Advanced

"Jag tycker det är lite kryptiskt" : fem svensklärare om litterär analys ur flera perspektiv

Kasapovic, Azra LU and Wahldén, Johanna LU (2018) ÄSVM92 20181
Educational Sciences
Swedish
Abstract (Swedish)
Flera av läroplanens formuleringar är vaga och lämnas okommenterade av Skolverket. Det skapar en osäkerhet om hur lärare förväntas tolka innehållet och arbeta med det. Vi har fokuserat denna studie på den vaga frasen ”ur flera perspektiv” som återfinns i kunskapskravet om litterär analys i kursen Svenska 3. Vi anser att en praxis ännu inte har etablerats och vi vill bidra till dokumentation av den beprövade erfarenheten. Syftet är att beskriva hur förmågan att göra en analys ur flera perspektiv undervisas och bedöms. Vår undersökningsmetod grundar sig i en fenomenologisk vetenskapsteori med ett induktivt förhållningssätt. Vi utförde semi-strukturerade intervjuer med fem svensklärare vid tre kommunala gymnasieskolor i nordvästra Skåne. Vi... (More)
Flera av läroplanens formuleringar är vaga och lämnas okommenterade av Skolverket. Det skapar en osäkerhet om hur lärare förväntas tolka innehållet och arbeta med det. Vi har fokuserat denna studie på den vaga frasen ”ur flera perspektiv” som återfinns i kunskapskravet om litterär analys i kursen Svenska 3. Vi anser att en praxis ännu inte har etablerats och vi vill bidra till dokumentation av den beprövade erfarenheten. Syftet är att beskriva hur förmågan att göra en analys ur flera perspektiv undervisas och bedöms. Vår undersökningsmetod grundar sig i en fenomenologisk vetenskapsteori med ett induktivt förhållningssätt. Vi utförde semi-strukturerade intervjuer med fem svensklärare vid tre kommunala gymnasieskolor i nordvästra Skåne. Vi applicerade det teoretiska ramverket critical literacy för att analysera våra resultat och för att föreslå hur lärare kan arbeta med litterär analys ur flera perspektiv i klassrummet. Vår studie visar hur kunskapskravet kan behandlas i undervisningen. Vi presenterar konkreta exempel på olika tillvägagångssätt som lärare kan använda i sin tolkning av, och för att undervisa om, litterär analys ur flera perspektiv. Framförallt drar vi genom studien slutsatsen att det finns ett generellt behov av förtydligande av kunskapskraven. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kasapovic, Azra LU and Wahldén, Johanna LU
supervisor
organization
course
ÄSVM92 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Lgy11, Svenska 3, kunskapskrav, vaghet, critical literacy, litterär analys
language
Swedish
id
8946860
date added to LUP
2018-06-08 17:03:20
date last changed
2018-06-08 17:03:20
@misc{8946860,
 abstract   = {Flera av läroplanens formuleringar är vaga och lämnas okommenterade av Skolverket. Det skapar en osäkerhet om hur lärare förväntas tolka innehållet och arbeta med det. Vi har fokuserat denna studie på den vaga frasen ”ur flera perspektiv” som återfinns i kunskapskravet om litterär analys i kursen Svenska 3. Vi anser att en praxis ännu inte har etablerats och vi vill bidra till dokumentation av den beprövade erfarenheten. Syftet är att beskriva hur förmågan att göra en analys ur flera perspektiv undervisas och bedöms. Vår undersökningsmetod grundar sig i en fenomenologisk vetenskapsteori med ett induktivt förhållningssätt. Vi utförde semi-strukturerade intervjuer med fem svensklärare vid tre kommunala gymnasieskolor i nordvästra Skåne. Vi applicerade det teoretiska ramverket critical literacy för att analysera våra resultat och för att föreslå hur lärare kan arbeta med litterär analys ur flera perspektiv i klassrummet. Vår studie visar hur kunskapskravet kan behandlas i undervisningen. Vi presenterar konkreta exempel på olika tillvägagångssätt som lärare kan använda i sin tolkning av, och för att undervisa om, litterär analys ur flera perspektiv. Framförallt drar vi genom studien slutsatsen att det finns ett generellt behov av förtydligande av kunskapskraven.},
 author    = {Kasapovic, Azra and Wahldén, Johanna},
 keyword   = {Lgy11,Svenska 3,kunskapskrav,vaghet,critical literacy,litterär analys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag tycker det är lite kryptiskt" : fem svensklärare om litterär analys ur flera perspektiv},
 year     = {2018},
}