Advanced

"Jag ska vidare - nu!" - En kvalitativ studie om kompetensförsörjning på dagens flexibla arbetsmarknad

Garbov, Emma and Hansson Henne, Ellen LU (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att undersöka hur organisationer anpassar sitt arbete med kompetensförsörjning till dagens flexibla arbetsmarknad och arbetsliv. Studien utgår från två frågeställningar där den första frågeställningen handlar om hur HR-praktikerna i de valda organisationerna beskriver begreppen flexibilitet och kompetensförsörjning. Den andra frågeställningen handlar om hur de valda organisationerna arbetar för att lyckas i sitt kompetensförsörjningsarbete på dagens flexibla arbetsmarknad. För att få svar på våra frågeställningar och uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod använts där nio semistrukturerade intervjuer utförts med HR-praktiker som verkar inom olika branscher i Helsingborgsregionen. De begrepp vi utgått från... (More)
Denna uppsats syftar till att undersöka hur organisationer anpassar sitt arbete med kompetensförsörjning till dagens flexibla arbetsmarknad och arbetsliv. Studien utgår från två frågeställningar där den första frågeställningen handlar om hur HR-praktikerna i de valda organisationerna beskriver begreppen flexibilitet och kompetensförsörjning. Den andra frågeställningen handlar om hur de valda organisationerna arbetar för att lyckas i sitt kompetensförsörjningsarbete på dagens flexibla arbetsmarknad. För att få svar på våra frågeställningar och uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod använts där nio semistrukturerade intervjuer utförts med HR-praktiker som verkar inom olika branscher i Helsingborgsregionen. De begrepp vi utgått från som legat till grund för analys av vårt empiriska material är flexibilitet och kompetensförsörjning, samt teorier och modeller som kan kopplas till dem. De slutsatser vi kommit fram till för vår första frågeställning är att kompetens som begrepp är komplext och att värderingar verkar vara viktigare än kompetens. De gemensamma drag i hur kompetensförsörjning beskrivs är att rätt kompetens ska vara på rätt plats och att det finns ett framtidsfokus. Vidare kan det utläsas att kompetensförsörjning inte ses som en helhet och att det verkar finnas en brist i kopplingen till organisationens verksamhetsmål. Den vanligast förekommande innebörden av begreppet flexibilitet är kopplat till frihet gällande tid och plats. Det har även kunnat konstateras att otålighet bland arbetstagare är ett återkommande tema som uttrycks av informanterna. Avslutningsvis är det tydligt att innebörden av flexibilitet varierar beroende på bransch och yrkesgrupp. De slutsatser vi kommit fram till för vår andra frågeställning är att organisationerna strävar efter att erbjuda en intern rörlighet, en god arbetsmiljö, frihet i när och var arbetet utförs samt formell och informell utbildning för att kunna behålla medarbetare och anpassa kompetensförsörjningen till dagens flexibla arbetsmarknad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Garbov, Emma and Hansson Henne, Ellen LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Flexibilitet, kompetensförsörjning, intern rörlighet, individualisering, otålighet, work-life-balance, globalisering, digitalisering
language
Swedish
id
8948017
date added to LUP
2018-07-04 11:20:46
date last changed
2018-07-04 11:20:46
@misc{8948017,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att undersöka hur organisationer anpassar sitt arbete med kompetensförsörjning till dagens flexibla arbetsmarknad och arbetsliv. Studien utgår från två frågeställningar där den första frågeställningen handlar om hur HR-praktikerna i de valda organisationerna beskriver begreppen flexibilitet och kompetensförsörjning. Den andra frågeställningen handlar om hur de valda organisationerna arbetar för att lyckas i sitt kompetensförsörjningsarbete på dagens flexibla arbetsmarknad. För att få svar på våra frågeställningar och uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod använts där nio semistrukturerade intervjuer utförts med HR-praktiker som verkar inom olika branscher i Helsingborgsregionen. De begrepp vi utgått från som legat till grund för analys av vårt empiriska material är flexibilitet och kompetensförsörjning, samt teorier och modeller som kan kopplas till dem. De slutsatser vi kommit fram till för vår första frågeställning är att kompetens som begrepp är komplext och att värderingar verkar vara viktigare än kompetens. De gemensamma drag i hur kompetensförsörjning beskrivs är att rätt kompetens ska vara på rätt plats och att det finns ett framtidsfokus. Vidare kan det utläsas att kompetensförsörjning inte ses som en helhet och att det verkar finnas en brist i kopplingen till organisationens verksamhetsmål. Den vanligast förekommande innebörden av begreppet flexibilitet är kopplat till frihet gällande tid och plats. Det har även kunnat konstateras att otålighet bland arbetstagare är ett återkommande tema som uttrycks av informanterna. Avslutningsvis är det tydligt att innebörden av flexibilitet varierar beroende på bransch och yrkesgrupp. De slutsatser vi kommit fram till för vår andra frågeställning är att organisationerna strävar efter att erbjuda en intern rörlighet, en god arbetsmiljö, frihet i när och var arbetet utförs samt formell och informell utbildning för att kunna behålla medarbetare och anpassa kompetensförsörjningen till dagens flexibla arbetsmarknad.},
 author    = {Garbov, Emma and Hansson Henne, Ellen},
 keyword   = {Flexibilitet,kompetensförsörjning,intern rörlighet,individualisering,otålighet,work-life-balance,globalisering,digitalisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag ska vidare - nu!" - En kvalitativ studie om kompetensförsörjning på dagens flexibla arbetsmarknad},
 year     = {2018},
}