Advanced

A Tour of the Past, Using Augmented Reality for a Story

Brantberg, Johan LU (2018) MAMM01 20181
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract (Swedish)
Augmented Reality (AR) är på uppgång och många företag lägger miljontals dollar i branschen. Både Google och Apple har nyligen släppt sina egna AR SDK’er som kommer att köras på miljontals enheter inom en snar framtid. AR är verkligen fascinerande och har sagts vara nästa miljard-industri. Målet med denna avhandling är att undersöka vad som är möjligt med dagens AR för mobila enheter och undersöka vilka begränsningar det finns. Det är också intressant att få insikt om hur framtiden ser ut för AR. Dessutom vill jag veta vad är viktigt ur användares synvinkel när man utvecklar en AR-applikation.

För att utforska nuvarande mobil AR-teknik utvecklades en prototypapplikation för Malmö Stadsteater. De gav mig olika scenarier som de ville ha... (More)
Augmented Reality (AR) är på uppgång och många företag lägger miljontals dollar i branschen. Både Google och Apple har nyligen släppt sina egna AR SDK’er som kommer att köras på miljontals enheter inom en snar framtid. AR är verkligen fascinerande och har sagts vara nästa miljard-industri. Målet med denna avhandling är att undersöka vad som är möjligt med dagens AR för mobila enheter och undersöka vilka begränsningar det finns. Det är också intressant att få insikt om hur framtiden ser ut för AR. Dessutom vill jag veta vad är viktigt ur användares synvinkel när man utvecklar en AR-applikation.

För att utforska nuvarande mobil AR-teknik utvecklades en prototypapplikation för Malmö Stadsteater. De gav mig olika scenarier som de ville ha under en rundvandring och jag undersökte vad som var möjligt att uppnå relaterat till AR. Applikationen utvärderades sedan, efter utforskning och utveckling av ett scenario, för att få kunskap om en användarens synvinkel. Utvärderingen kombinerade observationsdata med korta intervjuer och ett frågeformulär.

Det har visade sig att det är ganska lätt att skapa en arbetsmiljö för AR-utveckling men det finns vissa problem med AR idag. Till exempel fann jag att spårningen inte är optimal, generering av realistiskt innehåll i den verkliga världen är svår och prestandaproblem uppstod på grund av att hårdvaran inte är tillräckligt avancerad.

När det gäller användarna är det viktigt att generera realistiskt innehåll med bra placering, ha tydliga indikationer på hur man använder applikationen och hur man placerar sig vid användning. Det har också visat sig vara viktigt att det konstant händer saker i applikationen för att hålla användarnas uppmärksamhet. (Less)
Abstract
Augmented Reality (AR) is on the rise and a lot of companies put millions of dollars into the industry. Both Google and Apple have recently released their own AR SDKs that will run on millions of devices in the near future. AR is really fascinating and have been said to be the next multi-billion-dollar industry. The goal of this thesis is to explore what is possible with today’s AR and what are the limitations? It is also interesting to get an insight in what the future holds. Furthermore, what is important from a user’s point of view when developing an AR application?
To explore current AR technology a prototype application was developed for Malmö Stadsteater. They provided me with different scenarios that they wanted to have during a... (More)
Augmented Reality (AR) is on the rise and a lot of companies put millions of dollars into the industry. Both Google and Apple have recently released their own AR SDKs that will run on millions of devices in the near future. AR is really fascinating and have been said to be the next multi-billion-dollar industry. The goal of this thesis is to explore what is possible with today’s AR and what are the limitations? It is also interesting to get an insight in what the future holds. Furthermore, what is important from a user’s point of view when developing an AR application?
To explore current AR technology a prototype application was developed for Malmö Stadsteater. They provided me with different scenarios that they wanted to have during a tour and I explored what was possible to achieve in regards to AR. The application was evaluated after the exploration and development of one scenario to provide knowledge from a user’s point of view. The evaluation combined observational data with short interviews and a questionnaire.
It was found that it is quite easy to set up a working environment for AR development but there are some problems with AR today. For example, I found that the tracking is not optimal, generation of realistic content on the real world is hard and performance issues due to hardware not being advanced enough.
When regarding the users it is important to have generate realistic content with good alignment, have clear indications of how to use the application and how to locate when using it. It was also found to be important to have things happening to keep the users attention. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brantberg, Johan LU
supervisor
organization
course
MAMM01 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Augmented Reality, Mixed Reality, Vuforia, limitations, user experience.
language
English
id
8944780
date added to LUP
2018-06-05 10:34:26
date last changed
2018-06-05 10:34:26
@misc{8944780,
 abstract   = {Augmented Reality (AR) is on the rise and a lot of companies put millions of dollars into the industry. Both Google and Apple have recently released their own AR SDKs that will run on millions of devices in the near future. AR is really fascinating and have been said to be the next multi-billion-dollar industry. The goal of this thesis is to explore what is possible with today’s AR and what are the limitations? It is also interesting to get an insight in what the future holds. Furthermore, what is important from a user’s point of view when developing an AR application?
To explore current AR technology a prototype application was developed for Malmö Stadsteater. They provided me with different scenarios that they wanted to have during a tour and I explored what was possible to achieve in regards to AR. The application was evaluated after the exploration and development of one scenario to provide knowledge from a user’s point of view. The evaluation combined observational data with short interviews and a questionnaire.
It was found that it is quite easy to set up a working environment for AR development but there are some problems with AR today. For example, I found that the tracking is not optimal, generation of realistic content on the real world is hard and performance issues due to hardware not being advanced enough.
When regarding the users it is important to have generate realistic content with good alignment, have clear indications of how to use the application and how to locate when using it. It was also found to be important to have things happening to keep the users attention.},
 author    = {Brantberg, Johan},
 keyword   = {Augmented Reality,Mixed Reality,Vuforia,limitations,user experience.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {A Tour of the Past, Using Augmented Reality for a Story},
 year     = {2018},
}