Advanced

Ett eko i byggprocessen? - En kvalitativ studie över hur ekosystemtjänster som underlag kommuniceras genom Riksbyggens byggprocess

Simonsson, Ludvig LU (2018) MVEM30 20181
Studies in Environmental Science
Abstract
The purpose of this master´s thesis was to evaluate how the data, generated through Riksbyggens´s tool for analyzing ecosystem services in housing projects, is communicated and used through the stages of Riksbyggen´s housing development process. Furthermore, the purpose was to use this information to suggest how Riksbyggen can improve the communication related to the inclusion of ecosystem services in their building process.
The methods used to gather empirical data were twofold. Qualitative interviews, conducted with project managers and outdoor environment management, were used as a primary method. It was combined with a document analysis of documents used by Riksbyggen to steer the communication.
This study shows that, overall, the... (More)
The purpose of this master´s thesis was to evaluate how the data, generated through Riksbyggens´s tool for analyzing ecosystem services in housing projects, is communicated and used through the stages of Riksbyggen´s housing development process. Furthermore, the purpose was to use this information to suggest how Riksbyggen can improve the communication related to the inclusion of ecosystem services in their building process.
The methods used to gather empirical data were twofold. Qualitative interviews, conducted with project managers and outdoor environment management, were used as a primary method. It was combined with a document analysis of documents used by Riksbyggen to steer the communication.
This study shows that, overall, the communication of the ecosystem service-data, through the housing development process, is functioning well. The data is communicated through documents and the project managers. Knowledge and understanding about ecosystem services seem to increase during the process among the project managers by using the analyzing-tool together with an sustainability expert. Furthermore, the tool´s analyzing results serve as a supporting feature for the project managers in the communication of ecosystem services during the process.
This study also shows that the expertise, possessed by the sustainability experts, is of particular importance in the knowledge transfer of ecosystem services. Also, the results points to the early communication in the process as beeing of great importance for implementing the data into the housing projects. Both project managers and the documents used to steer the communication is of great importance in this regard.
However, two areas of improvement were identified. Riksbyggen can improve the involvement of their employees responsible for the maintenance of the outdoor environments. The study finds that their role and knowledge can be implemented earlier and clearer in the process during the design of the outdoor environments and the early constrution of project specific objectives. This can hopefully lead to a knowledge transfer in two directions.
Lastly, there seem to be a very limited or nonexsisting rutine for transfering experiences about the use and implementation of ecosystem services between finsished and new housing projects. However, this perspecitve has to be studied further and deeper to establish concrete measures for improvement which can be suggested to Riksbyggen.

Keywords: ecosystem-services, communication, knowledge transfer, housing development, housing projects, building process, cooperation (Less)
Popular Abstract (Swedish)
En studie över hur naturens samhällsviktiga ”tjänster” kommuniceras i Riksbyggens byggprocess

Framför dig har du en sammanfattande text. Den ämnar ge en övergripande bild av en studie vars innehåll belyser hur de, för människans välstånd, så viktiga ”tjänster” som naturens ekosystem förser våra samhällen med, kommuniceras genom ett byggföretags process för bostadsproduktion. Dessa tjänsters brukar benämnas som ”ekosystemtjänster”. Deras funktioner är en grundförutsättning för våra samhällens ekonomiska välstånd och förmåga att generera motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.
Riksbyggen använder ett analysverktyg vid nyproduktion av bostadsrätter för att få in fler ekosystemtjänster i sina projekt. Syftet är att öka... (More)
En studie över hur naturens samhällsviktiga ”tjänster” kommuniceras i Riksbyggens byggprocess

