Advanced

Finns det ett samband mellan patientskattning av allians och tidig förbättring i psykoterapi? - en undersökning inom primärvården

Albrekt, Sara-Lisa LU and Lindberg, Ulrika LU (2018) PPTN76 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med föreliggande studie var att undersöka ett eventuellt samband mellan allians och förbättring under de första tre samtalen i psykoterapi. Undersökningen utfördes i ordinarie primärvårdsverksamhet och behandlingen var reguljär psykologbehandling med KBT. I studien undersöktes även huruvida patienternas egen skattning av global hälsa vid behandlingsstart korrelerade med behandlingsutfall. En konsekutiv serie bestående av 29 patienter som påbörjade behandling hos de båda författarna under perioden 170906-180124 inkluderades i studien. Av dessa genomförde 24 minst tre samtal. Patienterna gjorde en skattning av sin globala hälsa med EQVAS vid första samtalet samt gav, med formulären ORS och SRS, feedback angående sitt psykiska mående... (More)
Syftet med föreliggande studie var att undersöka ett eventuellt samband mellan allians och förbättring under de första tre samtalen i psykoterapi. Undersökningen utfördes i ordinarie primärvårdsverksamhet och behandlingen var reguljär psykologbehandling med KBT. I studien undersöktes även huruvida patienternas egen skattning av global hälsa vid behandlingsstart korrelerade med behandlingsutfall. En konsekutiv serie bestående av 29 patienter som påbörjade behandling hos de båda författarna under perioden 170906-180124 inkluderades i studien. Av dessa genomförde 24 minst tre samtal. Patienterna gjorde en skattning av sin globala hälsa med EQVAS vid första samtalet samt gav, med formulären ORS och SRS, feedback angående sitt psykiska mående och alliansen vid de tre första sessionerna. Författarna arbetade med ORS och SRS enligt manual för Feedback-informerad terapi (FIT). Korrelationsberäkningar utfördes på de studerade variablerna. Inget statistiskt signifikant samband har kunnat påvisas mellan allians och tidig förbättring, men en trend mot att en initialt svagare allians korrelerat med större förbättring har kunnat skönjas. Eventuellt kan den trenden hänga samman med att terapeuterna vid lägre patientskattning av alliansen i högre grad har fokuserat på arbete med att förbättra alliansen. Inget samband har kunnat påvisas mellan initial global hälsa och förbättrat mående. Studiens begränsningar samt förslag till vidare forskning diskuteras. (Less)
Abstract
The aim of this study was to investigate whether a correlation could be found between patient rated alliance and improvement within the first three sessions of psychotherapy. The survey was conducted in a Swedish primary care setting and the treatment given was CBT as would normally be given. The study also investigated whether initial patient rated global health correlated with outcome. A consecutive selection of 29 patients who initiated treatment with either of the two authors between 170906-180124 were included in the study. 24 patients stayed in treatment for at least three sessions. Patients rated their global health in the first session using EQVAS. They also provided feedback about their psychological wellbeing and the working... (More)
The aim of this study was to investigate whether a correlation could be found between patient rated alliance and improvement within the first three sessions of psychotherapy. The survey was conducted in a Swedish primary care setting and the treatment given was CBT as would normally be given. The study also investigated whether initial patient rated global health correlated with outcome. A consecutive selection of 29 patients who initiated treatment with either of the two authors between 170906-180124 were included in the study. 24 patients stayed in treatment for at least three sessions. Patients rated their global health in the first session using EQVAS. They also provided feedback about their psychological wellbeing and the working alliance at each of the first three sessions using ORS and SRS. The authors used the manual for Feedback Informed Treatment (FIT) in their work using ORS and SRS. Correlation analysis were made for the variables of interest. No statistically significant correlation was found between alliance and early improvement, though a trend towards a correlation between an initially weaker alliance and stronger improvement was observed. This trend might be due to the fact that the authors have been actively focusing on improving the alliance for better outcome when patient’s alliance ratings have been lower. No correlation was found between initial global health and improvement during the first three sessions. Limitations are discussed and suggestions for further research are made. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albrekt, Sara-Lisa LU and Lindberg, Ulrika LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
allians, feedback-informerad terapi, ORS/SRS, tidig förbättring i psykoterapi
language
Swedish
id
8943197
date added to LUP
2018-05-31 10:27:26
date last changed
2018-05-31 10:27:26
@misc{8943197,
 abstract   = {The aim of this study was to investigate whether a correlation could be found between patient rated alliance and improvement within the first three sessions of psychotherapy. The survey was conducted in a Swedish primary care setting and the treatment given was CBT as would normally be given. The study also investigated whether initial patient rated global health correlated with outcome. A consecutive selection of 29 patients who initiated treatment with either of the two authors between 170906-180124 were included in the study. 24 patients stayed in treatment for at least three sessions. Patients rated their global health in the first session using EQVAS. They also provided feedback about their psychological wellbeing and the working alliance at each of the first three sessions using ORS and SRS. The authors used the manual for Feedback Informed Treatment (FIT) in their work using ORS and SRS. Correlation analysis were made for the variables of interest. No statistically significant correlation was found between alliance and early improvement, though a trend towards a correlation between an initially weaker alliance and stronger improvement was observed. This trend might be due to the fact that the authors have been actively focusing on improving the alliance for better outcome when patient’s alliance ratings have been lower. No correlation was found between initial global health and improvement during the first three sessions. Limitations are discussed and suggestions for further research are made.},
 author    = {Albrekt, Sara-Lisa and Lindberg, Ulrika},
 keyword   = {allians,feedback-informerad terapi,ORS/SRS,tidig förbättring i psykoterapi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finns det ett samband mellan patientskattning av allians och tidig förbättring i psykoterapi? - en undersökning inom primärvården},
 year     = {2018},
}