Advanced

Operationssjuksköterskans upplevelser av och tankar om sitt arbete

Gellerhorn Andersson, Petra LU and Wikander, Jenny LU (2018) OPSM21 20181
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Operationssjuksköterska är den äldsta specialiteten inom sjuksköterskeyrket men trots sin historia har få kännedom om vad operationssjuksköterskeyrket egentligen innebär. Syfte: Studiens syfte var att belysa operationssjuksköterskans upplevelser av och tankar om sitt arbete. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes med operationssjuksköterskor från två olika operationsavdelningar i södra Sverige. Intervjuerna transkriberades ordagrant och datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fyra kategorier och tio subkategorier identifierades i textanalysen. Kategorierna var mångfacetterat yrke, förebyggande omvårdnadsåtgärder, interprofessionellt... (More)
Bakgrund: Operationssjuksköterska är den äldsta specialiteten inom sjuksköterskeyrket men trots sin historia har få kännedom om vad operationssjuksköterskeyrket egentligen innebär. Syfte: Studiens syfte var att belysa operationssjuksköterskans upplevelser av och tankar om sitt arbete. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes med operationssjuksköterskor från två olika operationsavdelningar i södra Sverige. Intervjuerna transkriberades ordagrant och datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fyra kategorier och tio subkategorier identifierades i textanalysen. Kategorierna var mångfacetterat yrke, förebyggande omvårdnadsåtgärder, interprofessionellt teamarbete och bristen på operationssjuksköterskor. Slutsats: Operationssjuksköterskorna var glada för sitt arbete men de saknade uppskattning i form av lön och arbetsvillkor. De trivdes med att arbeta i interprofessionella team och kände att de var en lika viktig del av teamet som övrig operationspersonal. Omvårdnaden beskrevs som en stor del i operationssjuksköterskans arbete, alla åtgärder kunde beskrivas som omvårdnadsåtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gellerhorn Andersson, Petra LU and Wikander, Jenny LU
supervisor
organization
course
OPSM21 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
omvårdnad, operationssjuksköterska, teamarbete, upplevelse, yrkesroll
language
Swedish
id
8944477
date added to LUP
2019-06-24 08:30:50
date last changed
2019-06-24 08:30:50
@misc{8944477,
 abstract   = {Bakgrund: Operationssjuksköterska är den äldsta specialiteten inom sjuksköterskeyrket men trots sin historia har få kännedom om vad operationssjuksköterskeyrket egentligen innebär. Syfte: Studiens syfte var att belysa operationssjuksköterskans upplevelser av och tankar om sitt arbete. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes med operationssjuksköterskor från två olika operationsavdelningar i södra Sverige. Intervjuerna transkriberades ordagrant och datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fyra kategorier och tio subkategorier identifierades i textanalysen. Kategorierna var mångfacetterat yrke, förebyggande omvårdnadsåtgärder, interprofessionellt teamarbete och bristen på operationssjuksköterskor. Slutsats: Operationssjuksköterskorna var glada för sitt arbete men de saknade uppskattning i form av lön och arbetsvillkor. De trivdes med att arbeta i interprofessionella team och kände att de var en lika viktig del av teamet som övrig operationspersonal. Omvårdnaden beskrevs som en stor del i operationssjuksköterskans arbete, alla åtgärder kunde beskrivas som omvårdnadsåtgärder.},
 author    = {Gellerhorn Andersson, Petra and Wikander, Jenny},
 keyword   = {omvårdnad,operationssjuksköterska,teamarbete,upplevelse,yrkesroll},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Operationssjuksköterskans upplevelser av och tankar om sitt arbete},
 year     = {2018},
}