Advanced

Konsten att dränka en rysk spion i ett mediedrev - en kvalitativ fallstudie om gestaltningar och strategiska narrativ i modern informationskrigföring

Ekengren, Max LU and Stigland, Arvid LU (2018) SKOK11 20181
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar öka förståelsen för hur strategiska narrativ, i en övergripande gestaltningsprocess, gör sig uttryckt som strategi i moderna påverkanskampanjer. I ett modernt medielandskap där flera statliga aktörer använder avancerad in-formationskrigföring krävs fler studier kring hur desinformation identifieras och bemöts. Studien baseras på kvalitativ fallstudie gällande fallet Skripal. Som ana-lysmetod används gestaltnings- och innehållsanalys. Materialet utgörs av nyhets-artiklar från de ryska nyhetskanalerna RT och Sputnik News. Empirin har analy-serats ur ett sändarperspektiv och har kontextualiserats genom teorier inom ge-staltning, strategiska narrativ och kriskommunikationsteori. Resultatet av ana-lysen påvisade att... (More)
Denna studie ämnar öka förståelsen för hur strategiska narrativ, i en övergripande gestaltningsprocess, gör sig uttryckt som strategi i moderna påverkanskampanjer. I ett modernt medielandskap där flera statliga aktörer använder avancerad in-formationskrigföring krävs fler studier kring hur desinformation identifieras och bemöts. Studien baseras på kvalitativ fallstudie gällande fallet Skripal. Som ana-lysmetod används gestaltnings- och innehållsanalys. Materialet utgörs av nyhets-artiklar från de ryska nyhetskanalerna RT och Sputnik News. Empirin har analy-serats ur ett sändarperspektiv och har kontextualiserats genom teorier inom ge-staltning, strategiska narrativ och kriskommunikationsteori. Resultatet av ana-lysen påvisade att strategiska narrativ kan identifieras den undersökta påverkans-kampanjen samt att narrativen delvis kan härledas till kriskommunikationsteori och gestaltningsteori. Resultatet illustrerar att strategier och taktiker går ihop i varandra och vilket således gör att de kan tolkas på flera olika sätt. Studiens re-sultat belyser även fortsatta utmaningar i hur desinformation skall avkodas och bemötas. (Less)
Abstract
The aim of this study is to increase the understanding of how strategic narratives, through framing, as a strategy in modern influence campaigns. In a modern me-dia landscape, where multiple states are performing advanced information war-fare, the demand for studies on how disinformation can be debunked is higher than ever. Our empirical data has been collected through a single qualitative case study on the Skripal case, whereas the data analysis was conducted through fram-ing analysis and qualitative content analysis method. The empirical data has been analysed from the perspective of the transmitter and further put into context through framing theory, strategic narratives and Benoit’s Image Repair Theory. The results of the study showed... (More)
The aim of this study is to increase the understanding of how strategic narratives, through framing, as a strategy in modern influence campaigns. In a modern me-dia landscape, where multiple states are performing advanced information war-fare, the demand for studies on how disinformation can be debunked is higher than ever. Our empirical data has been collected through a single qualitative case study on the Skripal case, whereas the data analysis was conducted through fram-ing analysis and qualitative content analysis method. The empirical data has been analysed from the perspective of the transmitter and further put into context through framing theory, strategic narratives and Benoit’s Image Repair Theory. The results of the study showed that strategic narratives could be identified with-in the modern influence campaign. Furthermore, the narratives were shown to partly be deduced from crisis communication theory and framing theory. The re-sults of this study illustrate that strategies and tactics intertwine and which there-fore means that they can be interpreted in many different ways. The results fur-ther highlights future research and studies in how disinformation is debunked. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekengren, Max LU and Stigland, Arvid LU
supervisor
organization
course
SKOK11 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
framing theory, cultural framing, strategic narratives, Benoit, image repair theo-ry, Sergei Skripal, RT, Sputnik News, influence campaigns, disinformation.
language
Swedish
id
8946094
date added to LUP
2018-06-08 16:34:45
date last changed
2018-06-08 16:34:45
@misc{8946094,
 abstract   = {The aim of this study is to increase the understanding of how strategic narratives, through framing, as a strategy in modern influence campaigns. In a modern me-dia landscape, where multiple states are performing advanced information war-fare, the demand for studies on how disinformation can be debunked is higher than ever. Our empirical data has been collected through a single qualitative case study on the Skripal case, whereas the data analysis was conducted through fram-ing analysis and qualitative content analysis method. The empirical data has been analysed from the perspective of the transmitter and further put into context through framing theory, strategic narratives and Benoit’s Image Repair Theory. The results of the study showed that strategic narratives could be identified with-in the modern influence campaign. Furthermore, the narratives were shown to partly be deduced from crisis communication theory and framing theory. The re-sults of this study illustrate that strategies and tactics intertwine and which there-fore means that they can be interpreted in many different ways. The results fur-ther highlights future research and studies in how disinformation is debunked.},
 author    = {Ekengren, Max and Stigland, Arvid},
 keyword   = {framing theory,cultural framing,strategic narratives,Benoit,image repair theo-ry,Sergei Skripal,RT,Sputnik News,influence campaigns,disinformation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsten att dränka en rysk spion i ett mediedrev - en kvalitativ fallstudie om gestaltningar och strategiska narrativ i modern informationskrigföring},
 year     = {2018},
}