Advanced

Organisationskultur på beställning: En kvalitativ studie om teknologi i förhållande till organisationskultur

Nilsson, Melinda LU and Hellström, Amanda LU (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka hur ett teknologikoncept som implementeras genom en mobilapplikation, påverkar organisationskulturen i ett serviceföretag. Arbetet har utgått från följande frågeställningar för att besvara syftet: hur visar sig organisationskulturen hos de anställdas beteende i en organisation med ett appkoncept och hur påverkar teknologin de anställda och deras beteende i denna typ av organisation? Studien utgår från en kvalitativ metod som fördelas på sex djupintervjuer på ca 45 minuter vardera och 9 timmars dold observation vilket motsvarade den insamlade empirin. Empirin analyseras mot den teoretiska referensramen bestående av organisationskultur, subkulturer, normer, värderingar, symboler, språk, ritualer, teknologi... (More)
Syftet med studien är att undersöka hur ett teknologikoncept som implementeras genom en mobilapplikation, påverkar organisationskulturen i ett serviceföretag. Arbetet har utgått från följande frågeställningar för att besvara syftet: hur visar sig organisationskulturen hos de anställdas beteende i en organisation med ett appkoncept och hur påverkar teknologin de anställda och deras beteende i denna typ av organisation? Studien utgår från en kvalitativ metod som fördelas på sex djupintervjuer på ca 45 minuter vardera och 9 timmars dold observation vilket motsvarade den insamlade empirin. Empirin analyseras mot den teoretiska referensramen bestående av organisationskultur, subkulturer, normer, värderingar, symboler, språk, ritualer, teknologi och fysisk omgivning. Dessa teoretiska teman betraktas som aspekter av organisationskultur och bidrar till den totala förståelsen för organisationskulturen och hur den påverkas av ett teknologikoncept, i detta fall mobilapp. Slutsatserna av studien är att trots avsaknad av formella riktlinjer angående organisationskulturen, fanns en enhetlig uppfattning om den dominanta, familjära, kulturen bland de intervjuade. Den enhetliga kulturen kan härledas till personalchefens informella och verbala förmedling av kulturen baserat på uppfattat behov. Dock fanns nyansskillnader i uppfattningen av kulturen, subkulturer. Dessa bidrog till olika uppfattningar av servicetillhandahållandet eftersom subkulturerna grundar sig i anställningstid. De som har varit anställda länge har uppfattningen att appen, och den självservice den innebär, förstärker den familjära kulturen och servicemötet. De som är nyanställda har däremot uppfattningen att appen begränsar mötet med gästen och därmed förminskar den rådande kulturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Melinda LU and Hellström, Amanda LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationskultur, Teknologi.
language
Swedish
id
8948947
date added to LUP
2018-07-04 11:22:13
date last changed
2018-07-04 11:22:13
@misc{8948947,
 abstract   = {Syftet med studien är att undersöka hur ett teknologikoncept som implementeras genom en mobilapplikation, påverkar organisationskulturen i ett serviceföretag. Arbetet har utgått från följande frågeställningar för att besvara syftet: hur visar sig organisationskulturen hos de anställdas beteende i en organisation med ett appkoncept och hur påverkar teknologin de anställda och deras beteende i denna typ av organisation? Studien utgår från en kvalitativ metod som fördelas på sex djupintervjuer på ca 45 minuter vardera och 9 timmars dold observation vilket motsvarade den insamlade empirin. Empirin analyseras mot den teoretiska referensramen bestående av organisationskultur, subkulturer, normer, värderingar, symboler, språk, ritualer, teknologi och fysisk omgivning. Dessa teoretiska teman betraktas som aspekter av organisationskultur och bidrar till den totala förståelsen för organisationskulturen och hur den påverkas av ett teknologikoncept, i detta fall mobilapp. Slutsatserna av studien är att trots avsaknad av formella riktlinjer angående organisationskulturen, fanns en enhetlig uppfattning om den dominanta, familjära, kulturen bland de intervjuade. Den enhetliga kulturen kan härledas till personalchefens informella och verbala förmedling av kulturen baserat på uppfattat behov. Dock fanns nyansskillnader i uppfattningen av kulturen, subkulturer. Dessa bidrog till olika uppfattningar av servicetillhandahållandet eftersom subkulturerna grundar sig i anställningstid. De som har varit anställda länge har uppfattningen att appen, och den självservice den innebär, förstärker den familjära kulturen och servicemötet. De som är nyanställda har däremot uppfattningen att appen begränsar mötet med gästen och därmed förminskar den rådande kulturen.},
 author    = {Nilsson, Melinda and Hellström, Amanda},
 keyword   = {Organisationskultur,Teknologi.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationskultur på beställning: En kvalitativ studie om teknologi i förhållande till organisationskultur},
 year     = {2018},
}