Advanced

En interventionsstudie i grupp under 4 veckor för patienter med allmänpsykiatriska diagnoser.

Klüft, Vibecke LU (2018) PPTN76 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Gruppbehandling, som utgår från KBT teorier, har blivit allt vanligare att erbjuda patienter med allmänpsykiatrisk problematik inom öppenvårdspsykiatrin. Syftet med denna undersökning var att undersöka i vilken grad symtom av ångest och depression, samt patienternas känsla av sammanhang och olika mått på funktionsnivå (t.ex. färdigheter, självomhändertagande etc.), förändrades under gruppbehandlingen fram till 3 månader efter avslutad behandling.
Totalt blev 88 patienter erbjudna behandling varav 52 påbörjade gruppbehandlingen, åldersspannet 19-69 år, medelvärdet 40 år fördelat på 10 grupper med 6-8 patienter i varje grupp. Studien var en observationsundersökning. Data samlades in från första kontakttillfället med enheten (T1), vid... (More)
Gruppbehandling, som utgår från KBT teorier, har blivit allt vanligare att erbjuda patienter med allmänpsykiatrisk problematik inom öppenvårdspsykiatrin. Syftet med denna undersökning var att undersöka i vilken grad symtom av ångest och depression, samt patienternas känsla av sammanhang och olika mått på funktionsnivå (t.ex. färdigheter, självomhändertagande etc.), förändrades under gruppbehandlingen fram till 3 månader efter avslutad behandling.
Totalt blev 88 patienter erbjudna behandling varav 52 påbörjade gruppbehandlingen, åldersspannet 19-69 år, medelvärdet 40 år fördelat på 10 grupper med 6-8 patienter i varje grupp. Studien var en observationsundersökning. Data samlades in från första kontakttillfället med enheten (T1), vid behandlingsstart (T2), vid behandlingsslut (T3) samt 3 månader (T4) efter avslutad behandling med instrumenten OASIS, ODSIS, KASAM - 13 och en egenutvecklad funktionsskala.
Patienterna uppvisade en statistisk signifikant minskning av ångestsymtom i OASIS och en signifikant ökad känsla av sammanhang (KASAM) mellan T2 och T3. Ingen signifikant skillnad uppmättes under behandlingstiden (T2 till T3) för depressiva symptom i ODSIS. För den samlade kontakttiden med Dagsjukvården, från informationssamtal, genom gruppbehandlingen och vid 3-månaders uppföljning (n=20) var resultaten signifikanta för ångest, känsla av sammanhang och för depressiva symptom. För funktionsnivå var effekten störst gällande kunskap om samband mellan kropp och psyke och förmåga att klara av vardagen på ett önskvärt sätt. Studien antyder att behandlingen i transdiagnostiska grupper ger symtomreduktion, ökad funktionsnivå och ökad känsla av sammanhang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klüft, Vibecke LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
transdiagnostisk, gruppbehandling, ångest, depression, känsla av sammanhang, funktion
language
Swedish
id
8946342
date added to LUP
2018-06-08 10:24:59
date last changed
2018-06-08 10:24:59
@misc{8946342,
 abstract   = {Gruppbehandling, som utgår från KBT teorier, har blivit allt vanligare att erbjuda patienter med allmänpsykiatrisk problematik inom öppenvårdspsykiatrin. Syftet med denna undersökning var att undersöka i vilken grad symtom av ångest och depression, samt patienternas känsla av sammanhang och olika mått på funktionsnivå (t.ex. färdigheter, självomhändertagande etc.), förändrades under gruppbehandlingen fram till 3 månader efter avslutad behandling.
Totalt blev 88 patienter erbjudna behandling varav 52 påbörjade gruppbehandlingen, åldersspannet 19-69 år, medelvärdet 40 år fördelat på 10 grupper med 6-8 patienter i varje grupp. Studien var en observationsundersökning. Data samlades in från första kontakttillfället med enheten (T1), vid behandlingsstart (T2), vid behandlingsslut (T3) samt 3 månader (T4) efter avslutad behandling med instrumenten OASIS, ODSIS, KASAM - 13 och en egenutvecklad funktionsskala.
Patienterna uppvisade en statistisk signifikant minskning av ångestsymtom i OASIS och en signifikant ökad känsla av sammanhang (KASAM) mellan T2 och T3. Ingen signifikant skillnad uppmättes under behandlingstiden (T2 till T3) för depressiva symptom i ODSIS. För den samlade kontakttiden med Dagsjukvården, från informationssamtal, genom gruppbehandlingen och vid 3-månaders uppföljning (n=20) var resultaten signifikanta för ångest, känsla av sammanhang och för depressiva symptom. För funktionsnivå var effekten störst gällande kunskap om samband mellan kropp och psyke och förmåga att klara av vardagen på ett önskvärt sätt. Studien antyder att behandlingen i transdiagnostiska grupper ger symtomreduktion, ökad funktionsnivå och ökad känsla av sammanhang.},
 author    = {Klüft, Vibecke},
 keyword   = {transdiagnostisk,gruppbehandling,ångest,depression,känsla av sammanhang,funktion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En interventionsstudie i grupp under 4 veckor för patienter med allmänpsykiatriska diagnoser.},
 year     = {2018},
}