Advanced

Retorikundervisning i demokratins tjänst

Ekman, Sandra LU and Holmgren, Sandra LU (2018) ÄSVM92 20181
Educational Sciences
Swedish
Abstract (Swedish)
Att retorik och demokrati går hand i hand är ingen hemlighet. Denna uppsats ämnar belysa relationen mellan retorik och demokrati, och hur retorik kan bidra till implementeringen av det demokratiska uppdraget i ämnet svenska på gymnasiet. Genom en innehållsanalys synliggörs retorikteorins demokratiska potential, vilken utgörs av två framträdande perspektiv på retorik: att föra sin talan och att förhålla sig kritiskt. Därefter undersöks genom kvalitativa djupintervjuer hur denna potential speglas upp i praktiken. Undersökningen visar att lärarna inte ser retorikteorins potential ur ett större perspektiv, utan endast tar fasta på att eleverna ska kunna föra sin talan. Därmed missar de retorikteorins analytiska perspektiv, och eleverna går... (More)
Att retorik och demokrati går hand i hand är ingen hemlighet. Denna uppsats ämnar belysa relationen mellan retorik och demokrati, och hur retorik kan bidra till implementeringen av det demokratiska uppdraget i ämnet svenska på gymnasiet. Genom en innehållsanalys synliggörs retorikteorins demokratiska potential, vilken utgörs av två framträdande perspektiv på retorik: att föra sin talan och att förhålla sig kritiskt. Därefter undersöks genom kvalitativa djupintervjuer hur denna potential speglas upp i praktiken. Undersökningen visar att lärarna inte ser retorikteorins potential ur ett större perspektiv, utan endast tar fasta på att eleverna ska kunna föra sin talan. Därmed missar de retorikteorins analytiska perspektiv, och eleverna går miste om ett kritiskt förhållningssätt. Slutligen, i uppsatsen, ger vi förslag på hur svensklärare kan arbeta för att i högre utsträckning integrera retorik och det demokratiska uppdraget i sin undervisning. Vår förhoppning är att denna undersökning och dess resultat ska nå ut till aktiva svensklärare, rektorer och huvudmän, för att på så sätt erbjuda dem ett potentiellt underlag, genom vilket de i högre utsträckning skulle kunna utbilda elever till aktiva demokratiska samhällsmedborgare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman, Sandra LU and Holmgren, Sandra LU
supervisor
organization
course
ÄSVM92 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
retorik, demokrati, rhetorica utens, rhetorica studens, skolans demokratiska uppdrag, retorikundervisning
language
Swedish
id
8948115
date added to LUP
2018-06-14 15:35:56
date last changed
2018-06-14 15:35:56
@misc{8948115,
 abstract   = {Att retorik och demokrati går hand i hand är ingen hemlighet. Denna uppsats ämnar belysa relationen mellan retorik och demokrati, och hur retorik kan bidra till implementeringen av det demokratiska uppdraget i ämnet svenska på gymnasiet. Genom en innehållsanalys synliggörs retorikteorins demokratiska potential, vilken utgörs av två framträdande perspektiv på retorik: att föra sin talan och att förhålla sig kritiskt. Därefter undersöks genom kvalitativa djupintervjuer hur denna potential speglas upp i praktiken. Undersökningen visar att lärarna inte ser retorikteorins potential ur ett större perspektiv, utan endast tar fasta på att eleverna ska kunna föra sin talan. Därmed missar de retorikteorins analytiska perspektiv, och eleverna går miste om ett kritiskt förhållningssätt. Slutligen, i uppsatsen, ger vi förslag på hur svensklärare kan arbeta för att i högre utsträckning integrera retorik och det demokratiska uppdraget i sin undervisning. Vår förhoppning är att denna undersökning och dess resultat ska nå ut till aktiva svensklärare, rektorer och huvudmän, för att på så sätt erbjuda dem ett potentiellt underlag, genom vilket de i högre utsträckning skulle kunna utbilda elever till aktiva demokratiska samhällsmedborgare.},
 author    = {Ekman, Sandra and Holmgren, Sandra},
 keyword   = {retorik,demokrati,rhetorica utens,rhetorica studens,skolans demokratiska uppdrag,retorikundervisning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Retorikundervisning i demokratins tjänst},
 year     = {2018},
}