Advanced

Artificiella intelligenta vapensystem utmanar folkrätten - en studie av reglering kring autonoma dödliga vapensystem

Saarelainen, Leena LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Under de senaste åren har experter inom artificiella intelligenta området uttryckt sina åsikter om framtidens autonoma dödliga vapensystem, som inte ännu finns. De menar att det finns en grundad anledning förbjuda sådana vapen.

Med bakgrund av den kritiken som artificiella dödliga vapensystem har bemött, finns det en intressant aspekt att undersöka reglering kring autonoma dödliga vapensystem. Syftet med uppsatsen är därmed att med hjälp av relevanta traktat och doktrin på området hur gällande rätt förhåller sig till statens beslut att använda autonoma dödliga vapensystem samt om det finns behovs av att ingripa autonoma dödliga vapensystem.

Det råder skilda uppfattningar gällande om AI vapen kan anses vara förenliga med... (More)
Under de senaste åren har experter inom artificiella intelligenta området uttryckt sina åsikter om framtidens autonoma dödliga vapensystem, som inte ännu finns. De menar att det finns en grundad anledning förbjuda sådana vapen.

Med bakgrund av den kritiken som artificiella dödliga vapensystem har bemött, finns det en intressant aspekt att undersöka reglering kring autonoma dödliga vapensystem. Syftet med uppsatsen är därmed att med hjälp av relevanta traktat och doktrin på området hur gällande rätt förhåller sig till statens beslut att använda autonoma dödliga vapensystem samt om det finns behovs av att ingripa autonoma dödliga vapensystem.

Det råder skilda uppfattningar gällande om AI vapen kan anses vara förenliga med internationella humanitära rätten, men argumenten som talar emot kan anses vara starkare. Rättsläget beträffande vem som bär ansvaret vid överträdelse av folkrätten är oklart, främst på grund av det subjektiva kravet på medvetande. Således finns det behov av att ingripa artificiella intelligenta vapen. (Less)
Abstract
Over the last years has researchers on the artificial intelligence expressed their opinions about the lethal autonomous weapon systems, even if they do not even exist. They deem that there is a based motive to prohibit that kind of weapons. In the light of the criticism made against the lethal autonomous weapon systems, there is an interesting aspect to look into regulation on these weapons.

The purpose of this essay is to investigate via relevant treaties and doctrine how current regulation deal with the state’s decision to use the lethal autonomous weapon systems in a battlefield as well as if there is a need to regulate the lethal autonomous weapons even if they do not even exist.

There are widely different interpretations of if... (More)
Over the last years has researchers on the artificial intelligence expressed their opinions about the lethal autonomous weapon systems, even if they do not even exist. They deem that there is a based motive to prohibit that kind of weapons. In the light of the criticism made against the lethal autonomous weapon systems, there is an interesting aspect to look into regulation on these weapons.

The purpose of this essay is to investigate via relevant treaties and doctrine how current regulation deal with the state’s decision to use the lethal autonomous weapon systems in a battlefield as well as if there is a need to regulate the lethal autonomous weapons even if they do not even exist.

There are widely different interpretations of if the lethal autonomous weapons can be compatible with the international humanitarian law, but those arguments speaking against can be found to be more salient. Legal certainty regarding who’s is going to be responsible for the breach against the international law is unclear, mainly due to the subjective requisition of the mental element. Therefore, there is a need for a regulation on the lethal autonomous weapons. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Saarelainen, Leena LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt
language
Swedish
id
8941133
date added to LUP
2018-07-07 11:27:48
date last changed
2018-07-07 11:27:48
@misc{8941133,
 abstract   = {Over the last years has researchers on the artificial intelligence expressed their opinions about the lethal autonomous weapon systems, even if they do not even exist. They deem that there is a based motive to prohibit that kind of weapons. In the light of the criticism made against the lethal autonomous weapon systems, there is an interesting aspect to look into regulation on these weapons. 

The purpose of this essay is to investigate via relevant treaties and doctrine how current regulation deal with the state’s decision to use the lethal autonomous weapon systems in a battlefield as well as if there is a need to regulate the lethal autonomous weapons even if they do not even exist. 

There are widely different interpretations of if the lethal autonomous weapons can be compatible with the international humanitarian law, but those arguments speaking against can be found to be more salient. Legal certainty regarding who’s is going to be responsible for the breach against the international law is unclear, mainly due to the subjective requisition of the mental element. Therefore, there is a need for a regulation on the lethal autonomous weapons.},
 author    = {Saarelainen, Leena},
 keyword   = {folkrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Artificiella intelligenta vapensystem utmanar folkrätten - en studie av reglering kring autonoma dödliga vapensystem},
 year     = {2018},
}