Advanced

Den motsägelsefulla branschen

Ekblad, Inez LU and Giander, Danielle (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka hur hotellbranschen arbetar med personalfrågor. Studien skapar en djupare förståelse för hur hotellverksamheter, via den interna verksamheten respektive via externa rekryteringsföretag, arbetar med HR-frågor som berör rekryteringsprocesser och kompetensutveckling. Studien besvaras genom två frågeställningar som lyder enligt följande: Hur arbetar hotellverksamheter med personalfrågor internt? Hur arbetar hotellverksamheter med personalfrågor via externa rekryteringsföretag? För att besvara studiens frågeställningar genomförde vi en kvalitativ studie med semistrukturerade djupintervjuer. Vi intervjuade hotellverksamheter och externa rekryteringsföretag för att få fram väsentlig empiri. Vi granskade även... (More)
Denna studie syftar till att undersöka hur hotellbranschen arbetar med personalfrågor. Studien skapar en djupare förståelse för hur hotellverksamheter, via den interna verksamheten respektive via externa rekryteringsföretag, arbetar med HR-frågor som berör rekryteringsprocesser och kompetensutveckling. Studien besvaras genom två frågeställningar som lyder enligt följande: Hur arbetar hotellverksamheter med personalfrågor internt? Hur arbetar hotellverksamheter med personalfrågor via externa rekryteringsföretag? För att besvara studiens frågeställningar genomförde vi en kvalitativ studie med semistrukturerade djupintervjuer. Vi intervjuade hotellverksamheter och externa rekryteringsföretag för att få fram väsentlig empiri. Vi granskade även relevant litteratur och såg över tidigare forskning kring ämnet. För att besvara våra två frågeställningar, valde vi ut fyra teoretiska begrepp. Begreppen som vi valde ut är rekryteringsprocess, homosocial reproduktion, kompetens och kompetensutveckling. Resultatet av studien visar på att en hotellverksamhet behöver någon form av HR-stöd för att kunna vara konkurrenskraftig på den växande marknaden. Genomförandet visar även att det finns en bristande struktur i hotellverksamheters HR-arbete när det gäller rekryteringsprocesser och kompetensutveckling. I en bransch där personalen är den viktigaste resursen, blir det motsägelsefullt att inte ha någon form av HR-stöd som kan bidra till rekryteringsprocessen och kompetensutvecklingen av medarbetarna. En hotellverksamhets HR-arbete kräver en balans mellan vilka delar som utförs internt och som outsourcas till externa rekryteringsföretag. HR-stöd behövs i den interna verksamheten för att hjälpa och avlasta avdelningscheferna. De externa rekryteringsföretagen behövs för att få en objektiv syn på rekryteringsprocessens kandidater och för att motverka homogena grupper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekblad, Inez LU and Giander, Danielle
supervisor
organization
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
HR-funktion, HR-stöd, rekryteringsprocess, homosocial reproduktion, kompetens, kompetensutveckling.
language
Swedish
id
8946485
date added to LUP
2018-07-04 11:18:57
date last changed
2018-07-04 11:18:57
@misc{8946485,
 abstract   = {Denna studie syftar till att undersöka hur hotellbranschen arbetar med personalfrågor. Studien skapar en djupare förståelse för hur hotellverksamheter, via den interna verksamheten respektive via externa rekryteringsföretag, arbetar med HR-frågor som berör rekryteringsprocesser och kompetensutveckling. Studien besvaras genom två frågeställningar som lyder enligt följande: Hur arbetar hotellverksamheter med personalfrågor internt? Hur arbetar hotellverksamheter med personalfrågor via externa rekryteringsföretag? För att besvara studiens frågeställningar genomförde vi en kvalitativ studie med semistrukturerade djupintervjuer. Vi intervjuade hotellverksamheter och externa rekryteringsföretag för att få fram väsentlig empiri. Vi granskade även relevant litteratur och såg över tidigare forskning kring ämnet. För att besvara våra två frågeställningar, valde vi ut fyra teoretiska begrepp. Begreppen som vi valde ut är rekryteringsprocess, homosocial reproduktion, kompetens och kompetensutveckling. Resultatet av studien visar på att en hotellverksamhet behöver någon form av HR-stöd för att kunna vara konkurrenskraftig på den växande marknaden. Genomförandet visar även att det finns en bristande struktur i hotellverksamheters HR-arbete när det gäller rekryteringsprocesser och kompetensutveckling. I en bransch där personalen är den viktigaste resursen, blir det motsägelsefullt att inte ha någon form av HR-stöd som kan bidra till rekryteringsprocessen och kompetensutvecklingen av medarbetarna. En hotellverksamhets HR-arbete kräver en balans mellan vilka delar som utförs internt och som outsourcas till externa rekryteringsföretag. HR-stöd behövs i den interna verksamheten för att hjälpa och avlasta avdelningscheferna. De externa rekryteringsföretagen behövs för att få en objektiv syn på rekryteringsprocessens kandidater och för att motverka homogena grupper.},
 author    = {Ekblad, Inez and Giander, Danielle},
 keyword   = {HR-funktion,HR-stöd,rekryteringsprocess,homosocial reproduktion,kompetens,kompetensutveckling.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den motsägelsefulla branschen},
 year     = {2018},
}