Advanced

När ord öppnar flera dörrar. Om översättningen av mångtydighet i Cristina Peri Rossis ”La tarde del dinosaurio”

Stuveback, Christoffer LU (2018) FÖUM11 20181
Translation Program
Abstract (Swedish)
Denna uppsats bygger på min översättning av Cristina Peri Rossis novell “La tarde del dinosaurio” ur novellsamlingen med samma namn. Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna i att översätta de av författaren medvetet valda mångtydiga ord och fraser som har en viktig och framträdande roll i novellens egenartade stil och för den historia som berättas, samt att visa på vilka konsekvenserna blir när den semantiska mångtydigheten är inneboende i formen. Översättningsproblemet har i dessa fall bestått i att försöka bibehålla berättelsens inre koherens utan att i alltför hög grad göra avkall på formen. Uppsatsen inleds med en källtextanalys med utgångspunkt dels i Hellspong och Ledins modell i Vägar genom texten (1997) och dels i Holmberg... (More)
Denna uppsats bygger på min översättning av Cristina Peri Rossis novell “La tarde del dinosaurio” ur novellsamlingen med samma namn. Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna i att översätta de av författaren medvetet valda mångtydiga ord och fraser som har en viktig och framträdande roll i novellens egenartade stil och för den historia som berättas, samt att visa på vilka konsekvenserna blir när den semantiska mångtydigheten är inneboende i formen. Översättningsproblemet har i dessa fall bestått i att försöka bibehålla berättelsens inre koherens utan att i alltför hög grad göra avkall på formen. Uppsatsen inleds med en källtextanalys med utgångspunkt dels i Hellspong och Ledins modell i Vägar genom texten (1997) och dels i Holmberg och Ohlssons Epikanalys – En introduktion 1999), denna sistnämnda i högre grad inriktad på skönlitterär analys. Därefter följer överväganden inför översättningen där den globala imitativa översättningstrategi som valts diskuteras utifrån Lita Lundquists Oversættelse (2007) och Rune Ingos Konsten att översätta (2007). I översättningskommentaren som sedan följer analyseras och diskuteras fyra översättningslösningar, alternativa lösningar till dessa samt de valda översättningslösningarnas förtjänster och brister. I tre av de fyra översättningsexemplen har varken fullständig formell eller semantisk ekvivalens uppnåtts. Eftersom dessa exempel kretsar kring eller bygger på spanskspråkiga företeelser har jag i dessa fall strävat efter att omarbeta dem för att passa en svenskspråkig kontext, vilket har krävt en del större ingrepp. Relativt god semantisk ekvivalens har uppnåtts i alla dessa tre fall, och stilen har förmedlats i relativt hög grad. I ett av de fyra exemplen har fullständig formell och semantisk ekvivalens uppnåtts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stuveback, Christoffer LU
supervisor
organization
course
FÖUM11 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Cristina Peri Rossi, La tarde del dinosaurio, kreativt språk, mångtydighet, polysemi, imitativ strategi, spanska noveller
language
Swedish
id
8945982
date added to LUP
2018-06-07 08:29:03
date last changed
2018-06-07 08:29:03
@misc{8945982,
 abstract   = {Denna uppsats bygger på min översättning av Cristina Peri Rossis novell “La tarde del dinosaurio” ur novellsamlingen med samma namn. Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna i att översätta de av författaren medvetet valda mångtydiga ord och fraser som har en viktig och framträdande roll i novellens egenartade stil och för den historia som berättas, samt att visa på vilka konsekvenserna blir när den semantiska mångtydigheten är inneboende i formen. Översättningsproblemet har i dessa fall bestått i att försöka bibehålla berättelsens inre koherens utan att i alltför hög grad göra avkall på formen. Uppsatsen inleds med en källtextanalys med utgångspunkt dels i Hellspong och Ledins modell i Vägar genom texten (1997) och dels i Holmberg och Ohlssons Epikanalys – En introduktion 1999), denna sistnämnda i högre grad inriktad på skönlitterär analys. Därefter följer överväganden inför översättningen där den globala imitativa översättningstrategi som valts diskuteras utifrån Lita Lundquists Oversættelse (2007) och Rune Ingos Konsten att översätta (2007). I översättningskommentaren som sedan följer analyseras och diskuteras fyra översättningslösningar, alternativa lösningar till dessa samt de valda översättningslösningarnas förtjänster och brister. I tre av de fyra översättningsexemplen har varken fullständig formell eller semantisk ekvivalens uppnåtts. Eftersom dessa exempel kretsar kring eller bygger på spanskspråkiga företeelser har jag i dessa fall strävat efter att omarbeta dem för att passa en svenskspråkig kontext, vilket har krävt en del större ingrepp. Relativt god semantisk ekvivalens har uppnåtts i alla dessa tre fall, och stilen har förmedlats i relativt hög grad. I ett av de fyra exemplen har fullständig formell och semantisk ekvivalens uppnåtts.},
 author    = {Stuveback, Christoffer},
 keyword   = {Cristina Peri Rossi,La tarde del dinosaurio,kreativt språk,mångtydighet,polysemi,imitativ strategi,spanska noveller},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När ord öppnar flera dörrar. Om översättningen av mångtydighet i Cristina Peri Rossis ”La tarde del dinosaurio”},
 year     = {2018},
}