Advanced

Bedömning av vattenkvaliteten i det öppna dagvattensystemet i Augustenborg

Eliasson, Kristoffer LU (2018) VVAM05 20181
Chemical Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Dagvatten är regnvatten som hamnar på hårdgjorda ytor i urbana miljöer. Traditionellt sett har
detta letts bort via olika rörledningar under marken för att sedan ledas till en recipient som ett vattendrag, en sjö eller ett hav. När regnen får större flöden och blir mer frekventa kan dessa ledningar få problem med att klara dessa stora flöden. Ett sätt att lösa detta på är att skapa öppna lösningar för dagvatten med till exempel dammar och kanaler mitt i urbana bebyggelser. En av alla dessa exempel finns i Augustenborg i Malmö. Detta område hade problem med bland annat översvämningar i källare och på grund av detta skapades det ett lokalt omhändertagande av dagvattnet i området.

Under de år som detta system verkat i Augustenborg har det... (More)
Dagvatten är regnvatten som hamnar på hårdgjorda ytor i urbana miljöer. Traditionellt sett har
detta letts bort via olika rörledningar under marken för att sedan ledas till en recipient som ett vattendrag, en sjö eller ett hav. När regnen får större flöden och blir mer frekventa kan dessa ledningar få problem med att klara dessa stora flöden. Ett sätt att lösa detta på är att skapa öppna lösningar för dagvatten med till exempel dammar och kanaler mitt i urbana bebyggelser. En av alla dessa exempel finns i Augustenborg i Malmö. Detta område hade problem med bland annat översvämningar i källare och på grund av detta skapades det ett lokalt omhändertagande av dagvattnet i området.

Under de år som detta system verkat i Augustenborg har det kommit flera studier som visat att
detta klarar sig bra rent hydrauliskt för att klara av översvämningar. Dock har ingen tittat
närmare på kvaliteten på det vattnet som finns i området. Denna studie försöker därför ta reda
på hur vattenkvaliteten är i de dammar som finns i området. Detta utfördes med hjälp av
stickprover på vatten och sediment. En kontroll av hur skötseln av hela systemet har varit och
är genomfördes för att se hur olika aktörer utför sitt arbete och vad dessa anser att de ska göra i området.

Gällande skötsel utförs det ett bra arbete med att hela området med dammar, kanaler och park
ska se så tillfredsställande som möjligt. Där det finns problem vad gäller kommunikation mellan
aktörerna som inte alltid vet vad den andra parten gör och är ansvarig för. Här behövs mer
kommunikation den emellan för att det vakuum av information som finns ska försvinna.

Vatten- och sedimentproverna visar på höga halter av framförallt tungmetallerna bly, koppar
och zink, där den sistnämnda visade sig förekomma i kraftigt höga värden. Även halter av olika
organiska föroreningar detekterades i framförallt sedimenten. Tungmetallernas källor är med
stor sannolikhet den trafik som trafikerar vägarna runt om Augustenborg. Denna studie visar på
att fler studier behöver genomföras av vattnet i dammarna i Augustenborg. Detta examensarbete
är förhoppningsvis den första av många kommande studier som kommer att genomföras för att
ta reda på vattenkvaliteten i dammarna. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Dagvatten är det vatten som rinner på hårda ytor såsom taken på husen men också asfalten på vägar och parkeringar. Detta vattnen består främst av regnvatten och smältvatten.

Traditionellt sett har det byggts ledningar och rör under marken för att ta hand om allt detta vatten och leda bort det till andra platser, som en sjö eller ett vattenstråk. När det regnar väldigt mycket finns det inte alltid plats för detta vatten i ledningarna. Då blir vattnet kvar på marken och skapar översvämningar på gator, torg och ibland även i källarna. Som tur är går det här problemet att lösa. Med hjälp av små dammar, kanaler och diken avlastas ledningar under mark bland bebyggelsen. Dessa lösningar gör så att allt detta vatten inte kommer direkt ner i... (More)
Dagvatten är det vatten som rinner på hårda ytor såsom taken på husen men också asfalten på vägar och parkeringar. Detta vattnen består främst av regnvatten och smältvatten.

Traditionellt sett har det byggts ledningar och rör under marken för att ta hand om allt detta vatten och leda bort det till andra platser, som en sjö eller ett vattenstråk. När det regnar väldigt mycket finns det inte alltid plats för detta vatten i ledningarna. Då blir vattnet kvar på marken och skapar översvämningar på gator, torg och ibland även i källarna. Som tur är går det här problemet att lösa. Med hjälp av små dammar, kanaler och diken avlastas ledningar under mark bland bebyggelsen. Dessa lösningar gör så att allt detta vatten inte kommer direkt ner i rören, utan vattnet stannar kvar i dammarna. Det hjälper inte bara till att avlasta, utan skapar också fina miljöer för människor att besöka och djur att hitta platser att trivas på.

