Advanced

När det drar från alla håll

Sterner, Oskar LU and Lagervret, Franziska LU (2018) PSPR14 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Human serviceorganisationsföreträdare hanterar flera, inte sällan motsträviga, viljor samtidigt och balanserar dem i relation till sin profession. Detta har tidigare beskrivits i termer av att utsättas för ett korstryck och har bland annat studerats bland sjuksköterskor och lärare. Fenomenet beskrivs vara påfrestande och påverka arbetstagaren i sin yrkesvardag. Mot bakgrund av detta var syftet med studien att undersöka psykologers upplevelser av fenomenet korstryck. Detta för att bättre förstå vad som påverkar dem och deras yrkesvardag. Fem legitimerade psykologer, yrkesverksamma på olika barn- och ungdomspsykiatrienheter inom Region Skåne intervjuades och materialet bearbetades enligt den tematiska analysen. De fem teman som... (More)
Human serviceorganisationsföreträdare hanterar flera, inte sällan motsträviga, viljor samtidigt och balanserar dem i relation till sin profession. Detta har tidigare beskrivits i termer av att utsättas för ett korstryck och har bland annat studerats bland sjuksköterskor och lärare. Fenomenet beskrivs vara påfrestande och påverka arbetstagaren i sin yrkesvardag. Mot bakgrund av detta var syftet med studien att undersöka psykologers upplevelser av fenomenet korstryck. Detta för att bättre förstå vad som påverkar dem och deras yrkesvardag. Fem legitimerade psykologer, yrkesverksamma på olika barn- och ungdomspsykiatrienheter inom Region Skåne intervjuades och materialet bearbetades enligt den tematiska analysen. De fem teman som identifierades benämndes: Kontroll, Roll, Samarbete, Värderingar, samt Yttre krav och riktlinjer. Tillsammans utgjorde de komponenter av korstrycket. I diskussionen redogörs det för att korstrycket kan upplevas som en naturlig del av yrket, såväl som belastande. Det resoneras kring att de varierande upplevelserna av korstrycket grundades i respondenternas olika erfarenheter av de fem temana. Psykologer som gav uttryck för negativa erfarenheter redogjorde även för upplevelser av ett belastande korstryck. Kontrasterande förhöll sig psykologer som hade positiva erfarenheter – de beskrev korstrycket som en neutralt laddad del av arbetet. (Less)
Abstract
Human service representatives often handle multiple contradictory expectations and requests. This has been described in terms of being subjected to cross pressure and has been studied in different professions, such as nurses and teachers. The phenomenon is described to be stressful and affects the employee during his/her every-day professional life. The purpose of this study was to investigate experiences of cross pressure amongst clinical psychologists in order to gain an understanding of what influences them in their professional life. Five licensed psychologists working in child and adolescent psychiatry units in Region Skåne were interviewed. The study was made using thematic analysis. The following five themes were identified:... (More)
Human service representatives often handle multiple contradictory expectations and requests. This has been described in terms of being subjected to cross pressure and has been studied in different professions, such as nurses and teachers. The phenomenon is described to be stressful and affects the employee during his/her every-day professional life. The purpose of this study was to investigate experiences of cross pressure amongst clinical psychologists in order to gain an understanding of what influences them in their professional life. Five licensed psychologists working in child and adolescent psychiatry units in Region Skåne were interviewed. The study was made using thematic analysis. The following five themes were identified: control, role, cooperation, values and external demands and policies. These themes were deemed to affect the experience of cross pressure. We discuss how the phenomenon of cross pressure can be perceived both as an integral part of the profession, as well as a burden. The way our respondents perceived cross pressure may be based on different experiences of the five themes. Those who expressed negative experiences also accounted for a stressful cross pressure. The psychologists who described positive experiences of the themes however, framed cross pressure as an innate part of their profession. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sterner, Oskar LU and Lagervret, Franziska LU
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie om korstryckets påverkan på psykologer i barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet inom Region Skåne
course
PSPR14 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
cross pressure, qualitative, thematic analysis, human service organization, new public management, child and adolescent psychiatry, professional bureaucracy
language
Swedish
id
8948959
date added to LUP
2018-06-13 14:09:15
date last changed
2018-06-13 14:09:15
@misc{8948959,
 abstract   = {Human service representatives often handle multiple contradictory expectations and requests. This has been described in terms of being subjected to cross pressure and has been studied in different professions, such as nurses and teachers. The phenomenon is described to be stressful and affects the employee during his/her every-day professional life. The purpose of this study was to investigate experiences of cross pressure amongst clinical psychologists in order to gain an understanding of what influences them in their professional life. Five licensed psychologists working in child and adolescent psychiatry units in Region Skåne were interviewed. The study was made using thematic analysis. The following five themes were identified: control, role, cooperation, values and external demands and policies. These themes were deemed to affect the experience of cross pressure. We discuss how the phenomenon of cross pressure can be perceived both as an integral part of the profession, as well as a burden. The way our respondents perceived cross pressure may be based on different experiences of the five themes. Those who expressed negative experiences also accounted for a stressful cross pressure. The psychologists who described positive experiences of the themes however, framed cross pressure as an innate part of their profession.},
 author    = {Sterner, Oskar and Lagervret, Franziska},
 keyword   = {cross pressure,qualitative,thematic analysis,human service organization,new public management,child and adolescent psychiatry,professional bureaucracy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När det drar från alla håll},
 year     = {2018},
}