Advanced

Smarttelefonen och vårt mående: Sambandet mellan smarttelefonanvändning och självskattad psykisk ohälsa bland universitetsstudenter i Sverige

Hallstadius, Tanja LU (2018) PSPR14 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Då smarttelefoner på kort tid har blivit oumbärliga verktyg i många människors vardag har frågor kring hur användare psykiskt påverkas av dem väckts. Studier har funnit samband mellan smarttelefonanvändning och psykisk ohälsa, men i många fall baserat på bristfälliga data. Den här studien syftade att vidare undersöka sambandet mellan smarttelefonanvändning och upplevd psykisk ohälsa samt att undersöka om objektiva mätningar av smarttelefonaktivitet skilde sig från subjektiva skattningar av detsamma. Studien bestod av två enkäter för självskattning av smarttelefonaktivitet, typ av användning, problematisk användning och psykisk ohälsa, samt en aktiv mätning av deltagarnas smarttelefonaktivitet under två veckor. Den här studien var den... (More)
Då smarttelefoner på kort tid har blivit oumbärliga verktyg i många människors vardag har frågor kring hur användare psykiskt påverkas av dem väckts. Studier har funnit samband mellan smarttelefonanvändning och psykisk ohälsa, men i många fall baserat på bristfälliga data. Den här studien syftade att vidare undersöka sambandet mellan smarttelefonanvändning och upplevd psykisk ohälsa samt att undersöka om objektiva mätningar av smarttelefonaktivitet skilde sig från subjektiva skattningar av detsamma. Studien bestod av två enkäter för självskattning av smarttelefonaktivitet, typ av användning, problematisk användning och psykisk ohälsa, samt en aktiv mätning av deltagarnas smarttelefonaktivitet under två veckor. Den här studien var den första att kombinera alla dessa mått för att kartlägga individers smarttelefonanvändning. Deltagarna var universitetsstudenter. Resultatet visade att hög objektivt mätt smarttelefonanvändningstid korrelerade signifikant med hög upplevd stress. Det krävdes dock en kombination av hög objektivt mätt användningstid, högt skattad processanvändning samt en högt skattad problematisk användning för en signifikant prediktion av hög stress. Framför allt användningstyp framstod som viktigt för i vilken utsträckning användningen var associerad med upplevd stress. Studien visade även att subjektivt skattade mått på smarttelefonaktivitet hade bristande validitet. Framtida studier bör använda flera olika samt objektiva mått för att undersöka smarttelefonanvändning och samband med psykisk ohälsa. (Less)
Abstract
Smartphones have rapidly become indispensable tools in everyday life, leading to questions about their psychological impact on users. Studies have found associations between smartphone use and mental health problems, but in many cases based on insufficient data. This study’s purpose was to further explore the relationship between smartphone use and experienced mental health problems, and to determine whether objective measurements of smartphone activity differed from subjective estimates. The study consisted of two self-assessment surveys of smartphone activity, usage type, problematic use and mental health, and a two-week objective measurement of smartphone activity. This study is the first to combine all these measures of smartphone use.... (More)
Smartphones have rapidly become indispensable tools in everyday life, leading to questions about their psychological impact on users. Studies have found associations between smartphone use and mental health problems, but in many cases based on insufficient data. This study’s purpose was to further explore the relationship between smartphone use and experienced mental health problems, and to determine whether objective measurements of smartphone activity differed from subjective estimates. The study consisted of two self-assessment surveys of smartphone activity, usage type, problematic use and mental health, and a two-week objective measurement of smartphone activity. This study is the first to combine all these measures of smartphone use. Participants were university students. Results showed objectively measured high smartphone usage time to be significantly associated with high levels of experienced stress, but that a combination of high objectively measured usage time, highly estimated process use, and highly estimated problematic use was required to significantly predict stress. In particular, usage type had a strong impact on the correlation between smartphone use and experienced stress. The study also found subjective estimations of smartphone activity to lack validity. Future studies should use a broad and objective range of measures when exploring smartphone use and its association to mental health. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallstadius, Tanja LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Smarttelefon, smarttelefonanvändning, psykisk ohälsa, stress, ångest, depression, smarttelefonberoende, sociala medier, objektiv mätning, subjektiv skattning, smartphone, smartphone use, smartphone addiction, mental health, anxiety, social media, objective measurement, subjective estimation
language
Swedish
id
8943503
date added to LUP
2018-06-01 08:21:13
date last changed
2018-06-01 08:21:13
@misc{8943503,
 abstract   = {Smartphones have rapidly become indispensable tools in everyday life, leading to questions about their psychological impact on users. Studies have found associations between smartphone use and mental health problems, but in many cases based on insufficient data. This study’s purpose was to further explore the relationship between smartphone use and experienced mental health problems, and to determine whether objective measurements of smartphone activity differed from subjective estimates. The study consisted of two self-assessment surveys of smartphone activity, usage type, problematic use and mental health, and a two-week objective measurement of smartphone activity. This study is the first to combine all these measures of smartphone use. Participants were university students. Results showed objectively measured high smartphone usage time to be significantly associated with high levels of experienced stress, but that a combination of high objectively measured usage time, highly estimated process use, and highly estimated problematic use was required to significantly predict stress. In particular, usage type had a strong impact on the correlation between smartphone use and experienced stress. The study also found subjective estimations of smartphone activity to lack validity. Future studies should use a broad and objective range of measures when exploring smartphone use and its association to mental health.},
 author    = {Hallstadius, Tanja},
 keyword   = {Smarttelefon,smarttelefonanvändning,psykisk ohälsa,stress,ångest,depression,smarttelefonberoende,sociala medier,objektiv mätning,subjektiv skattning,smartphone,smartphone use,smartphone addiction,mental health,anxiety,social media,objective measurement,subjective estimation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Smarttelefonen och vårt mående: Sambandet mellan smarttelefonanvändning och självskattad psykisk ohälsa bland universitetsstudenter i Sverige},
 year     = {2018},
}