Advanced

Svensk nötköttsproduktion, biologisk mångfald och klimat – Problem, möjligheter och vägar framåt

Johannesson, Carl-Fredrik LU (2018) MVEK02 20181
Studies in Environmental Science
Abstract
In Sweden, beef production is the most greenhouse gas intensive sector of meat production. When it comes to biodiversity in Sweden, pastures and meadows are greatly contributing to this as they among the most species rich habitats in the country. On the other hand, pastures and meadows are becoming afforested due to decreased grazing. Hence, the purpose of this paper was to examine how land use in relation to a decreased Swedish beef production affects biodiversity as well as the climate, how land use related to Swedish beef production can contribute to promotion of biodiversity as well as lowered climate impacts and how policy regarding land use related to beef production can be changed to promote biodiversity as well as lower its climate... (More)
In Sweden, beef production is the most greenhouse gas intensive sector of meat production. When it comes to biodiversity in Sweden, pastures and meadows are greatly contributing to this as they among the most species rich habitats in the country. On the other hand, pastures and meadows are becoming afforested due to decreased grazing. Hence, the purpose of this paper was to examine how land use in relation to a decreased Swedish beef production affects biodiversity as well as the climate, how land use related to Swedish beef production can contribute to promotion of biodiversity as well as lowered climate impacts and how policy regarding land use related to beef production can be changed to promote biodiversity as well as lower its climate impacts. The examination of these questions was conducted through reviewing literature treating beef production and the land use it gives rise to. The results showed that the main threat to sufficient management of pastures and meadows is a shrinking number of cattle as well as a concentration of more cattle to fewer farms but that grazing power can increase through policy changes as well as changed systems of agricultural economic support. To reduce climate impact from beef production, planting trees on pastures seems to be a promising option. However, managing existing pastures through more grazing while reducing climate impacts may require radical changes in levels and types of food production. Nevertheless, this study suggests that policy changes in tandem with aiming economic support at environmental services rather than agricultural production have the potential to mitigate climate impact from beef production while increasing grazing power and hence promoting biodiversity through management of pastures and meadows. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Betesmarkerna i Sverige myllrar av liv! Precis som ängar och betande kor drar till sig härliga barndomsminnen och planer om framtida picknickar så trivs väldigt många arter av växter och djur på de svenska betesmarkerna. Här erbjuds djur och växter tillgång på mat, husrum och partners. Men betesmarkerna i Sverige tynar långsamt bort. Sedan 1900-talet har ytan betesmarker i Sverige minskat med mer än 75% och framtiden förväntas innebära att ytterligare betesmarker växer igen.
I Sverige idag minskar antalet kor och de kor som finns kvar lämnar i allt större utsträckning mindre gårdar till förmån för större gårdar med fokus på intensiv köttproduktion. Om denna utveckling fortsätter är det stor risk att tiden för det myllrande livet på många... (More)
Betesmarkerna i Sverige myllrar av liv! Precis som ängar och betande kor drar till sig härliga barndomsminnen och planer om framtida picknickar så trivs väldigt många arter av växter och djur på de svenska betesmarkerna. Här erbjuds djur och växter tillgång på mat, husrum och partners. Men betesmarkerna i Sverige tynar långsamt bort. Sedan 1900-talet har ytan betesmarker i Sverige minskat med mer än 75% och framtiden förväntas innebära att ytterligare betesmarker växer igen.
