Advanced

Familjestämning utifrån tilltro och känslor - en studie av ett testinstrument med syfte att mäta familjemående

Darte, Christel LU and Werner, Anna Lena LU (2018) PPTR06 20181
Department of Psychology
Abstract
The aim of the study was to develop a new test instrument for measuring family mood as well as to investigate the relationship between family mood and individual mood with a focus on depressive symptoms and possible gender differences, which were measured by the Family Mood Assessment and CES-D test tools. The material evaluated was obtained from 168 students from the School of Social Work and from the Department of Psychology, Lund University. The method consisted of a quantitative cross-sectional study with statistical analyzes of the collected material. In the initial factor analysis of the test instrument Family Mood Assessment, it was found that the two strongest factors were trust and emotions, and together with previous research it... (More)
The aim of the study was to develop a new test instrument for measuring family mood as well as to investigate the relationship between family mood and individual mood with a focus on depressive symptoms and possible gender differences, which were measured by the Family Mood Assessment and CES-D test tools. The material evaluated was obtained from 168 students from the School of Social Work and from the Department of Psychology, Lund University. The method consisted of a quantitative cross-sectional study with statistical analyzes of the collected material. In the initial factor analysis of the test instrument Family Mood Assessment, it was found that the two strongest factors were trust and emotions, and together with previous research it seems most pertinent to take these into consideration when describing family mood. The result further showed that there was no significant difference between genders in how they reported family mood, whether with trust or with emotions, while men reported significantly less depressive symptoms than women. The results showed that both women and men reported a significant difference and a large correlation between trust and emotions in the family. A significant difference was reported between trust and depressive symptoms and between emotions and depressive symptoms. For the women this correlation was small while the men reported a large correlation between trust and depressive symptoms but a small correlation between emotions and depressive symptoms. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att utarbeta ett nytt testinstrument för att mäta familjemående samt att undersöka samband mellan familjemående och individuellt mående med fokus på depressiva symtom, och eventuella könsskillnader, vilket gjordes genom testinstrumenten Familjestämning och CES-D. Materialet som utvärderades inhämtades från 168 studenter vid Socialhögskolan och Psykologiska institutionen, Lunds universitet. Metoden utgjordes av en kvantitativ tvärsnittsstudie med statistiska analyser av det insamlade materialet. I den inledande faktoranalysen av testinstrumentet Familjestämning framkom att de två starkaste faktorerna var tilltro och känslor, som genom tidigare forskning bekräftades vara högst adekvata att ha i beaktande vid... (More)
Syftet med studien var att utarbeta ett nytt testinstrument för att mäta familjemående samt att undersöka samband mellan familjemående och individuellt mående med fokus på depressiva symtom, och eventuella könsskillnader, vilket gjordes genom testinstrumenten Familjestämning och CES-D. Materialet som utvärderades inhämtades från 168 studenter vid Socialhögskolan och Psykologiska institutionen, Lunds universitet. Metoden utgjordes av en kvantitativ tvärsnittsstudie med statistiska analyser av det insamlade materialet. I den inledande faktoranalysen av testinstrumentet Familjestämning framkom att de två starkaste faktorerna var tilltro och känslor, som genom tidigare forskning bekräftades vara högst adekvata att ha i beaktande vid beskrivning av ett familjemående. Resultatet visade vidare att det inte fanns en signifikant skillnad mellan könen avseende hur de rapporterade familjemående, varken gällande tilltro eller känslor, medan män rapporterade signifikant mindre depressiva symtom än kvinnor. Av resultatet framgick att både kvinnor och män rapporterade en signifikant skillnad och ett starkt samband mellan tilltro och känslor i familjen. Även mellan tilltro och depressiva symtom samt mellan känslor och depressiva symtom rapporterades en signifikant skillnad. För kvinnornas del var sambandet svagt, medan männen rapporterade ett starkt samband mellan tilltro och depressiva symtom, men ett svagt samband mellan känslor och depressiva symtom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Darte, Christel LU and Werner, Anna Lena LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Family mood, Depression, Family Therapy, Family Mood Assessment, CES-D. Familjemående, Familjeterapi, Familjestämning, CES-D.
language
Swedish
id
8941933
date added to LUP
2018-05-25 16:17:35
date last changed
2018-05-25 16:17:35
@misc{8941933,
 abstract   = {The aim of the study was to develop a new test instrument for measuring family mood as well as to investigate the relationship between family mood and individual mood with a focus on depressive symptoms and possible gender differences, which were measured by the Family Mood Assessment and CES-D test tools. The material evaluated was obtained from 168 students from the School of Social Work and from the Department of Psychology, Lund University. The method consisted of a quantitative cross-sectional study with statistical analyzes of the collected material. In the initial factor analysis of the test instrument Family Mood Assessment, it was found that the two strongest factors were trust and emotions, and together with previous research it seems most pertinent to take these into consideration when describing family mood. The result further showed that there was no significant difference between genders in how they reported family mood, whether with trust or with emotions, while men reported significantly less depressive symptoms than women. The results showed that both women and men reported a significant difference and a large correlation between trust and emotions in the family. A significant difference was reported between trust and depressive symptoms and between emotions and depressive symptoms. For the women this correlation was small while the men reported a large correlation between trust and depressive symptoms but a small correlation between emotions and depressive symptoms.},
 author    = {Darte, Christel and Werner, Anna Lena},
 keyword   = {Family mood,Depression,Family Therapy,Family Mood Assessment,CES-D. Familjemående,Familjeterapi,Familjestämning,CES-D.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Familjestämning utifrån tilltro och känslor - en studie av ett testinstrument med syfte att mäta familjemående},
 year     = {2018},
}