The judicial review in Sweden then developed during the 20th century when the courts started to practice the concept without support from the constitution. Later on, the legislator confirmed the right to practice judicial review... (More)
The term judicial review refers to the trial of whether a lower ranked norm is compatible with a higher ranked norm in a hierarchy of norms. This essay examines the development of the Swedish courts’ right to practice judicial review with a starting point in the 20th century, when the courts started to practice the concept, until today. The general purpose is to highlight the changes that have taken place over time.

Before the 20th century there was no possibility to practice judicial review in Swedish courts. The judicial review in Sweden then developed during the 20th century when the courts started to practice the concept without support from the constitution. Later on, the legislator confirmed the right to practice judicial review in several Swedish Government official reports before it finally was laid down in law. The single most important change in the Swedish judicial review took place in 2010 when the requirement of obviousness was removed.

The increasingly important role of European law in the Swedish judicial system, combined with an increasing importance of fundamental civil rights, has brought about a development against a more extensive possibility to practice judicial review. On the other hand, a historically strong popular sovereignty and parliamentarism have slowed down that development.

It is, in spite of relatively extensive changes in the rules that regulates the Swedish judicial review, possible to see several ways in which today’s judicial review is strongly influenced by its history. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Runsten, Max LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättshistoria, statsrätt, normprövning, lagprövning, normkontroll
language
Swedish
id
8941039
date added to LUP
2018-07-04 18:18:22
date last changed
2018-07-04 18:18:22
@misc{8941039,
 abstract   = {The term judicial review refers to the trial of whether a lower ranked norm is compatible with a higher ranked norm in a hierarchy of norms. This essay examines the development of the Swedish courts’ right to practice judicial review with a starting point in the 20th century, when the courts started to practice the concept, until today. The general purpose is to highlight the changes that have taken place over time.

Before the 20th century there was no possibility to practice judicial review in Swedish courts. The judicial review in Sweden then developed during the 20th century when the courts started to practice the concept without support from the constitution. Later on, the legislator confirmed the right to practice judicial review in several Swedish Government official reports before it finally was laid down in law. The single most important change in the Swedish judicial review took place in 2010 when the requirement of obviousness was removed.

The increasingly important role of European law in the Swedish judicial system, combined with an increasing importance of fundamental civil rights, has brought about a development against a more extensive possibility to practice judicial review. On the other hand, a historically strong popular sovereignty and parliamentarism have slowed down that development.

It is, in spite of relatively extensive changes in the rules that regulates the Swedish judicial review, possible to see several ways in which today’s judicial review is strongly influenced by its history.},
 author    = {Runsten, Max},
 keyword   = {rättshistoria,statsrätt,normprövning,lagprövning,normkontroll},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Domstolens roll som väktare av de konstitutionella spelreglerna - En rättshistorisk analys av svenska domstolars normprövningsrätt},
 year     = {2018},
}