En av många platser där sådana lösningar har byggts är Augustenborg i Malmö. Området hade tidigare problem med översvämningar och därför bestämdes det att testa att bygga dammar, kanaler och diken där. Efter att det byggdes har det inte varit lika mycket problem med
översvämningar som när de inte fanns där. Systemet har funnits i området i nästan 20 år och har fungerat bra. Det finns många som sköter om det så att det ska se snyggt och rent ut. Det kan ibland vara lite problem med att veta vem som gör vad och det är inte alltid som de olika parterna kommunicerar och vet om vad den andre gör. Därför bör de olika parterna arbeta med detta så att de får bättre koll på vad de andra gör.

När dagvatten hamnar på tak, gator och torg hamnar små partiklar och oönskade föroreningar i vattnet. Dessa ämnen kan skada människor, djur och miljön om det finns tillräckligt mycket av det i vattnet. När detta skulle undersökas i examensarbetet ”Bedömning av vattenkvaliteten i det öppna dagvattensystemet i Augustenborg”, togs ett dussin prover från olika dammar i området. Även några få prover av sediment, det vill säga dammarnas bottenmaterial, samlades upp.

När dessa prover analyserades, gick det att hitta en del olika ämnen som inte bör finnas
där. Det hittades mycket av tungmetallen zink, som ofta finns som legering i delar av
bilar. Detta för att inte dessa delar ska rosta och gå sönder. Det hittades även andra tungmetaller, som koppar och kadmium men också andra ämnen som rester från avgaser från bilar och industrier, om än i väldigt små, knappt mätbara mängder.

Det kommer att behöva göras fler undersökningar i Augustenborg, för en gång räcker inte. När proverna togs hade det snöat och det behövs ta prover vid olika väder, till exempel efter att det har regnat mycket eller när det inte regnat alls på länge. Det går också att använda olika program på datorn som kan hjälpa till att förstå hur mycket av dessa oönskade ämnen
som faktiskt finns i dammarna. När detta gjorts, går det att ta beslut om och vad som behöver göras för att minska mängden av föroreningar i dammarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eliasson, Kristoffer LU
supervisor
organization
course
VVAM05 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
avloppsteknik, avrinning, dagvatten, föroreningar, tungmetaller, skötsel, Augustenborg
language
Swedish
id
8943751
date added to LUP
2018-06-04 16:00:17
date last changed
2018-06-04 16:00:17
@misc{8943751,
 abstract   = {Dagvatten är regnvatten som hamnar på hårdgjorda ytor i urbana miljöer. Traditionellt sett har
detta letts bort via olika rörledningar under marken för att sedan ledas till en recipient som ett vattendrag, en sjö eller ett hav. När regnen får större flöden och blir mer frekventa kan dessa ledningar få problem med att klara dessa stora flöden. Ett sätt att lösa detta på är att skapa öppna lösningar för dagvatten med till exempel dammar och kanaler mitt i urbana bebyggelser. En av alla dessa exempel finns i Augustenborg i Malmö. Detta område hade problem med bland annat översvämningar i källare och på grund av detta skapades det ett lokalt omhändertagande av dagvattnet i området.

Under de år som detta system verkat i Augustenborg har det kommit flera studier som visat att
detta klarar sig bra rent hydrauliskt för att klara av översvämningar. Dock har ingen tittat
närmare på kvaliteten på det vattnet som finns i området. Denna studie försöker därför ta reda
på hur vattenkvaliteten är i de dammar som finns i området. Detta utfördes med hjälp av
stickprover på vatten och sediment. En kontroll av hur skötseln av hela systemet har varit och
är genomfördes för att se hur olika aktörer utför sitt arbete och vad dessa anser att de ska göra i området.

Gällande skötsel utförs det ett bra arbete med att hela området med dammar, kanaler och park
ska se så tillfredsställande som möjligt. Där det finns problem vad gäller kommunikation mellan
aktörerna som inte alltid vet vad den andra parten gör och är ansvarig för. Här behövs mer
kommunikation den emellan för att det vakuum av information som finns ska försvinna.

Vatten- och sedimentproverna visar på höga halter av framförallt tungmetallerna bly, koppar
och zink, där den sistnämnda visade sig förekomma i kraftigt höga värden. Även halter av olika
organiska föroreningar detekterades i framförallt sedimenten. Tungmetallernas källor är med
stor sannolikhet den trafik som trafikerar vägarna runt om Augustenborg. Denna studie visar på
att fler studier behöver genomföras av vattnet i dammarna i Augustenborg. Detta examensarbete
är förhoppningsvis den första av många kommande studier som kommer att genomföras för att
ta reda på vattenkvaliteten i dammarna.},
 author    = {Eliasson, Kristoffer},
 keyword   = {avloppsteknik,avrinning,dagvatten,föroreningar,tungmetaller,skötsel,Augustenborg},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bedömning av vattenkvaliteten i det öppna dagvattensystemet i Augustenborg},
 year     = {2018},
}