Advanced

"Sov du lilla videung..." En studie av anknytning hos sex ungdomar med sömnstörningar

Stinggård Kristensson, Moa LU and Aronsson Lindquist, Heléne LU (2018) PPTT06 20181
Department of Psychology
Abstract
The aim of the study was to investigate whether there was a connection between sleep-related disorders and attachment in adolescence. The study was conducted using Secure Base Script Test, SBST. The participants were six informants aged 12-17 years. All participants had turned to one and the same health care center because of sleep related disorders. SBST is an instrument used to study attachment. The results obtained by the instrument are whether the participant has a safe or insecure attachment. The result of the study showed signs of insecure attachment in three out of six adolescents. The conclusion is that adolescents who show symptoms of sleep problems may have an insecure attachment. It is a knowledge that can be used in the... (More)
The aim of the study was to investigate whether there was a connection between sleep-related disorders and attachment in adolescence. The study was conducted using Secure Base Script Test, SBST. The participants were six informants aged 12-17 years. All participants had turned to one and the same health care center because of sleep related disorders. SBST is an instrument used to study attachment. The results obtained by the instrument are whether the participant has a safe or insecure attachment. The result of the study showed signs of insecure attachment in three out of six adolescents. The conclusion is that adolescents who show symptoms of sleep problems may have an insecure attachment. It is a knowledge that can be used in the treatment of adolescents in primary care, in psychiatric and psychotherapeutic treatment. The knowledge can also be used in child health care to work at an early stage with focusing on the attachment between children and parents or other caregivers. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan sömnrelaterade besvär och anknytning i adolescensen. Studien genomfördes med hjälp av Secure Base Script Test, SBST. Deltagarna var sex informanter i åldern 12-17 år. Samtliga deltagare hade vänt sig till en och samma vårdcentral p.g.a. sömnrelaterade besvär. SBST är ett instrument som används för att studera anknytningsmönster. De resultat som framkommer genom instrumentet är om deltagaren har en trygg eller otrygg anknytning. Resultatet av studien visade tecken på otrygg anknytning hos tre av de sex ungdomarna. Slutsatsen är därför att ungdomar som uppvisar symtom på sömnsvårigheter kan ha en otrygg anknytning. Det är en kunskap som kan användas vid behandling av... (More)
Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan sömnrelaterade besvär och anknytning i adolescensen. Studien genomfördes med hjälp av Secure Base Script Test, SBST. Deltagarna var sex informanter i åldern 12-17 år. Samtliga deltagare hade vänt sig till en och samma vårdcentral p.g.a. sömnrelaterade besvär. SBST är ett instrument som används för att studera anknytningsmönster. De resultat som framkommer genom instrumentet är om deltagaren har en trygg eller otrygg anknytning. Resultatet av studien visade tecken på otrygg anknytning hos tre av de sex ungdomarna. Slutsatsen är därför att ungdomar som uppvisar symtom på sömnsvårigheter kan ha en otrygg anknytning. Det är en kunskap som kan användas vid behandling av ungdomar vid kontakter med primärvård, psykiatri och vid psykoterapeutisk behandlingskontakt. Kunskapen kan också användas inom barnhälsovården för att på ett tidigt stadium arbeta med och fokusera på anknytning mellan barn och föräldrar eller andra vårdare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stinggård Kristensson, Moa LU and Aronsson Lindquist, Heléne LU
supervisor
organization
course
PPTT06 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
sömn, adolescens, anknytning, barnhälsovård, sleep, adolescence, attachment, child health care
language
Swedish
id
8943017
date added to LUP
2018-06-04 10:20:32
date last changed
2018-06-04 10:20:32
@misc{8943017,
 abstract   = {The aim of the study was to investigate whether there was a connection between sleep-related disorders and attachment in adolescence. The study was conducted using Secure Base Script Test, SBST. The participants were six informants aged 12-17 years. All participants had turned to one and the same health care center because of sleep related disorders. SBST is an instrument used to study attachment. The results obtained by the instrument are whether the participant has a safe or insecure attachment. The result of the study showed signs of insecure attachment in three out of six adolescents. The conclusion is that adolescents who show symptoms of sleep problems may have an insecure attachment. It is a knowledge that can be used in the treatment of adolescents in primary care, in psychiatric and psychotherapeutic treatment. The knowledge can also be used in child health care to work at an early stage with focusing on the attachment between children and parents or other caregivers.},
 author    = {Stinggård Kristensson, Moa and Aronsson Lindquist, Heléne},
 keyword   = {sömn,adolescens,anknytning,barnhälsovård,sleep,adolescence,attachment,child health care},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Sov du lilla videung..." En studie av anknytning hos sex ungdomar med sömnstörningar},
 year     = {2018},
}