Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den berättande reklamen - när känslorna spelar huvudrollen - En kvalitativ studie om användningen av storytelling i reklamfilmer

Olsson, Nanny LU and Lundh Rafstedt, Julia LU (2018) SKDK11 20181
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Användandet av storytelling i syfte att marknadsföra är allt mer vanligt, trots det finns det fortfarande en brist på information som vägleder företag i hur de kan använda storytelling och vilka tekniker de kan dra nytta av. Därmed syftar denna studie till att analysera hur storytelling kan användas i ett marknadsföringssyfte utifrån två prisbelönta reklamfilmer. Vidare har studien även till syfte att bidra med djupare kunskap för praktiker inom marknadsföring om hur de kan konstruera reklamfilmer för att väcka känslor hos potentiella konsumenter. För att uppnå syftet utförde vi en narrativ analys där vi identifierade narrativa drag i reklamfilmerna. Resultatet av analysen visar att de narrativa dragen konflikt, karaktärer och teman kan... (More)
Användandet av storytelling i syfte att marknadsföra är allt mer vanligt, trots det finns det fortfarande en brist på information som vägleder företag i hur de kan använda storytelling och vilka tekniker de kan dra nytta av. Därmed syftar denna studie till att analysera hur storytelling kan användas i ett marknadsföringssyfte utifrån två prisbelönta reklamfilmer. Vidare har studien även till syfte att bidra med djupare kunskap för praktiker inom marknadsföring om hur de kan konstruera reklamfilmer för att väcka känslor hos potentiella konsumenter. För att uppnå syftet utförde vi en narrativ analys där vi identifierade narrativa drag i reklamfilmerna. Resultatet av analysen visar att de narrativa dragen konflikt, karaktärer och teman kan agera drivande tekniker för att anspela på konsumenters känslor. Utifrån detta drog vi slutsatserna att karaktärerna kan agera tekniker för att framkalla igenkänning och empati hos tittarna medan konflikten anspelar på känslor genom att nyttja människors ovilja till obalans i berättelser. Teman fungerar som en narrativ teknik för att kommunicera värderingar och framkalla en positiv inställning gentemot företaget. Studien bidrar därmed med djupare kunskap om hur företag kan använda storytelling och öppnar således upp för möjligheten för framtida forskning att beakta företaget bakom reklamen för att få mer nyanserad kunskap. (Less)
Abstract
Storytelling is a common marketing practice, although there is still an absence within the field of research regarding how companies can use storytelling and what techniques they can draw use from. Therefore, this study aims to analyse how storytelling can be used in marketing by studying two prizewinning commercials. Accordingly, this study also aims to provide marketing practitioners with deeper knowledge regarding how to use storytelling in order to evoke emotions among potential consumers. To reach this aim we conducted a narrative analysis where we investigated what narrative features could be identified in the commercials. The results shows that narrative features like characters, conflict and theme can act as a driving technique in... (More)
Storytelling is a common marketing practice, although there is still an absence within the field of research regarding how companies can use storytelling and what techniques they can draw use from. Therefore, this study aims to analyse how storytelling can be used in marketing by studying two prizewinning commercials. Accordingly, this study also aims to provide marketing practitioners with deeper knowledge regarding how to use storytelling in order to evoke emotions among potential consumers. To reach this aim we conducted a narrative analysis where we investigated what narrative features could be identified in the commercials. The results shows that narrative features like characters, conflict and theme can act as a driving technique in order to evoke emotions among the viewers. From this we drew conclusions that characters can act as a technique to evoke identification and empathy, while the conflict evokes emotions by drawing use from people’s disinclination toward imbalance in stories. Lastly, themes also act as a technique to communicate values and thereby generate a positive attitude towards the company behind the commercial. Hence, this study contributes a deeper knowledge on how companies can use storytelling in order to evoke emotions, thus enabling a possibility for future research to further investigate from the company’s point of view in order to achieve a more nuanced knowledge. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Nanny LU and Lundh Rafstedt, Julia LU
supervisor
organization
course
SKDK11 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Storytelling, emotional branding, narrative advertising, narrative features, narrative techniques, narrative analysis, emotions, Volvo, ICA, commercials, Strategic communication
language
Swedish
id
8945987
date added to LUP
2018-06-12 11:17:20
date last changed
2018-06-12 11:17:20
@misc{8945987,
 abstract   = {{Storytelling is a common marketing practice, although there is still an absence within the field of research regarding how companies can use storytelling and what techniques they can draw use from. Therefore, this study aims to analyse how storytelling can be used in marketing by studying two prizewinning commercials. Accordingly, this study also aims to provide marketing practitioners with deeper knowledge regarding how to use storytelling in order to evoke emotions among potential consumers. To reach this aim we conducted a narrative analysis where we investigated what narrative features could be identified in the commercials. The results shows that narrative features like characters, conflict and theme can act as a driving technique in order to evoke emotions among the viewers. From this we drew conclusions that characters can act as a technique to evoke identification and empathy, while the conflict evokes emotions by drawing use from people’s disinclination toward imbalance in stories. Lastly, themes also act as a technique to communicate values and thereby generate a positive attitude towards the company behind the commercial. Hence, this study contributes a deeper knowledge on how companies can use storytelling in order to evoke emotions, thus enabling a possibility for future research to further investigate from the company’s point of view in order to achieve a more nuanced knowledge.}},
 author    = {{Olsson, Nanny and Lundh Rafstedt, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den berättande reklamen - när känslorna spelar huvudrollen - En kvalitativ studie om användningen av storytelling i reklamfilmer}},
 year     = {{2018}},
}