Advanced

#förtal - kränkningar på sociala medier och frågan om det går att lagstifta i 100 Mbit/s

Malmkvist, Victoria LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att redogöra för huruvida förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § BrB är applicerbar i dagens tekniktäta samhälle, samt utreda om lagstiftningen som rör kränkningar och skydd för individer på internet är adekvat utformad. I uppsatsen byggs upp av den rättsdogmatiska metoden och ett kritiskt perspektiv.

Förtalsparagrafen har i stort sett varit oförändrad sedan år 1962. Samhället har däremot förändrats avsevärt med internets frammarsch och sociala mediers tillkomst, båda under ständig utveckling. Sociala medier är internetbaserade forum för informationsutbyte via text och bild. Kommunikationsmöjligheterna medför nya sätt att uttrycka sig, förtal och integritetsbrott gestaltar sig på helt andra sätt idag än vad de... (More)
Denna uppsats syftar till att redogöra för huruvida förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § BrB är applicerbar i dagens tekniktäta samhälle, samt utreda om lagstiftningen som rör kränkningar och skydd för individer på internet är adekvat utformad. I uppsatsen byggs upp av den rättsdogmatiska metoden och ett kritiskt perspektiv.

Förtalsparagrafen har i stort sett varit oförändrad sedan år 1962. Samhället har däremot förändrats avsevärt med internets frammarsch och sociala mediers tillkomst, båda under ständig utveckling. Sociala medier är internetbaserade forum för informationsutbyte via text och bild. Kommunikationsmöjligheterna medför nya sätt att uttrycka sig, förtal och integritetsbrott gestaltar sig på helt andra sätt idag än vad de gjorde vid lagstiftningens tillkomst. Detta leder till brister och förtalsbestämmelsens tillämpningsområde har tvingats tänjas ut för att omfatta de nya sätten att kränka. Frågan ställs om lagstiftningen i Sverige når upp till internationella krav rörande skydd för privatlivet.

Uppsatsen redogör för förslag till förändringar som presenteras i SOU 2016/7, bland annat brottet olaga integritetsintrång. Detta brott omfattas nu även av BBS-lagen som reglerar ansvar för publiceringar på sociala medier, lagen stadgar däremot inget ansvar för förtal. Ansvarsfrågan väcktes inte minst av upproret #metoo då vittnesmål spreds på sociala medier vilka i sig kan innebära straffbelagda kränkningar.

Lagstiftaren har fram tills idag försökt förändra och anpassa regleringarna till det moderna samhället. Skyddet har stärkts, men att förtal inte omfattas av BBS-lagen och det faktum att brottet hör under enskilt åtal innebär att skyddet mot kränkningar på sociala medier idag inte är tillräckligt, och frågan är om det kan bli. (Less)
Abstract
The purpose of this thesis is to explain the paragraph on defamation in Swedish Penal Code, Chapter 5 Article 1 and analyze if it is applicable and in compliance with today's tech-like society. It will also investigate whether the national legislation regarding violation and protection of individuals on the internet is adequately designed or not. A legal-judicial method has been used to achieve the purpose of the thesis.

The paragraph on defamation has in general remained unchanged since 1962. The social environment has, however, changed significantly by the emerge of internet and the ever-changing social media platforms. Social media is described as a forum based on electronic communication where users create online communities to... (More)
The purpose of this thesis is to explain the paragraph on defamation in Swedish Penal Code, Chapter 5 Article 1 and analyze if it is applicable and in compliance with today's tech-like society. It will also investigate whether the national legislation regarding violation and protection of individuals on the internet is adequately designed or not. A legal-judicial method has been used to achieve the purpose of the thesis.

The paragraph on defamation has in general remained unchanged since 1962. The social environment has, however, changed significantly by the emerge of internet and the ever-changing social media platforms. Social media is described as a forum based on electronic communication where users create online communities to share information, such as pictures and messages. This electronic based communication brings new ways of expression. As a consequence, the integrity violations are different today then at the time of the legislation. In the absence of an applicable law the court is forced to do extensive interpretations to protect the individual. It has been questioned if legislation in Sweden meets international requirements regarding privacy.

The thesis brings up the suggestions of amendments in the Swedish Government Official Report, SOU 2016/7, among these a new penalty provision, unlawful violation of privacy. The Act on Responsibility for Electronic Bulletin Boards (BBS-act), oblige the supplier of an electronic bulletin board (social media platform) to erase unlawful messages as defined in the Act., however, there is an exception for defamation. This issue is current today with the movement #metoo and its testimonies.

The legislator has, until today, strived to adapt the regulations to modern society. There have been protection measures, however, the fact that defamation is not reason for responsibility in the BBS-act, and under private prosecution, means that it is still not enough. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmkvist, Victoria LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt
language
Swedish
id
8941324
date added to LUP
2018-07-09 16:42:48
date last changed
2018-07-09 16:42:48
@misc{8941324,
 abstract   = {The purpose of this thesis is to explain the paragraph on defamation in Swedish Penal Code, Chapter 5 Article 1 and analyze if it is applicable and in compliance with today's tech-like society. It will also investigate whether the national legislation regarding violation and protection of individuals on the internet is adequately designed or not. A legal-judicial method has been used to achieve the purpose of the thesis. 

The paragraph on defamation has in general remained unchanged since 1962. The social environment has, however, changed significantly by the emerge of internet and the ever-changing social media platforms. Social media is described as a forum based on electronic communication where users create online communities to share information, such as pictures and messages. This electronic based communication brings new ways of expression. As a consequence, the integrity violations are different today then at the time of the legislation. In the absence of an applicable law the court is forced to do extensive interpretations to protect the individual. It has been questioned if legislation in Sweden meets international requirements regarding privacy.

The thesis brings up the suggestions of amendments in the Swedish Government Official Report, SOU 2016/7, among these a new penalty provision, unlawful violation of privacy. The Act on Responsibility for Electronic Bulletin Boards (BBS-act), oblige the supplier of an electronic bulletin board (social media platform) to erase unlawful messages as defined in the Act., however, there is an exception for defamation. This issue is current today with the movement #metoo and its testimonies. 

The legislator has, until today, strived to adapt the regulations to modern society. There have been protection measures, however, the fact that defamation is not reason for responsibility in the BBS-act, and under private prosecution, means that it is still not enough.},
 author    = {Malmkvist, Victoria},
 keyword   = {straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {#förtal - kränkningar på sociala medier och frågan om det går att lagstifta i 100 Mbit/s},
 year     = {2018},
}