Advanced

Från cykliska växlingar till spirande framtidstro: En uppsats om förväntningar och erfarenheter i svensk-Amerika 1880-1914

Törnblom, Rasmus LU (2018) HISK37 20181
History
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen behandlar förväntningarna på framtiden vid årsskiftena under åren 1880-1914 i sex svensk-amerikanska veckotidningar. Med utgångspunkt i Reinhart Kosellecks teori om begreppsparet erfarenhetsrum och förväntningshorisont samt skiftet från det cykliska perspektivet till det lineära perspektivet som beskrivs av Lennart Lundmark undersöks hur förväntningar och erfarenheter förändras under undersökningsperioden. Uppsatsen genomförs genom en kvantitativ och kvalitativ analys utifrån ett antal tematiserade ämnen. Uppsatsen identifierar en brytpunkt mellan två olika förväntansepoker, med separata förväntansmönster, någonstans kring åren innan sekelskiftet 1900.

I den första epokens förväntansmönster ligger fortfarande en viss... (More)
Den här uppsatsen behandlar förväntningarna på framtiden vid årsskiftena under åren 1880-1914 i sex svensk-amerikanska veckotidningar. Med utgångspunkt i Reinhart Kosellecks teori om begreppsparet erfarenhetsrum och förväntningshorisont samt skiftet från det cykliska perspektivet till det lineära perspektivet som beskrivs av Lennart Lundmark undersöks hur förväntningar och erfarenheter förändras under undersökningsperioden. Uppsatsen genomförs genom en kvantitativ och kvalitativ analys utifrån ett antal tematiserade ämnen. Uppsatsen identifierar en brytpunkt mellan två olika förväntansepoker, med separata förväntansmönster, någonstans kring åren innan sekelskiftet 1900.

I den första epokens förväntansmönster ligger fortfarande en viss tonvikt vid det cykliska perspektivet och erfarenhetsrummet. Framtidsförväntningarna på längre sikt uttrycks relativt ospecifikt, samtidigt syns tydliga tendenser till att fokus är på väg att förflyttas mot förväntningshorisonten, främst till följd av ekonomiska och tekniska framsteg. Under den andra epoken dominerar det lineära perspektivet förväntansmönstret. Förväntningarna om framtiden uttrycks mer specifikt, de ekonomiska och tekniska framstegen tillsammans med USA:s nya roll som stormakt bidrar till en ökad tro på framtiden. Samtidigt hänger oron för ett europeiskt storkrig, eller världskrig, med under de båda epokerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Törnblom, Rasmus LU
supervisor
organization
alternative title
A shift to a modern pattern of expectations: A study of expectations and experiences in Swedish American newspapers 1880-1914
course
HISK37 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Svensk-Amerika, 1880-1914, tidningar, Minnesota Historical Society, Förväntningshorisont, Erfarenhetsrum, förväntansmönster, förväntansepok, lineära perspektivet, cykliska perspektivet, Reinhart Koselleck, Lennart Lundmark. Ulf Beijbom, USA:s historia
language
Swedish
id
8947810
date added to LUP
2018-11-26 09:50:47
date last changed
2018-11-26 09:50:47
@misc{8947810,
 abstract   = {Den här uppsatsen behandlar förväntningarna på framtiden vid årsskiftena under åren 1880-1914 i sex svensk-amerikanska veckotidningar. Med utgångspunkt i Reinhart Kosellecks teori om begreppsparet erfarenhetsrum och förväntningshorisont samt skiftet från det cykliska perspektivet till det lineära perspektivet som beskrivs av Lennart Lundmark undersöks hur förväntningar och erfarenheter förändras under undersökningsperioden. Uppsatsen genomförs genom en kvantitativ och kvalitativ analys utifrån ett antal tematiserade ämnen. Uppsatsen identifierar en brytpunkt mellan två olika förväntansepoker, med separata förväntansmönster, någonstans kring åren innan sekelskiftet 1900. 

I den första epokens förväntansmönster ligger fortfarande en viss tonvikt vid det cykliska perspektivet och erfarenhetsrummet. Framtidsförväntningarna på längre sikt uttrycks relativt ospecifikt, samtidigt syns tydliga tendenser till att fokus är på väg att förflyttas mot förväntningshorisonten, främst till följd av ekonomiska och tekniska framsteg. Under den andra epoken dominerar det lineära perspektivet förväntansmönstret. Förväntningarna om framtiden uttrycks mer specifikt, de ekonomiska och tekniska framstegen tillsammans med USA:s nya roll som stormakt bidrar till en ökad tro på framtiden. Samtidigt hänger oron för ett europeiskt storkrig, eller världskrig, med under de båda epokerna.},
 author    = {Törnblom, Rasmus},
 keyword   = {Svensk-Amerika,1880-1914,tidningar,Minnesota Historical Society,Förväntningshorisont,Erfarenhetsrum,förväntansmönster,förväntansepok,lineära perspektivet,cykliska perspektivet,Reinhart Koselleck,Lennart Lundmark. Ulf Beijbom,USA:s historia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från cykliska växlingar till spirande framtidstro: En uppsats om förväntningar och erfarenheter i svensk-Amerika 1880-1914},
 year     = {2018},
}