Advanced

Gamfication vid e-learning

Fredriksson, Otto LU and Kellner, My (2018) SYSK02 20181
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats ämnar undersöka hur användare uppfattar gamifierad e-learning. För att kunna undersöka och förstå användarnas uppfattning har vi valt att gå igenom områden som exempel-vis, gamifierade element, design av gamification, gamifierad inlärning, e-learning och motivat-ion. Valet av metod har landat i en kvalitativ studie då detta lämpar sig bäst vid undersökning av en användares uppfattning. Resultatet visar exempelvis på att gamifierad e-learning oftast upplevs positivt av användarna. Formatet som resultatet utmynnat i, är en sammanställning av intervjuobjektens uppfattning av gamifierad e-learning, vilket analyserats med hjälp av det te-oretiska underlaget. En teori som behandlats är ARCS Motivational Model, vilken sedan har... (More)
Denna uppsats ämnar undersöka hur användare uppfattar gamifierad e-learning. För att kunna undersöka och förstå användarnas uppfattning har vi valt att gå igenom områden som exempel-vis, gamifierade element, design av gamification, gamifierad inlärning, e-learning och motivat-ion. Valet av metod har landat i en kvalitativ studie då detta lämpar sig bäst vid undersökning av en användares uppfattning. Resultatet visar exempelvis på att gamifierad e-learning oftast upplevs positivt av användarna. Formatet som resultatet utmynnat i, är en sammanställning av intervjuobjektens uppfattning av gamifierad e-learning, vilket analyserats med hjälp av det te-oretiska underlaget. En teori som behandlats är ARCS Motivational Model, vilken sedan har ställts mot empirin. Denna teori har visat sig vara applicerbar på informanternas uppfattningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fredriksson, Otto LU and Kellner, My
supervisor
organization
alternative title
Användarens uppfattning vid gamifierad e-learning
course
SYSK02 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
gamification, e-learning, uppfattning, motivation, element, design
report number
INF18-051
language
Swedish
id
8949040
date added to LUP
2018-08-10 08:18:11
date last changed
2018-08-10 08:18:11
@misc{8949040,
 abstract   = {Denna uppsats ämnar undersöka hur användare uppfattar gamifierad e-learning. För att kunna undersöka och förstå användarnas uppfattning har vi valt att gå igenom områden som exempel-vis, gamifierade element, design av gamification, gamifierad inlärning, e-learning och motivat-ion. Valet av metod har landat i en kvalitativ studie då detta lämpar sig bäst vid undersökning av en användares uppfattning. Resultatet visar exempelvis på att gamifierad e-learning oftast upplevs positivt av användarna. Formatet som resultatet utmynnat i, är en sammanställning av intervjuobjektens uppfattning av gamifierad e-learning, vilket analyserats med hjälp av det te-oretiska underlaget. En teori som behandlats är ARCS Motivational Model, vilken sedan har ställts mot empirin. Denna teori har visat sig vara applicerbar på informanternas uppfattningar.},
 author    = {Fredriksson, Otto and Kellner, My},
 keyword   = {gamification,e-learning,uppfattning,motivation,element,design},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gamfication vid e-learning},
 year     = {2018},
}