Advanced

Hälsofrämjande arbete inom bank- och finansbranschen: Kollektivt vs. individuellt värde i organisationers hälsofrämjande arbete.

Kumlin, Ebba LU and Andersson, Elinor LU (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att få en förståelse för hur chefer och medarbetare ser på värde vid ett hälsofrämjande arbete och en förbättrad hälsa. Vidare är syftet att få en förståelse för hur chefer och medarbetare ser på resultatet av det hälsofrämjande arbetet. Följande frågeställningar behandlas i studien:
• Hur ser chefer och medarbetare på värde vid en förbättrad hälsa?
• Hur ser chefer och medarbetare på resultatet av det hälsofrämjande arbetet?

Metod: För studien valdes en kvalitativ forskningsmetod eftersom författarnas avsikt med empiriinsamlingen var att skapa förståelse om hur människor uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Empiriinsamlingen bestod av tio stycken djupintervjuer med både chefer och medarbetare på tre banken... (More)
Syfte: Syftet är att få en förståelse för hur chefer och medarbetare ser på värde vid ett hälsofrämjande arbete och en förbättrad hälsa. Vidare är syftet att få en förståelse för hur chefer och medarbetare ser på resultatet av det hälsofrämjande arbetet. Följande frågeställningar behandlas i studien:
• Hur ser chefer och medarbetare på värde vid en förbättrad hälsa?
• Hur ser chefer och medarbetare på resultatet av det hälsofrämjande arbetet?

Metod: För studien valdes en kvalitativ forskningsmetod eftersom författarnas avsikt med empiriinsamlingen var att skapa förståelse om hur människor uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Empiriinsamlingen bestod av tio stycken djupintervjuer med både chefer och medarbetare på tre banken i Helsingborg.

Slutsatser: Hälsa kan förstås och tolkas på många skilda sätt, men studien visar att flertalet av intervjupersonerna har en samstämmig syn på hälsa. Det som skiljer dem åt är de riktar fokus till olika typer av hälsa, fysisk, psykisk och social. Under analysens gång identifieras tre teman gällande synen på värde vid en förbättrad hälsa. Dessa är att finna balans i livet, uppnå gemenskap och leverera lönsamma resultat för organisationen. Cheferna talar i termer gällande hela organisationen medan medarbetarna framför sina individuella åsikter. Samtliga individer uttrycker ett positivt resultat av det hälsofrämjande arbetet, men framför även en del förbättringsmöjligheter. I slutändan handlar det inte om att värde ses som antingen kollektivt eller individuellt. Båda delarna visar sig vara av betydelse i ett hälsofrämjande arbete. Studien visar att organisationer som väljer att inkludera medarbetarnas åsikter i utformningen av de gemensamma målsättningarna har ett mer uppskattat hälsofrämjande arbete av individerna på arbetsplatsen. Det beror på att en inkludering av medarbetarna bidrar till motivation och engagemang hos individerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kumlin, Ebba LU and Andersson, Elinor LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hälsofrämjande arbete, hälsa, värde, chef, medarbetare, syn, kollektivt, individuellt.  
language
Swedish
id
8951375
date added to LUP
2018-07-04 11:20:57
date last changed
2018-07-04 11:20:57
@misc{8951375,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att få en förståelse för hur chefer och medarbetare ser på värde vid ett hälsofrämjande arbete och en förbättrad hälsa. Vidare är syftet att få en förståelse för hur chefer och medarbetare ser på resultatet av det hälsofrämjande arbetet. Följande frågeställningar behandlas i studien:
•	Hur ser chefer och medarbetare på värde vid en förbättrad hälsa? 
•	Hur ser chefer och medarbetare på resultatet av det hälsofrämjande arbetet? 

Metod: För studien valdes en kvalitativ forskningsmetod eftersom författarnas avsikt med empiriinsamlingen var att skapa förståelse om hur människor uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Empiriinsamlingen bestod av tio stycken djupintervjuer med både chefer och medarbetare på tre banken i Helsingborg. 

Slutsatser: Hälsa kan förstås och tolkas på många skilda sätt, men studien visar att flertalet av intervjupersonerna har en samstämmig syn på hälsa. Det som skiljer dem åt är de riktar fokus till olika typer av hälsa, fysisk, psykisk och social. Under analysens gång identifieras tre teman gällande synen på värde vid en förbättrad hälsa. Dessa är att finna balans i livet, uppnå gemenskap och leverera lönsamma resultat för organisationen. Cheferna talar i termer gällande hela organisationen medan medarbetarna framför sina individuella åsikter. Samtliga individer uttrycker ett positivt resultat av det hälsofrämjande arbetet, men framför även en del förbättringsmöjligheter. I slutändan handlar det inte om att värde ses som antingen kollektivt eller individuellt. Båda delarna visar sig vara av betydelse i ett hälsofrämjande arbete. Studien visar att organisationer som väljer att inkludera medarbetarnas åsikter i utformningen av de gemensamma målsättningarna har ett mer uppskattat hälsofrämjande arbete av individerna på arbetsplatsen. Det beror på att en inkludering av medarbetarna bidrar till motivation och engagemang hos individerna.},
 author    = {Kumlin, Ebba and Andersson, Elinor},
 keyword   = {Hälsofrämjande arbete,hälsa,värde,chef,medarbetare,syn,kollektivt,individuellt.  },
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsofrämjande arbete inom bank- och finansbranschen: Kollektivt vs. individuellt värde i organisationers hälsofrämjande arbete.},
 year     = {2018},
}