Advanced

Samspelet mellan företagskultur och intern Employer Branding - En fallstudie på ett svenskt konsultbolag

Schön, Matilda LU and Leijon, Irma LU (2018) SMKK60 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med den här studien är att undersöka hur företagskultur och intern Employer Branding samspelar inom ett företag i syfte att stärka varumärkeskulturen. De frågeställningar som studien grundas på är:

· Hur uppfattas den rådande företagskulturen i ett svenskt konsultbolag?
· Vilka verktyg används för att attrahera nya medarbetare samt för att behålla och utveckla personalen?

För att besvara dessa frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ fallstudie som forskningsdesign. Fallstudien har genomförts på ett konsultbolag där datainsamlingen skett i form av observation, dokumentanalys samt intervjuer. Studien har använt två huvudsakliga teoretiska begrepp, dessa är företagskultur och intern Employer Branding. Teorierna... (More)
Syftet med den här studien är att undersöka hur företagskultur och intern Employer Branding samspelar inom ett företag i syfte att stärka varumärkeskulturen. De frågeställningar som studien grundas på är:

· Hur uppfattas den rådande företagskulturen i ett svenskt konsultbolag?
· Vilka verktyg används för att attrahera nya medarbetare samt för att behålla och utveckla personalen?

För att besvara dessa frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ fallstudie som forskningsdesign. Fallstudien har genomförts på ett konsultbolag där datainsamlingen skett i form av observation, dokumentanalys samt intervjuer. Studien har använt två huvudsakliga teoretiska begrepp, dessa är företagskultur och intern Employer Branding. Teorierna kompletteras med underkategorier som utgörs av företagsidentitet, decentralisering, extern Employer Branding, metoder och mätning för intern Employer Branding samt intern marknadsföring.

Slutsatserna blir att företagskulturen uppfattas som trivsam och positiv och att den till stor del avspeglar företagets vision och värderingar. Fallstudien ger även svar på den andra frågeställningen då ett flertal verktyg råder för att gynna sin personal och attrahera nya medarbetare. Kulturen som råder gör arbetsplatsen attraktiv för anställda och det råder stor uppmuntran till medarbetarnas utveckling. I slutsatsen återkommer vi även till vårt syfte som vi uppfyller genom att se att företagskultur och intern Employer Branding samspelar men även hur de gör det. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schön, Matilda LU and Leijon, Irma LU
supervisor
organization
course
SMKK60 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Företagskultur, företagsidentitet, teamwork, varumärkesidentitet, decentralisering, intern Employer Branding, extern Employer Branding, implementering av intern Employer Branding, värderingar, varumärke
language
Swedish
id
8949743
date added to LUP
2018-07-04 11:05:35
date last changed
2018-07-04 11:05:35
@misc{8949743,
 abstract   = {Syftet med den här studien är att undersöka hur företagskultur och intern Employer Branding samspelar inom ett företag i syfte att stärka varumärkeskulturen. De frågeställningar som studien grundas på är:
 
· Hur uppfattas den rådande företagskulturen i ett svenskt konsultbolag?
· Vilka verktyg används för att attrahera nya medarbetare samt för att behålla och utveckla personalen?
 
För att besvara dessa frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ fallstudie som forskningsdesign. Fallstudien har genomförts på ett konsultbolag där datainsamlingen skett i form av observation, dokumentanalys samt intervjuer. Studien har använt två huvudsakliga teoretiska begrepp, dessa är företagskultur och intern Employer Branding. Teorierna kompletteras med underkategorier som utgörs av företagsidentitet, decentralisering, extern Employer Branding, metoder och mätning för intern Employer Branding samt intern marknadsföring.
 
Slutsatserna blir att företagskulturen uppfattas som trivsam och positiv och att den till stor del avspeglar företagets vision och värderingar. Fallstudien ger även svar på den andra frågeställningen då ett flertal verktyg råder för att gynna sin personal och attrahera nya medarbetare. Kulturen som råder gör arbetsplatsen attraktiv för anställda och det råder stor uppmuntran till medarbetarnas utveckling. I slutsatsen återkommer vi även till vårt syfte som vi uppfyller genom att se att företagskultur och intern Employer Branding samspelar men även hur de gör det.},
 author    = {Schön, Matilda and Leijon, Irma},
 keyword   = {Företagskultur,företagsidentitet,teamwork,varumärkesidentitet,decentralisering,intern Employer Branding,extern Employer Branding,implementering av intern Employer Branding,värderingar,varumärke},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samspelet mellan företagskultur och intern Employer Branding - En fallstudie på ett svenskt konsultbolag},
 year     = {2018},
}