Advanced

Risk mapping of phosphorus leakage - improved method using a Digital Elevation Model

Ekström, Hanna LU (2018) In Student thesis series INES NGEK01 20181
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Eutrophication is an ongoing problem in the Baltic Sea and is therefore found as a topic of the Baltic Sea Action Plan as well as the environmental goals of Sweden. One source to eutrophication is the leakage of phosphorus from agricultural lands. This study was aimed to map risk areas of phosphorus leakage from surface runoff in a catchment located in the southern parts of Sege river, Scania. The process of mapping risk areas was carried out both with and without preprocessing a digital elevation model by filling sinks and the outcome of the two methods was compared against each other. Flows of clay rich sediment in and out of a sedimentation dam located in the study area was compared with climate data over a period of 4 months. The... (More)
Eutrophication is an ongoing problem in the Baltic Sea and is therefore found as a topic of the Baltic Sea Action Plan as well as the environmental goals of Sweden. One source to eutrophication is the leakage of phosphorus from agricultural lands. This study was aimed to map risk areas of phosphorus leakage from surface runoff in a catchment located in the southern parts of Sege river, Scania. The process of mapping risk areas was carried out both with and without preprocessing a digital elevation model by filling sinks and the outcome of the two methods was compared against each other. Flows of clay rich sediment in and out of a sedimentation dam located in the study area was compared with climate data over a period of 4 months. The results indicate that highest risk of surface runoff erosion is in an area in the south, where clay content is 35-40 % and the topography highly varying with several natural depressions. The origin of clay rich sediments from surface runoff erosion was best shown by analysis on a filled digital elevation model. Correlation values of single climate parameters with measured phosphorus leakage were weak but indicate that the risk periods may be best described by the combined effect from several parameters. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Övergödning är ett pågående problem i Östersjön och tas upp i bland annat the Baltic Sea Action Plan och inom ramen för Sveriges miljömål. Övergödningen beror på tillförsel av näringsämnen som kväve och fosfor, vilka når havet från flera olika källor. Dels från punktkällor som industriutsläpp och dels från mer diffusa källor som förbränning av fossila bränslen, skogsbruk och jordbruk. Från jordbruksmark är det överskott av gödning som delvis läcker från marken på grund av vattenerosion genom ytavrinning. I vattenmiljöer fungerar fosfor som en begränsande faktor för tillväxt av organismer. Att minska läckaget av fosfor till åar och sjöar är därför en effektiv metod för att minska övergödningen i stort.
Ett projekt där det aktivt arbetas... (More)
Övergödning är ett pågående problem i Östersjön och tas upp i bland annat the Baltic Sea Action Plan och inom ramen för Sveriges miljömål. Övergödningen beror på tillförsel av näringsämnen som kväve och fosfor, vilka når havet från flera olika källor. Dels från punktkällor som industriutsläpp och dels från mer diffusa källor som förbränning av fossila bränslen, skogsbruk och jordbruk. Från jordbruksmark är det överskott av gödning som delvis läcker från marken på grund av vattenerosion genom ytavrinning. I vattenmiljöer fungerar fosfor som en begränsande faktor för tillväxt av organismer. Att minska läckaget av fosfor till åar och sjöar är därför en effektiv metod för att minska övergödningen i stort.
Ett projekt där det aktivt arbetas med att minska risken för övergödning är Segeå-projektet, där sju kommuner i sydvästra Skåne samarbetar för att förbättra vattenkvaliteten i ån och dess avrinningsområde. Denna studie fokuserar på ett delavrinningsområde till Segeå som heter Fru Alstad och ligger i Trelleborgs kommun. I en anlagd damm i området gör miljökonsultföretaget Ekologgruppen mätningar av bland annat kväve och fosforhalter i vattnet. Dessa mätningar visar att det periodvis förekommer höga halter av ler- och fosforrika sediment i dammen. Om man vet var och när dessa sediment eroderar från åkermarken är det lättare att planera rätt åtgärder för minskade fosforförluster.
En riskkartering av fosforförluster genom ytavrinning har därför genomförts i denna studie. Metoden för att identifiera riskområden, som ursprungligen utvecklats av Ekologgruppen, bygger på en digital höjdmodell som innehåller sänkor. Sänkorna kan vara naturliga eller bara existera i den digitala höjdmodellen till följd av mätfel. En jämförelse har gjorts mellan två varianter av denna metod för att undersöka effekten på slutgiltiga riskområden av att använda höjdmodellen som den är eller digitalt fylla sänkor till närliggande nivå. Genom dessa två varianter av samma ursprungliga höjdmodell har områden för höga vattenflöden lokaliserats och dessa bildar, tillsammans med områden med hög lerhalt, riskområden för fosforförluster genom ytavrinning och erosion. Dessutom har uppmätta värden av fosforförluster jämförts med väderförhållanden under en period från december 2017-april 2018.
Resultaten visar att avrinningsområdet har högst lerhalt i den västra och södra delen, där också höga vattenflöden ansamlas. Dessutom finns ett område i öster som har höga vattenflöden, men mindre lerhalt och därför relativt mindre risk för förlust av fosfor via ytavrinning. Dessa områden var bäst identifierade när analysen utfördes på en höjdmodell med fyllda sänkor. Fosforläckaget var som mest i början på januari och mars, samtidigt som medeltemperaturen var över 0°C och regnmängderna stora. Statistiskt sett visades dock svaga samband mellan de enskilda väderparametrarna och fosforläckage. Resultaten pekar dock på att regn, temperatur och snösmältning samverkar och tillsammans skulle kunna förklara vilka perioder som har högst risk för fosforförluster via ytavrinning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekström, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
Riskkartering av fosforförluster - en utvecklad metod med tillämpning av digital höjdmodell
course
NGEK01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
surface runoff, erosion, phosphorus leakage, agriculture, sinks
publication/series
Student thesis series INES
report number
447
language
English
additional info
Supervisor: Torbjörn Davidsson, Ekologgruppen
id
8945248
date added to LUP
2018-06-05 13:02:16
date last changed
2018-06-05 13:02:16
@misc{8945248,
 abstract   = {Eutrophication is an ongoing problem in the Baltic Sea and is therefore found as a topic of the Baltic Sea Action Plan as well as the environmental goals of Sweden. One source to eutrophication is the leakage of phosphorus from agricultural lands. This study was aimed to map risk areas of phosphorus leakage from surface runoff in a catchment located in the southern parts of Sege river, Scania. The process of mapping risk areas was carried out both with and without preprocessing a digital elevation model by filling sinks and the outcome of the two methods was compared against each other. Flows of clay rich sediment in and out of a sedimentation dam located in the study area was compared with climate data over a period of 4 months. The results indicate that highest risk of surface runoff erosion is in an area in the south, where clay content is 35-40 % and the topography highly varying with several natural depressions. The origin of clay rich sediments from surface runoff erosion was best shown by analysis on a filled digital elevation model. Correlation values of single climate parameters with measured phosphorus leakage were weak but indicate that the risk periods may be best described by the combined effect from several parameters.},
 author    = {Ekström, Hanna},
 keyword   = {surface runoff,erosion,phosphorus leakage,agriculture,sinks},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Student thesis series INES},
 title    = {Risk mapping of phosphorus leakage - improved method using a Digital Elevation Model},
 year     = {2018},
}