Advanced

Att skapa en indiciekedja - Indicier och dess förhållande till beviskravet i brottmål

Ali, Amani LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The evidentiary requirement in the Swedish legal system is set highly. For a defendant to be convicted for a felony, it needs to be set without reasonable doubt that the defendant committed the crime. Yet, there are several cases in which the defendant has been convicted for a felony with only circumstantial evidence in the case.

Circumstantial evidence is an ambiguous concept but in the Swedish doctrine it is defined as indirect traces of a crime. Circumstantial evidence is indirect because it cannot directly be attributed to a crime. Examples of circumstantial evidence are motives, threats and the defendant’s actions before and after the crime.

A circumstantial evidence cannot alone confirm an evidentiary fact. It cannot refute an... (More)
The evidentiary requirement in the Swedish legal system is set highly. For a defendant to be convicted for a felony, it needs to be set without reasonable doubt that the defendant committed the crime. Yet, there are several cases in which the defendant has been convicted for a felony with only circumstantial evidence in the case.

Circumstantial evidence is an ambiguous concept but in the Swedish doctrine it is defined as indirect traces of a crime. Circumstantial evidence is indirect because it cannot directly be attributed to a crime. Examples of circumstantial evidence are motives, threats and the defendant’s actions before and after the crime.

A circumstantial evidence cannot alone confirm an evidentiary fact. It cannot refute an evidentiary fact either. The function of circumstantial evidence is first seen when they cooperate as structural evidence and thereby constitute an evidentiary fact. The structural evidence means that the available circumstances together builds a structure that can, but is not always enough to, reach the evidentiary requirement.

Since circumstantial evidence is not regulated in the Swedish law, a couple of cases have been reviewed in order to determine what is required for circumstantial evidence to be set without reasonable doubt. According to a case from the Swedish Supreme Court there shall not be room for alternative perpetrators and at the same time there needs to be evidence that positively ties the defendant to the crime.

The evidence in a case need to answer questions such as what the motives are, when, how and who committed the crime. The more questions that are answered, the higher the probability for the defendant to be convicted for a felony. (Less)
Abstract (Swedish)
Beviskravet i det svenska rättssystemet är högt ställt. För att utgången i ett mål ska bli fällande måste det vara ställt utom rimligt tvivel att en tilltalad har begått ett brott. Ändå finns det en rad fällande mål där den enda bevisningen som förekommit i målen har varit indiciebevisning.

Indicier är ett mångtydigt begrepp, men i doktrinen definieras det som indirekta spår av en brottslig gärning. Indicier är indirekta eftersom de inte direkt kan hänföras till brottet. Typexempel på indicier är motiv, hot samt den tilltalades agerande före och efter brottet.

Ett indicium kan inte ensamt styrka ett bevisfaktum. Det kan inte heller motbevisa ett bevisfaktum ensamt. Indicier får sin funktion först när de samverkar i form av... (More)
Beviskravet i det svenska rättssystemet är högt ställt. För att utgången i ett mål ska bli fällande måste det vara ställt utom rimligt tvivel att en tilltalad har begått ett brott. Ändå finns det en rad fällande mål där den enda bevisningen som förekommit i målen har varit indiciebevisning.

Indicier är ett mångtydigt begrepp, men i doktrinen definieras det som indirekta spår av en brottslig gärning. Indicier är indirekta eftersom de inte direkt kan hänföras till brottet. Typexempel på indicier är motiv, hot samt den tilltalades agerande före och efter brottet.

Ett indicium kan inte ensamt styrka ett bevisfaktum. Det kan inte heller motbevisa ett bevisfaktum ensamt. Indicier får sin funktion först när de samverkar i form av strukturala bevis och därigenom konstituerar ett bevisfaktum. Den strukturala bevisningen innebär att omständigheterna som finns att tillgå tillsammans bildar en struktur som kan nå upp till beviskravet men som inte alltid är tillräcklig för detta.

Eftersom indiciebevisning inte är lagreglerad, har ett antal rättsfall granskats i detta arbete i syfte att försöka utröna vad som krävs för att indicier ska nå upp till beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”. Enligt ett prejudikat från HD ska det bland annat inte finnas utrymme för alternativa gärningsmän samtidigt som det krävs stödjande bevisning som positiv knyter den tilltalade vid brottet.

Bevisningen i ett indiciemål ska, för en fällande dom, besvara frågor om vilket motiv som låg bakom brottet, hur, var, när och av vem brottet begicks. Ju fler frågor som besvaras, desto större är sannolikheten för en fällande dom. Förekommer det luckor i utredningen som lämnar flera av frågorna obesvarade, är det mindre troligt att utgången blir fällande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ali, Amani LU
supervisor
organization
alternative title
A chain of circumstantial evidence - circumstantial evidence and their relation to the evidentiary requirement in criminal cases
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, indiciebevisning, beviskrav
language
Swedish
id
8941710
date added to LUP
2018-06-08 09:42:31
date last changed
2018-06-08 09:42:31
@misc{8941710,
 abstract   = {The evidentiary requirement in the Swedish legal system is set highly. For a defendant to be convicted for a felony, it needs to be set without reasonable doubt that the defendant committed the crime. Yet, there are several cases in which the defendant has been convicted for a felony with only circumstantial evidence in the case.

Circumstantial evidence is an ambiguous concept but in the Swedish doctrine it is defined as indirect traces of a crime. Circumstantial evidence is indirect because it cannot directly be attributed to a crime. Examples of circumstantial evidence are motives, threats and the defendant’s actions before and after the crime. 

A circumstantial evidence cannot alone confirm an evidentiary fact. It cannot refute an evidentiary fact either. The function of circumstantial evidence is first seen when they cooperate as structural evidence and thereby constitute an evidentiary fact. The structural evidence means that the available circumstances together builds a structure that can, but is not always enough to, reach the evidentiary requirement.

Since circumstantial evidence is not regulated in the Swedish law, a couple of cases have been reviewed in order to determine what is required for circumstantial evidence to be set without reasonable doubt. According to a case from the Swedish Supreme Court there shall not be room for alternative perpetrators and at the same time there needs to be evidence that positively ties the defendant to the crime. 

The evidence in a case need to answer questions such as what the motives are, when, how and who committed the crime. The more questions that are answered, the higher the probability for the defendant to be convicted for a felony.},
 author    = {Ali, Amani},
 keyword   = {Straffrätt,indiciebevisning,beviskrav},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skapa en indiciekedja - Indicier och dess förhållande till beviskravet i brottmål},
 year     = {2018},
}