Advanced

Bastubadarprincipen - har aggregatet svalnat? - Om rättsutvecklingen av en av svensk arbetsrätts mest välkända principer

Benzow, Jacob LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar bastubadarprincipen från AD 1978 nr 89 och innehåller en redogörelse för såväl dess betydelse som utveckling genom tillämpningen i praxis. Som ett led i arbetsgivarens rätt att utöva arbetsledning finns möjlighet till omplacering av arbetstagare, där arbetsgivaren generellt sett är fri att ändra en arbetstagares arbetsuppgifter under förutsättningen att omplaceringen sker inom avtalade gränser och föreliggande arbetsskyldighet.

En inskränkning i denna rätt är bastubadarprincipen, som skyddar arbetstagare mot omplaceringar av personliga skäl då omplaceringen leder till särskilt ingripande verkningar och godtagbara skäl ej föreligger för omplaceringsbeslutet.

Bastubadarprincipen blev efter dess tillkomst... (More)
Denna uppsats behandlar bastubadarprincipen från AD 1978 nr 89 och innehåller en redogörelse för såväl dess betydelse som utveckling genom tillämpningen i praxis. Som ett led i arbetsgivarens rätt att utöva arbetsledning finns möjlighet till omplacering av arbetstagare, där arbetsgivaren generellt sett är fri att ändra en arbetstagares arbetsuppgifter under förutsättningen att omplaceringen sker inom avtalade gränser och föreliggande arbetsskyldighet.

En inskränkning i denna rätt är bastubadarprincipen, som skyddar arbetstagare mot omplaceringar av personliga skäl då omplaceringen leder till särskilt ingripande verkningar och godtagbara skäl ej föreligger för omplaceringsbeslutet.

Bastubadarprincipen blev efter dess tillkomst väletablerad och fick en stark påverkan på rättspraxis, men det arbetsrättsliga området som sådant har sedan principens tillkomst utvecklats. Denna uppsats syftar till att undersöka dels vad bastubadarprincipen inneburit för diskussionen kring omplacering av arbetstagare och dels om principen förändrats i något avseende genom åren.

Som resultat av uppsatsen kan konstateras att bastubadarprincipen fått stor betydelse som skyddsregel för arbetstagare, men att den endast är tillämplig inom ett begränsat område och därmed inte utgör ett heltäckande skydd mot omplaceringar oavsett dess verkningar. Principen och dess tillämpning har inte genomgått någon väsentlig förändring, utan vad arbetsdomstolen åstadkommit i efterföljande domar är ett förtydligande av dess innebörd och hur bedömningen ska ske. (Less)
Abstract
This essay deals with the principle established in AD 1978 nr 89 and contains a discussion of its importance, as well as its development through application in practice. The employers’ wide-ranging rights to organize and manage the workplace includes a possibility to relocate workers to new assignments and positions within the company, if executed within the agreed collective and individual agreements and duty of employment.

A limitation of this right is the principle established in AD 1978 nr 89, which protects workers from relocations that has been carried out due to personal reasons, in cases where the result of the relocation is considered to have led to particularly strong effects for the worker, provided there are no acceptable... (More)
This essay deals with the principle established in AD 1978 nr 89 and contains a discussion of its importance, as well as its development through application in practice. The employers’ wide-ranging rights to organize and manage the workplace includes a possibility to relocate workers to new assignments and positions within the company, if executed within the agreed collective and individual agreements and duty of employment.

A limitation of this right is the principle established in AD 1978 nr 89, which protects workers from relocations that has been carried out due to personal reasons, in cases where the result of the relocation is considered to have led to particularly strong effects for the worker, provided there are no acceptable reasons for the decision.

Said principle became well established and had a strong impact on the jurisprudence. The area of labor law has, however, since then gone through a noticeable development. This essay therefore aims at determining on the one hand what the principle has meant in situations of relocation of workers, and on the other hand to investigate whether the principle has changed in any aspect over the years.

The essay shows that the principle has had a significant impact as a rule of protection of the workers, however not as a protection against all types of relocations since it is only applicable in a narrowly defined area. The principle has not undergone any substantial change over the years, but what the Labor Court has achieved through its application in practice is a clarification of its meaning and of the grounds of the assessment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Benzow, Jacob LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsrätt, Bastubadarprincipen, Arbetsledning, Omplacering
language
Swedish
id
8941216
date added to LUP
2018-07-09 16:27:23
date last changed
2018-07-09 16:27:23
@misc{8941216,
 abstract   = {This essay deals with the principle established in AD 1978 nr 89 and contains a discussion of its importance, as well as its development through application in practice. The employers’ wide-ranging rights to organize and manage the workplace includes a possibility to relocate workers to new assignments and positions within the company, if executed within the agreed collective and individual agreements and duty of employment. 

A limitation of this right is the principle established in AD 1978 nr 89, which protects workers from relocations that has been carried out due to personal reasons, in cases where the result of the relocation is considered to have led to particularly strong effects for the worker, provided there are no acceptable reasons for the decision. 

Said principle became well established and had a strong impact on the jurisprudence. The area of labor law has, however, since then gone through a noticeable development. This essay therefore aims at determining on the one hand what the principle has meant in situations of relocation of workers, and on the other hand to investigate whether the principle has changed in any aspect over the years.

The essay shows that the principle has had a significant impact as a rule of protection of the workers, however not as a protection against all types of relocations since it is only applicable in a narrowly defined area. The principle has not undergone any substantial change over the years, but what the Labor Court has achieved through its application in practice is a clarification of its meaning and of the grounds of the assessment.},
 author    = {Benzow, Jacob},
 keyword   = {Arbetsrätt,Bastubadarprincipen,Arbetsledning,Omplacering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bastubadarprincipen - har aggregatet svalnat? - Om rättsutvecklingen av en av svensk arbetsrätts mest välkända principer},
 year     = {2018},
}