Advanced

Vad förändrar självmedkänsla? Deltagares erfarenheter vid Mindfulnessbaserad stressreduktion och Mindfulnessbaserad kognitiv terapi

Callsen Alvin, Inger LU and Grahn, Marie-Louise LU (2018) PPTN76 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker åtta individers upplevelser av förändring i självmedkänsla under åtta veckors gruppdeltagande i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR och mindfulnessbaserad kognitiv terapi, MBKT. Studien har en huvudsakligen kvalitativ forskningsansats. Deltagarna intervjuades kort efter gruppens avslutande och ombads också fylla i formulär Self Compassion Scale (SCS), Neff (2003) i början och slutet av MBSR respektive MBKT. Samtliga deltagare ökade sin självmedkänsla. Daglig meditation framkom som den viktigaste specifika faktorn i förändringen till ökad självmedkänsla för denna grupp. En annan viktig faktor för ökad självmedkänsla var hur deltagarna löste upplevda svårigheter i samband med meditationerna. När deltagarna kunde... (More)
Denna studie undersöker åtta individers upplevelser av förändring i självmedkänsla under åtta veckors gruppdeltagande i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR och mindfulnessbaserad kognitiv terapi, MBKT. Studien har en huvudsakligen kvalitativ forskningsansats. Deltagarna intervjuades kort efter gruppens avslutande och ombads också fylla i formulär Self Compassion Scale (SCS), Neff (2003) i början och slutet av MBSR respektive MBKT. Samtliga deltagare ökade sin självmedkänsla. Daglig meditation framkom som den viktigaste specifika faktorn i förändringen till ökad självmedkänsla för denna grupp. En annan viktig faktor för ökad självmedkänsla var hur deltagarna löste upplevda svårigheter i samband med meditationerna. När deltagarna kunde släppa sina reaktiva mönster och närma sig svårigheterna med nya förhållningssätt blev det möjligt att öva på ett sätt som ytterligare ökade självmedkänslan. Ledarens modellerande av mindfulnessattityderna var betydelsefullt. (Less)
Abstract
The aim of this study is to investigate the subjective experiences of change in self-compassion for eight individuals during eight weeks participation in Mindfulnessbased stress reduction and Mindfulnessbased cognitive therapy groups. The study is mainly qualitative. The participants were interviewed shortly after the completion of the programmes, and in addition they were asked to fill in the Self Compassion Scale (SCS, by Neff, 2003) in the beginning and in the end of the programme. All the participants increased their self-compassion. Daily meditation emerged as the main specific factor in the change to increased self-compassion for this group. Another important factor for increased self-compassion was how participants solved... (More)
The aim of this study is to investigate the subjective experiences of change in self-compassion for eight individuals during eight weeks participation in Mindfulnessbased stress reduction and Mindfulnessbased cognitive therapy groups. The study is mainly qualitative. The participants were interviewed shortly after the completion of the programmes, and in addition they were asked to fill in the Self Compassion Scale (SCS, by Neff, 2003) in the beginning and in the end of the programme. All the participants increased their self-compassion. Daily meditation emerged as the main specific factor in the change to increased self-compassion for this group. Another important factor for increased self-compassion was how participants solved experienced difficulties in the meditations. When participants were able to release their reactive patterns and use new approaches to the difficulties, it became possible to practice in a manner that further increased self-compassion. The leader's modeling of mindfulnessattitudes was significant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Callsen Alvin, Inger LU and Grahn, Marie-Louise LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Mindfulness-based cognitive therapy, Mindfulness-based stress reduction, mindfulness practice, self-compassion, MBP teacher, qualitative research, attitudes
language
Swedish
id
8945059
date added to LUP
2018-06-07 13:33:11
date last changed
2018-06-07 13:33:11
@misc{8945059,
 abstract   = {The aim of this study is to investigate the subjective experiences of change in self-compassion for eight individuals during eight weeks participation in Mindfulnessbased stress reduction and Mindfulnessbased cognitive therapy groups. The study is mainly qualitative. The participants were interviewed shortly after the completion of the programmes, and in addition they were asked to fill in the Self Compassion Scale (SCS, by Neff, 2003) in the beginning and in the end of the programme. All the participants increased their self-compassion. Daily meditation emerged as the main specific factor in the change to increased self-compassion for this group. Another important factor for increased self-compassion was how participants solved experienced difficulties in the meditations. When participants were able to release their reactive patterns and use new approaches to the difficulties, it became possible to practice in a manner that further increased self-compassion. The leader's modeling of mindfulnessattitudes was significant.},
 author    = {Callsen Alvin, Inger and Grahn, Marie-Louise},
 keyword   = {Mindfulness-based cognitive therapy,Mindfulness-based stress reduction,mindfulness practice,self-compassion,MBP teacher,qualitative research,attitudes},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad förändrar självmedkänsla? Deltagares erfarenheter vid Mindfulnessbaserad stressreduktion och Mindfulnessbaserad kognitiv terapi},
 year     = {2018},
}