Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det exportindustriella komplexet
 : en idéanalys av den svenska krigsmaterielexporten som spänningsförhållande mellan regeringens intressen och övertygelser

Pettersson, Hedvig LU (2018) MRSK62 20181
Human Rights Studies
Abstract
The purpose of this thesis is to analyse the circumstance of tension within the social-democratic Swedish government regarding the Swedish arms trade. The main analysed material consist of six official state documents, three state writings, two government bills and one state information sheet. All documents were publish between the years of 2015 and 2018. The publishers of the documents are the Swedish Ministry of Defense, the Ministry of Enterprise and Innovation and the Ministry of Foreign Affairs. These ministries are the main actors of this thesis. The analysis is made according to a narrating idea analysis. The theoretical perspective is based on research of states and intergovernmental organisations considerations between material... (More)
The purpose of this thesis is to analyse the circumstance of tension within the social-democratic Swedish government regarding the Swedish arms trade. The main analysed material consist of six official state documents, three state writings, two government bills and one state information sheet. All documents were publish between the years of 2015 and 2018. The publishers of the documents are the Swedish Ministry of Defense, the Ministry of Enterprise and Innovation and the Ministry of Foreign Affairs. These ministries are the main actors of this thesis. The analysis is made according to a narrating idea analysis. The theoretical perspective is based on research of states and intergovernmental organisations considerations between material and normative interests and values. The thesis also regard a theoretical framework based on human rights violations as a consequence of increased arms flows and states dependance of a national defense industry. An analysis is made of the ministries ideas, prioritisation and ambitions in context of the Swedish arms trade and how these manifest in the new Swedish law export control of arms. The thesis proves a circumstance of tension between the ministries were material interests are prioritised over normative values. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka spänningsförhållandet i den socialdemokratiska regeringen avseende frågan om krigsmaterielexport. Primärmaterialet utgörs av totalt sex officiella statliga dokument i form av propositioner, skrivelser och ett informationsblad som publicerats mellan 2015 och 2018. Materiellt är utgivet av Försvarsdepartementet, Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet, vilka också är uppsatsens centrala aktörer. Undersökningen görs via en beskrivande idéanalys. Den teoretiska utgångspunkten är baserad på forskning av staters och mellanstatliga organisationers avvägning mellan normativa värderingar och materiella intressen. Uppsatsen tar också avstamp i ett bredare teoretiskt ramverk som baseras på... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka spänningsförhållandet i den socialdemokratiska regeringen avseende frågan om krigsmaterielexport. Primärmaterialet utgörs av totalt sex officiella statliga dokument i form av propositioner, skrivelser och ett informationsblad som publicerats mellan 2015 och 2018. Materiellt är utgivet av Försvarsdepartementet, Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet, vilka också är uppsatsens centrala aktörer. Undersökningen görs via en beskrivande idéanalys. Den teoretiska utgångspunkten är baserad på forskning av staters och mellanstatliga organisationers avvägning mellan normativa värderingar och materiella intressen. Uppsatsen tar också avstamp i ett bredare teoretiskt ramverk som baseras på människorättskränkningar som följd av ökade flöden av krigsmateriel och staters beroendeställning av nationell krigsmaterielindustri. Det som undersöks är departementens idéer, prioriteringar och ambitioner i relation till den svenska exporten av krigsmateriel. En analys görs även av hur idéerna, prioriteringarna och ambitionerna tar uttryck i det nya regelverket och dess riktlinjer om svensk exportkontroll som trädde i kraft i april 2018. Uppsatsen belyser ett spänningsförhållande mellan departementens idéer där materiella intressen prioriteras över normativa värderingar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8942633,
 abstract   = {{The purpose of this thesis is to analyse the circumstance of tension within the social-democratic Swedish government regarding the Swedish arms trade. The main analysed material consist of six official state documents, three state writings, two government bills and one state information sheet. All documents were publish between the years of 2015 and 2018. The publishers of the documents are the Swedish Ministry of Defense, the Ministry of Enterprise and Innovation and the Ministry of Foreign Affairs. These ministries are the main actors of this thesis. The analysis is made according to a narrating idea analysis. The theoretical perspective is based on research of states and intergovernmental organisations considerations between material and normative interests and values. The thesis also regard a theoretical framework based on human rights violations as a consequence of increased arms flows and states dependance of a national defense industry. An analysis is made of the ministries ideas, prioritisation and ambitions in context of the Swedish arms trade and how these manifest in the new Swedish law export control of arms. The thesis proves a circumstance of tension between the ministries were material interests are prioritised over normative values.}},
 author    = {{Pettersson, Hedvig}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det exportindustriella komplexet
 : en idéanalys av den svenska krigsmaterielexporten som spänningsförhållande mellan regeringens intressen och övertygelser}},
 year     = {{2018}},
}