Advanced

Dashboard - ett verktyg för beslutstöd

Gruber, Felicia LU and Björklund, Frida LU (2018) SYSK16 20181
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
De senaste åren har mängden data expanderat och det ställs högre krav på företag att kunna hantera denna data. Business Intelligence, vidare kallat BI, underlättar för verksamheter att samla in, lagra samt analysera sin data och ta beslut utifrån analysen. Ett sätt att presentera datan är genom BI-dashboards. Det är ett verktyg som visualiserar en verksamhets nyckeltal, även kallat KPI:er. För att kunna välja ut de mest relevanta KPI:erna krävs det att personen som designar dashboardet är insatt i verksamheten och har kännedom om hur dashboardet ska hjälpa användaren. Idag råder det bristande riktlinjer för hur processen ska se ut vid framtagandet av ett dashboard. Denna studien ämnar undersöka vilka praxis som bör beaktas under processens... (More)
De senaste åren har mängden data expanderat och det ställs högre krav på företag att kunna hantera denna data. Business Intelligence, vidare kallat BI, underlättar för verksamheter att samla in, lagra samt analysera sin data och ta beslut utifrån analysen. Ett sätt att presentera datan är genom BI-dashboards. Det är ett verktyg som visualiserar en verksamhets nyckeltal, även kallat KPI:er. För att kunna välja ut de mest relevanta KPI:erna krävs det att personen som designar dashboardet är insatt i verksamheten och har kännedom om hur dashboardet ska hjälpa användaren. Idag råder det bristande riktlinjer för hur processen ska se ut vid framtagandet av ett dashboard. Denna studien ämnar undersöka vilka praxis som bör beaktas under processens gång. En kvalitativ undersökning har genomförts där kommunikation, design och val av KPI:er har haft ett tydligt fokus genom både teorin och empirin. Utifrån resultatdelen har det framgått att de praxis som bör beaktas vid framtagning av ett dashboard är: Kommunikation med kund, prioritering av KPI:er, enkelhet och snabb överblick. Dessa praxis ska ses som rekommendationer som ska beaktas för att processen ska resultera i framgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gruber, Felicia LU and Björklund, Frida LU
supervisor
organization
alternative title
Dashboard - a tool for decision support
course
SYSK16 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Business Intelligence, dashboard, design, kommunikation, KPI
report number
INF18-026
language
Swedish
id
8946554
date added to LUP
2018-06-20 10:04:07
date last changed
2018-06-20 10:04:07
@misc{8946554,
 abstract   = {De senaste åren har mängden data expanderat och det ställs högre krav på företag att kunna hantera denna data. Business Intelligence, vidare kallat BI, underlättar för verksamheter att samla in, lagra samt analysera sin data och ta beslut utifrån analysen. Ett sätt att presentera datan är genom BI-dashboards. Det är ett verktyg som visualiserar en verksamhets nyckeltal, även kallat KPI:er. För att kunna välja ut de mest relevanta KPI:erna krävs det att personen som designar dashboardet är insatt i verksamheten och har kännedom om hur dashboardet ska hjälpa användaren. Idag råder det bristande riktlinjer för hur processen ska se ut vid framtagandet av ett dashboard. Denna studien ämnar undersöka vilka praxis som bör beaktas under processens gång. En kvalitativ undersökning har genomförts där kommunikation, design och val av KPI:er har haft ett tydligt fokus genom både teorin och empirin. Utifrån resultatdelen har det framgått att de praxis som bör beaktas vid framtagning av ett dashboard är: Kommunikation med kund, prioritering av KPI:er, enkelhet och snabb överblick. Dessa praxis ska ses som rekommendationer som ska beaktas för att processen ska resultera i framgång.},
 author    = {Gruber, Felicia and Björklund, Frida},
 keyword   = {Business Intelligence,dashboard,design,kommunikation,KPI},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dashboard - ett verktyg för beslutstöd},
 year     = {2018},
}