Advanced

Lojalitetsplikten i senare rättspraxis

Thompson Björklund, Maja LU (2018) HARH01 20181
Department of Business Law
Abstract
The principle of good faith is a concept which comprises of a duty for the contracting parties to respect each other’s interests and to be loyal to each other. It is a broad concept which changes in character depending on the type of agreement it concerns, and which therefore makes it difficult to give an exhaustive definition of. Jori Munukka, published in 2007 a comprehensive thesis on the subject, Good Faith in Contract Law. This thesis can still be considered an important legal source, and has provided guidance in many cases. Munukka pointed out even then the increasing use of the principle of good faith, but also that the courts are cautious in their understanding and application of this concept. The purpose of this study is to... (More)
The principle of good faith is a concept which comprises of a duty for the contracting parties to respect each other’s interests and to be loyal to each other. It is a broad concept which changes in character depending on the type of agreement it concerns, and which therefore makes it difficult to give an exhaustive definition of. Jori Munukka, published in 2007 a comprehensive thesis on the subject, Good Faith in Contract Law. This thesis can still be considered an important legal source, and has provided guidance in many cases. Munukka pointed out even then the increasing use of the principle of good faith, but also that the courts are cautious in their understanding and application of this concept. The purpose of this study is to examine how the concept is perceived today, nearly 11 years after Munukka’s publication. The conclusion of my study is that although a change is noticeable, there is still a certain resistance among the courts, regarding the express use of the principle of good faith. I share Munukka’s belief that this position is not indicative of the denial of the concept, but rather can be seen as a precautious measure of a concept that is not completely defined. (Less)
Abstract (Swedish)
Lojalitetsplikten är ett begrepp som innefattar en skyldighet för avtalsparter att ta tillvara varandras intressen och att vara lojala mot varandra. Det är ett brett begrepp som tar sig olika uttryck beroende på vilken avtalstyp det rör sig om, vilket gör att en uttömmande beskrivning inte är möjlig. Jori Munukka gav år 2007 ut en omfattande avhandling i ämnet, Kontraktuell lojalitetsplikt. Denna avhandling ses fortfarande idag som en stark rättskälla och har fått agera vägledning i många fall. Munukka pekade redan då på en uppluckring av lojalitetspliktens användning, men att domstolarna var försiktiga med att använda sig av begreppet alltför vidlyftigt. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rättsläget ser ut idag, nästan 11 år... (More)
Lojalitetsplikten är ett begrepp som innefattar en skyldighet för avtalsparter att ta tillvara varandras intressen och att vara lojala mot varandra. Det är ett brett begrepp som tar sig olika uttryck beroende på vilken avtalstyp det rör sig om, vilket gör att en uttömmande beskrivning inte är möjlig. Jori Munukka gav år 2007 ut en omfattande avhandling i ämnet, Kontraktuell lojalitetsplikt. Denna avhandling ses fortfarande idag som en stark rättskälla och har fått agera vägledning i många fall. Munukka pekade redan då på en uppluckring av lojalitetspliktens användning, men att domstolarna var försiktiga med att använda sig av begreppet alltför vidlyftigt. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rättsläget ser ut idag, nästan 11 år efter Munukkas avhandling. En viss förändring är märkbar, dock finns det fortfarande ett visst motstånd hos domstolarna vad gäller det uttryckliga användandet av lojalitetsplikten. I likhet med Munukka anser jag att det inte är ett ställningstagande som tyder på att domstolarna förnekar lojalitetsplikten, utan att det snarare är att se som en försiktighetsåtgärd vid tillämpningen av ett begrepp som inte är riktigt preciserat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thompson Björklund, Maja LU
supervisor
organization
course
HARH01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lojalitetsplikt, Jori Munukka, Kontraktsrätt, Avtalsrätt, Kommersiella avtal, Principle of Good Faith
language
Swedish
id
8946493
date added to LUP
2018-06-08 16:34:57
date last changed
2018-06-08 16:34:57
@misc{8946493,
 abstract   = {The principle of good faith is a concept which comprises of a duty for the contracting parties to respect each other’s interests and to be loyal to each other. It is a broad concept which changes in character depending on the type of agreement it concerns, and which therefore makes it difficult to give an exhaustive definition of. Jori Munukka, published in 2007 a comprehensive thesis on the subject, Good Faith in Contract Law. This thesis can still be considered an important legal source, and has provided guidance in many cases. Munukka pointed out even then the increasing use of the principle of good faith, but also that the courts are cautious in their understanding and application of this concept. The purpose of this study is to examine how the concept is perceived today, nearly 11 years after Munukka’s publication. The conclusion of my study is that although a change is noticeable, there is still a certain resistance among the courts, regarding the express use of the principle of good faith. I share Munukka’s belief that this position is not indicative of the denial of the concept, but rather can be seen as a precautious measure of a concept that is not completely defined.},
 author    = {Thompson Björklund, Maja},
 keyword   = {Lojalitetsplikt,Jori Munukka,Kontraktsrätt,Avtalsrätt,Kommersiella avtal,Principle of Good Faith},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lojalitetsplikten i senare rättspraxis},
 year     = {2018},
}