Advanced

”Moderat men inte måttlig. Enligt vänstern är jag en av Apokalypsens ryttare” - En kvalitativ studie om populistisk kommunikation

Ryd Johansson, Sofia LU and Granlid, Sofia LU (2018) SKDK11 20181
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Under de senaste åren har en ökning skett av populistisk kommunikation, vilket kan ses som en konsekvens av den övergripande medialiseringen av samhället och politiken. Tidigare forskning har främst fokuserat på populismens ideologiska positionering och den politiska eller populistiska aktören i sig och inte på populism som kommunikationsstrategi. Med bakgrund av detta syftar denna stu-die till att identifiera samt öka kunskapen kring hur populistiska element samt poli-tiska kommunikationsstrategier tar sig uttryck inom en digital samtida kontext. En kvalitativ innehållsanalys har använts som metod för att studera Twitterinlägg från en politisk aktör. Resultaten visar att kommunikationsstrategier inom ett negativt spektrum är särskilt... (More)
Under de senaste åren har en ökning skett av populistisk kommunikation, vilket kan ses som en konsekvens av den övergripande medialiseringen av samhället och politiken. Tidigare forskning har främst fokuserat på populismens ideologiska positionering och den politiska eller populistiska aktören i sig och inte på populism som kommunikationsstrategi. Med bakgrund av detta syftar denna stu-die till att identifiera samt öka kunskapen kring hur populistiska element samt poli-tiska kommunikationsstrategier tar sig uttryck inom en digital samtida kontext. En kvalitativ innehållsanalys har använts som metod för att studera Twitterinlägg från en politisk aktör. Resultaten visar att kommunikationsstrategier inom ett negativt spektrum är särskilt framträdande och på olika sätt används i
kombination med varandra inom ramen för populism. I analysen tematiseras detta vidare som ett negativt politiskt narrativ, där förenkling av komplexa sakfrågor och ironi som ett centralt kommunikativt verktyg även har identifierats som genomgående teman. Det kan argumenteras för att dessa strategier tillsammans med populismens identifierade element, är bärande i att bygga upp det politiska narrativet. I diskussionen konceptualiseras detta vidare i tankar kring huruvida populismen all-tid är beroende av vissa kommunikativa strategier för att existera, samt en potentiell transformation av demokratin som vi känner den idag. (Less)
Abstract
As a consequence of the overall mediatization of society and politics, there has been a rise of populist communication during recent years. Earlier research has mostly fo-cused on populism's ideological positioning and the political or populist actor itself instead of populism as a communication strategy. Against this background, this study aims at identifying and increasing knowledge about how populist elements as well as political communication strategies express themselves in a digital contemporary context. A qualitative content analysis has been used as a method of studying Twitter posts from a Swedish politician. The results indicate that communication strategies in a negative spectrum are particularly prominent and are used in... (More)
As a consequence of the overall mediatization of society and politics, there has been a rise of populist communication during recent years. Earlier research has mostly fo-cused on populism's ideological positioning and the political or populist actor itself instead of populism as a communication strategy. Against this background, this study aims at identifying and increasing knowledge about how populist elements as well as political communication strategies express themselves in a digital contemporary context. A qualitative content analysis has been used as a method of studying Twitter posts from a Swedish politician. The results indicate that communication strategies in a negative spectrum are particularly prominent and are used in combination with each other in the context of populism. In the analysis, this is further dealt with as a negative political narrative, where simplification of complex issues and irony as an emergent communicative tool also has been identified as continuous themes. These strategies and themes, together with populism's identified elements, can be considered as supporting in creating the political narrative. This is further conceptualized in the discussion, in terms of whether populism needs certain com-munication strategies to exist as well as a potential transformation of democracy as we know it today. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ryd Johansson, Sofia LU and Granlid, Sofia LU
supervisor
organization
course
SKDK11 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
populism, strategisk kommunikation, politisk kommunikation, politiska kommunikationsstrategier, medialisering, Twitter, Hanif Bali
language
Swedish
id
8944974
date added to LUP
2018-06-12 11:17:09
date last changed
2018-06-12 11:17:09
@misc{8944974,
 abstract   = {As a consequence of the overall mediatization of society and politics, there has been a rise of populist communication during recent years. Earlier research has mostly fo-cused on populism's ideological positioning and the political or populist actor itself instead of populism as a communication strategy. Against this background, this study aims at identifying and increasing knowledge about how populist elements as well as political communication strategies express themselves in a digital contemporary context. A qualitative content analysis has been used as a method of studying Twitter posts from a Swedish politician. The results indicate that communication strategies in a negative spectrum are particularly prominent and are used in combination with each other in the context of populism. In the analysis, this is further dealt with as a negative political narrative, where simplification of complex issues and irony as an emergent communicative tool also has been identified as continuous themes. These strategies and themes, together with populism's identified elements, can be considered as supporting in creating the political narrative. This is further conceptualized in the discussion, in terms of whether populism needs certain com-munication strategies to exist as well as a potential transformation of democracy as we know it today.},
 author    = {Ryd Johansson, Sofia and Granlid, Sofia},
 keyword   = {populism,strategisk kommunikation,politisk kommunikation,politiska kommunikationsstrategier,medialisering,Twitter,Hanif Bali},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Moderat men inte måttlig. Enligt vänstern är jag en av Apokalypsens ryttare” - En kvalitativ studie om populistisk kommunikation},
 year     = {2018},
}