I Sverige idag minskar antalet kor och de kor som finns kvar lämnar i allt större utsträckning mindre gårdar till förmån för större gårdar med fokus på intensiv köttproduktion. Om denna utveckling fortsätter är det stor risk att tiden för det myllrande livet på många betesmarker och ängar går mot sitt slut. Men det finns hopp! Idag betalas stora summor stöd ut till det svenska jordbruket vilket är ett måste för att Sverige ska kunna konkurrera på en internationell marknad och för att många ska få fortsätta arbeta med jordbruk. Men stöden är inte perfekta. Idag går väldigt mycket stöd ut till växtodlingar på slätten som även utan stöd skulle fortsätta vara lönsamma. Detsamma gäller det stöd som går ut till nötkreatur av alla de slag, så länge de är över ett år gamla. Stora delar av detta nötkreaturstöd går ut till mjölkkor som även de skulle vara lönsamma att mjölka utan stödpengar. Men varför använder vi statliga pengar till att stödja produktion som klarar sig utan stöd? Bra fråga! Jag har inget svar. Det jag vet är att om stöden skulle förändras så att växtodlingar i slättbygder och mjölkkor som även utan stöd skulle mjölkas inte längre skulle få stöd, då skulle mer pengar kunna spenderas på att bevara ängar och betesmarker. Att sätta korna till att beta på betesmarkerna har redan blivit något mer lönsamt i och med nyligen höjda ersättningar riktade mot betesmarkerna men mer finns att göra. Ytterligare höjningar av stöden är nödvändiga för att ytan betesmarker i Sverige inte ska minska.
Medan vi låter myndigheterna fundera på hur jordbruksstöden ska förändras kan vi låta plantera träd på betesmarkerna. Att plantera träd på betesmarkerna innebär inte bara att det skapas förutsättningar för skuggtåliga växter, fler fåglar och fler fladdermöss på dessa marker, det innebär också att en del av de växthusgasutsläppen som kommer från korna används av träden. Träd använder koldioxid från luften för att växa sig stora och starka vilket leder till att koldioxid som finns i luften och bidrar till den globala uppvärmningen sugs in i träden där den inte längre bidrar till att värma upp jorden. Så smart! Det enda problemet är att EU har satt en maxgräns på hur många träd en betesmark får innehålla. De har dock själv öppnat för att slopa denna gräns då de insett sitt misstag och förhoppningsvis försvinner gränsen snart.
Ja, precis som vanligt finns det helt enkelt åtgärder som ter sig tämligen enkla och som kan göra jorden till en lite bättre plats, steg för steg. När det kommer till att bevara utflyktsmöjligheter, betet för korna och hemvisten för djur och växter som trivs på betesmarkerna så är det bra att börja med att förändra jordbruksstöden och plantera träd! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johannesson, Carl-Fredrik LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Beef, grazing, biodiversity, climate
language
Swedish
id
8945549
date added to LUP
2018-06-11 10:01:18
date last changed
2018-06-11 10:01:18
@misc{8945549,
 abstract   = {In Sweden, beef production is the most greenhouse gas intensive sector of meat production. When it comes to biodiversity in Sweden, pastures and meadows are greatly contributing to this as they among the most species rich habitats in the country. On the other hand, pastures and meadows are becoming afforested due to decreased grazing. Hence, the purpose of this paper was to examine how land use in relation to a decreased Swedish beef production affects biodiversity as well as the climate, how land use related to Swedish beef production can contribute to promotion of biodiversity as well as lowered climate impacts and how policy regarding land use related to beef production can be changed to promote biodiversity as well as lower its climate impacts. The examination of these questions was conducted through reviewing literature treating beef production and the land use it gives rise to. The results showed that the main threat to sufficient management of pastures and meadows is a shrinking number of cattle as well as a concentration of more cattle to fewer farms but that grazing power can increase through policy changes as well as changed systems of agricultural economic support. To reduce climate impact from beef production, planting trees on pastures seems to be a promising option. However, managing existing pastures through more grazing while reducing climate impacts may require radical changes in levels and types of food production. Nevertheless, this study suggests that policy changes in tandem with aiming economic support at environmental services rather than agricultural production have the potential to mitigate climate impact from beef production while increasing grazing power and hence promoting biodiversity through management of pastures and meadows.},
 author    = {Johannesson, Carl-Fredrik},
 keyword   = {Beef,grazing,biodiversity,climate},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svensk nötköttsproduktion, biologisk mångfald och klimat – Problem, möjligheter och vägar framåt},
 year     = {2018},
}