Framför dig har du en sammanfattande text. Den ämnar ge en övergripande bild av en studie vars innehåll belyser hur de, för människans välstånd, så viktiga ”tjänster” som naturens ekosystem förser våra samhällen med, kommuniceras genom ett byggföretags process för bostadsproduktion. Dessa tjänsters brukar benämnas som ”ekosystemtjänster”. Deras funktioner är en grundförutsättning för våra samhällens ekonomiska välstånd och förmåga att generera motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.
Riksbyggen använder ett analysverktyg vid nyproduktion av bostadsrätter för att få in fler ekosystemtjänster i sina projekt. Syftet är att öka hållbarheten i det markområde som ska exploateras. Detta blir ett sätt för Riksbyggen att bidra till en ökning av sådana samhällsviktiga tjänster och mildra bostadsprojektens negativa påverkan på dem. För implementeringen är det därför viktigt att det underlag som verktyget genererar kommuniceras på ett effektivt sätt genom byggprocesserna.
Studiens resultat visar att Riksbyggen har en i stort sett välfungerande kommunikation av ekosystemtjänster genom sin byggprocess. Samtidigt bidrar användningen av analysverktyget, som sker med stöd av en hållbarhetsspecialist, till att öka kunskaper om ekosystemtjänster för de projektledare som arbetar i företagets byggprojekt. Här sätts fingret på att verktygets och hållbarhetsspecialistens roller är viktiga för att tidigt i byggprocesserna sprida kunskaper om ekosystemtjänster. Studiens resultat visar också att projektledarna har en central roll i byggprojekten vilket belyser vikten av en sådan tidig kunskapsspridning.
För att effektivt kunna kommunicera analysunderlaget i byggprocessen behöver analysunderlaget fångas upp och styras tidigt. Den tidiga kommunikationen är central för att underlaget ska följa med vidare till aktörer i processens senare skeden där en entreprenör sedermera projekterar och utför byggnationerna. Projektledaren spelar här en viktig roll tillsammans med Riksbyggens styrdokument som kan bidra med stöd samt skapa förutsättningar för samverkan och kunskapsöverföring.
I studien identifierades också områden för Riksbyggen att utveckla. Den organisationsdel som ansvarar för skötseln av utemiljöer behöver involveras tidigare och tydligare vid utformningen av sådana. De kommer nämligen under många år ha skötselansvaret över bland annat de ekosystemtjänster som inplanerats i projekten. Samtidigt besitter personalen viktiga och relevanta erfarenheter om utemiljöskötsel som är viktig att ta fasta på. Här pågår i dagsläget redan en förändring i positiv riktning. Riksbyggens nyligen framtagna styrdokument kan dessutom användas för att ytterligare förstärka och etablera förändringen på ett rutinmässigt plan.
Resultatet visar också att erfarenhetsåterföringen i arbetet med ekosystemtjänster mellan avslutade och nya projekt behöver blir bättre mellan projektledare. Däremot krävs djupare studier på ämnet.
Studien blir relevant för Riksbyggen i hur de skulle kunna utveckla sin process ytterligare. På ett bredare plan visar studien indikationer på hur kommunikation kan underlättas och förbättras i en byggprocess. Därigenom kan också implementering och skötsel av ekosystemtjänstbetonade utemiljöer förbättras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Simonsson, Ludvig LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
ecosystem-services, communication, knowledge transfer, housing development, housing projects, building process, cooperation
language
Swedish
id
8943545
date added to LUP
2018-12-03 10:35:36
date last changed
2018-12-03 10:35:47
@misc{8943545,
 abstract   = {The purpose of this master´s thesis was to evaluate how the data, generated through Riksbyggens´s tool for analyzing ecosystem services in housing projects, is communicated and used through the stages of Riksbyggen´s housing development process. Furthermore, the purpose was to use this information to suggest how Riksbyggen can improve the communication related to the inclusion of ecosystem services in their building process. 
The methods used to gather empirical data were twofold. Qualitative interviews, conducted with project managers and outdoor environment management, were used as a primary method. It was combined with a document analysis of documents used by Riksbyggen to steer the communication.
This study shows that, overall, the communication of the ecosystem service-data, through the housing development process, is functioning well. The data is communicated through documents and the project managers. Knowledge and understanding about ecosystem services seem to increase during the process among the project managers by using the analyzing-tool together with an sustainability expert. Furthermore, the tool´s analyzing results serve as a supporting feature for the project managers in the communication of ecosystem services during the process. 
This study also shows that the expertise, possessed by the sustainability experts, is of particular importance in the knowledge transfer of ecosystem services. Also, the results points to the early communication in the process as beeing of great importance for implementing the data into the housing projects. Both project managers and the documents used to steer the communication is of great importance in this regard.
However, two areas of improvement were identified. Riksbyggen can improve the involvement of their employees responsible for the maintenance of the outdoor environments. The study finds that their role and knowledge can be implemented earlier and clearer in the process during the design of the outdoor environments and the early constrution of project specific objectives. This can hopefully lead to a knowledge transfer in two directions.
Lastly, there seem to be a very limited or nonexsisting rutine for transfering experiences about the use and implementation of ecosystem services between finsished and new housing projects. However, this perspecitve has to be studied further and deeper to establish concrete measures for improvement which can be suggested to Riksbyggen.

Keywords: ecosystem-services, communication, knowledge transfer, housing development, housing projects, building process, cooperation},
 author    = {Simonsson, Ludvig},
 keyword   = {ecosystem-services,communication,knowledge transfer,housing development,housing projects,building process,cooperation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett eko i byggprocessen? - En kvalitativ studie över hur ekosystemtjänster som underlag kommuniceras genom Riksbyggens byggprocess},
 year     = {2018},
}