Advanced

Inarbetningsskyddets rättssäkerhet - med fokus på begreppet omsättningskrets

Gille-Johnson, Simon LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar varumärkesrätten och mer specifikt hur ett varumärke erhåller skydd genom inarbetning. Inarbetningsskyddet finns stadgat i VmL:s 1 kap. 7§ och fungerar som ett alternativ till att uppnå varumärkesskydd genom registrering.

Mycket av uppsatsens fokus ligger på det krav som ställs för att ett varumärke ska anses vara inarbetat. Enligt dagens bestämmelse så ska en ”betydande del av omsättningskretsen” känna till varumärket för att inarbetning ska föreligga. Det min uppsats redogör för är hur detta krav fungerar när det tillämpas samt vad kravet egentligen innebär. Jag kommer även i min bakgrund se på inarbetningsskyddet ur en historisk synvinkel.

Uppsatsen genomsyras av ett rättssäkerhetsperspektiv där kravet för... (More)
Uppsatsen behandlar varumärkesrätten och mer specifikt hur ett varumärke erhåller skydd genom inarbetning. Inarbetningsskyddet finns stadgat i VmL:s 1 kap. 7§ och fungerar som ett alternativ till att uppnå varumärkesskydd genom registrering.

Mycket av uppsatsens fokus ligger på det krav som ställs för att ett varumärke ska anses vara inarbetat. Enligt dagens bestämmelse så ska en ”betydande del av omsättningskretsen” känna till varumärket för att inarbetning ska föreligga. Det min uppsats redogör för är hur detta krav fungerar när det tillämpas samt vad kravet egentligen innebär. Jag kommer även i min bakgrund se på inarbetningsskyddet ur en historisk synvinkel.

Uppsatsen genomsyras av ett rättssäkerhetsperspektiv där kravet för inarbetning granskas noggrant. Rättssäkerheten på området diskuteras främst under mina avslutande reflektioner men även under andra delar av uppsatsen. Slutsatsen jag drar under min analys är att rättssäkerheten på området kan ifrågasättas. Därmed ger jag avslutningsvis ett förslag till hur jag anser att varumärkesskyddet genom inarbetning ska fungera för att styrka rättssäkerheten. (Less)
Abstract
The essay will discuss the right to protection of a trademark and more specifically on how a trademark can earn its protection by establishment. The protection by establishment is settled by the trademark act chapter 1, article 7 and works as an alternative to earn protection of a trademark by registration.

Much of the essay´s focus will be on the requirements for a brand to be seen as established. According to the current trademark act a ”significant part of the people who conceive to buy the product” are required to be familiar with the trademark in order for a protection by establishment to be at hand. My essay explains how this demand works when applied and what the demand actually means. It also looks at the protection by... (More)
The essay will discuss the right to protection of a trademark and more specifically on how a trademark can earn its protection by establishment. The protection by establishment is settled by the trademark act chapter 1, article 7 and works as an alternative to earn protection of a trademark by registration.

Much of the essay´s focus will be on the requirements for a brand to be seen as established. According to the current trademark act a ”significant part of the people who conceive to buy the product” are required to be familiar with the trademark in order for a protection by establishment to be at hand. My essay explains how this demand works when applied and what the demand actually means. It also looks at the protection by establishment from a historical point of view.

The essay will be reviewed through a legally secure point of view. The legal security in this jurisprudence is discussed in the concluding reflections but also during other parts of the essay. During my analysis I conclude that the legal security in this jurisprudence may be quiestioned. Therefore a suggestion on how the protection by establishment should operate in order to strengthen the legal security is presented. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gille-Johnson, Simon LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
8941048
date added to LUP
2018-07-04 18:30:27
date last changed
2018-07-04 18:30:27
@misc{8941048,
 abstract   = {The essay will discuss the right to protection of a trademark and more specifically on how a trademark can earn its protection by establishment. The protection by establishment is settled by the trademark act chapter 1, article 7 and works as an alternative to earn protection of a trademark by registration. 

Much of the essay´s focus will be on the requirements for a brand to be seen as established. According to the current trademark act a ”significant part of the people who conceive to buy the product” are required to be familiar with the trademark in order for a protection by establishment to be at hand. My essay explains how this demand works when applied and what the demand actually means. It also looks at the protection by establishment from a historical point of view. 

The essay will be reviewed through a legally secure point of view. The legal security in this jurisprudence is discussed in the concluding reflections but also during other parts of the essay. During my analysis I conclude that the legal security in this jurisprudence may be quiestioned. Therefore a suggestion on how the protection by establishment should operate in order to strengthen the legal security is presented.},
 author    = {Gille-Johnson, Simon},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inarbetningsskyddets rättssäkerhet - med fokus på begreppet omsättningskrets},
 year     = {2018},
}