Advanced

Spindeln i nätet - En studie om flerdimensionella hierarkinivåer inom sjukvården

Nordgärd, Julia LU and Sjöström, Emelie LU (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats ämnar att genom en kvalitativ metod undersöka hierarkier inom sjukvården för att bidra med en mer nyanserad förståelse om hierarkins betydelse för ledarskapsprocessen, det vill säga hur ledarskap konstrueras. För att komma åt fenomenet om hierarkier inom sjukvården har djupintervjuer med sjuksköterskor gjorts eftersom de tycks befinna sig i mitten av det hierarkiska systemet. Det empiriska materialet tolkas utifrån ett flertal teorier om ledarskap som består av begrepp såsom följarskap, implicita ledarskapsteorier och ledarskapsscheman. Empirin tolkas även utifrån en teori som förklarar hur individer gör anspråk på och beviljar roller och identiteter som ledare och följare. Genom att sammanföra empirin om hierarkier inom... (More)
Denna uppsats ämnar att genom en kvalitativ metod undersöka hierarkier inom sjukvården för att bidra med en mer nyanserad förståelse om hierarkins betydelse för ledarskapsprocessen, det vill säga hur ledarskap konstrueras. För att komma åt fenomenet om hierarkier inom sjukvården har djupintervjuer med sjuksköterskor gjorts eftersom de tycks befinna sig i mitten av det hierarkiska systemet. Det empiriska materialet tolkas utifrån ett flertal teorier om ledarskap som består av begrepp såsom följarskap, implicita ledarskapsteorier och ledarskapsscheman. Empirin tolkas även utifrån en teori som förklarar hur individer gör anspråk på och beviljar roller och identiteter som ledare och följare. Genom att sammanföra empirin om hierarkier inom sjukvården med teorier om ledarskap kan denna studie bidra med en mer nyanserad förståelse om hierarkier och dess betydelse för ledarskapsprocessen. Utifrån empirin har fem olika dimensioner av hierarkier identifierats. Analysen består därav av fem olika delar där varje dimension utgör varsitt avsnitt. De olika dimensionerna är:
1. Sjuksköterskor och chefer
2. Sjuksköterskor och läkare
3. Sjuksköterskor och undersköterskor
4. Arbetslivserfarenhet
5. Akuta situationer
Resultatet visar att de olika dimensionerna av hierarkier inom sjukvården bildar ett komplext system vilket får konsekvenser för ledarskapsprocessen. De flerdimensionella hierarkierna tycks bidra både med tydlighet och ovisshet gällande vem som är ledare respektive följare beroende på vilka relationer och kontexter som diskuteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordgärd, Julia LU and Sjöström, Emelie LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjukvård, hierarki, ledarskap, följarskap, roller, identiteter
language
Swedish
id
8947878
date added to LUP
2018-07-04 11:21:41
date last changed
2018-07-04 11:21:41
@misc{8947878,
 abstract   = {Denna uppsats ämnar att genom en kvalitativ metod undersöka hierarkier inom sjukvården för att bidra med en mer nyanserad förståelse om hierarkins betydelse för ledarskapsprocessen, det vill säga hur ledarskap konstrueras. För att komma åt fenomenet om hierarkier inom sjukvården har djupintervjuer med sjuksköterskor gjorts eftersom de tycks befinna sig i mitten av det hierarkiska systemet. Det empiriska materialet tolkas utifrån ett flertal teorier om ledarskap som består av begrepp såsom följarskap, implicita ledarskapsteorier och ledarskapsscheman. Empirin tolkas även utifrån en teori som förklarar hur individer gör anspråk på och beviljar roller och identiteter som ledare och följare. Genom att sammanföra empirin om hierarkier inom sjukvården med teorier om ledarskap kan denna studie bidra med en mer nyanserad förståelse om hierarkier och dess betydelse för ledarskapsprocessen. Utifrån empirin har fem olika dimensioner av hierarkier identifierats. Analysen består därav av fem olika delar där varje dimension utgör varsitt avsnitt. De olika dimensionerna är:
1. Sjuksköterskor och chefer
2. Sjuksköterskor och läkare
3. Sjuksköterskor och undersköterskor
4. Arbetslivserfarenhet
5. Akuta situationer
Resultatet visar att de olika dimensionerna av hierarkier inom sjukvården bildar ett komplext system vilket får konsekvenser för ledarskapsprocessen. De flerdimensionella hierarkierna tycks bidra både med tydlighet och ovisshet gällande vem som är ledare respektive följare beroende på vilka relationer och kontexter som diskuteras.},
 author    = {Nordgärd, Julia and Sjöström, Emelie},
 keyword   = {Sjukvård,hierarki,ledarskap,följarskap,roller,identiteter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spindeln i nätet - En studie om flerdimensionella hierarkinivåer inom sjukvården},
 year     = {2018},
}