Advanced

“Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde?” En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt

Andersson, Frida LU and Andersson, Josefin LU (2018) SMKK60 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning:
Titel: Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde? En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt

Nivå: Kandidatuppsats i Logistics Service Management, VT 2018

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management

Syfte och frågeställning: Syftet med vår studie är att belysa komplexiteten i begreppet logistik samt hur olika aktörer i samma projekt ser på logistikens roll som en tjänst. Vår frågeställning lyder: Vilken betydelse har logistik som en tjänst för de olika aktörerna i ett citylogistikprojekt?

Metod: För att svara på studiens frågeställning har en kvalitativ metod använts. Vår empiri... (More)
Sammanfattning:
Titel: Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde? En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt

Nivå: Kandidatuppsats i Logistics Service Management, VT 2018

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management

Syfte och frågeställning: Syftet med vår studie är att belysa komplexiteten i begreppet logistik samt hur olika aktörer i samma projekt ser på logistikens roll som en tjänst. Vår frågeställning lyder: Vilken betydelse har logistik som en tjänst för de olika aktörerna i ett citylogistikprojekt?

Metod: För att svara på studiens frågeställning har en kvalitativ metod använts. Vår empiri har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med aktörer som har en aktiv roll i vår valda fallstudie, en observation av ett projektmöte samt en dokumentanalys. Studiens har utgått från en abduktiv metod vilket innebär att vi har pendlat mellan empiri och teori.

Teori: Teorikapitlet presenterar studiens teoretiska referensram och tidigare forskning
som ligger till grund för denna studie. Teorierna omfattar tre huvudområden: Begreppet logistik och dess utveckling, citylogistik och tjänstedominant logik.

Slutsatser: Vi har kommit fram till att logistikens betydelse som en tjänst har förändrats och att olika aktörer i samma projekt ser logistik som en tjänst på olika sätt. Synen på logistik som en funktion för att endast flytta på eller förvara varor har börjat bytas ut mot en tjänstedominant logik där logistik som en tjänst kan användas som ett värdeskapande konkurrensmedel för både privata aktörer och för kommuner. I vår studie har vi upptäckt en skillnad i vad logistik som en tjänst betyder för de aktörer som representerar Malmö stad och för de aktörer som representerar det privata näringslivet. För de privata aktörerna används logistik som en tjänst som ett konkurrensmedel. Logistiktjänster är något som är väl integrerat i deras affärsidé och det tillhör deras kärnkompetens. I studien uppmärksammar vi att logistik som en tjänst bidrar till en del värden som kan vara svåra att mäta. För Malmö stad används projektet MIP som ett verktyg i Malmö stads “renässans” för att försöka göra Malmö till en logistik-, industri- och hamnstad igen. Logistik används för att kunna tillgodose invånarnas behov och för att göra staden attraktiv. Logistik beskrivs som ett verktyg för att locka organisationer att etablera sig i staden. Dessa etableringar leder till arbetstillfällen och att människor vill arbeta och bo i staden vilket i sin tur leder till stadsutveckling och skattepengar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Frida LU and Andersson, Josefin LU
supervisor
organization
course
SMKK60 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tjänstedominant logik, citylogistik, kommuner och logistik, värdeskapande
language
Swedish
id
8951975
date added to LUP
2018-07-04 11:04:45
date last changed
2018-07-04 11:04:45
@misc{8951975,
 abstract   = {Sammanfattning: 							
Titel: Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde? En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt

Nivå: Kandidatuppsats i Logistics Service Management, VT 2018					

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management 

Syfte och frågeställning: Syftet med vår studie är att belysa komplexiteten i begreppet logistik samt hur olika aktörer i samma projekt ser på logistikens roll som en tjänst. Vår frågeställning lyder: Vilken betydelse har logistik som en tjänst för de olika aktörerna i ett citylogistikprojekt?

Metod: För att svara på studiens frågeställning har en kvalitativ metod använts. Vår empiri har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med aktörer som har en aktiv roll i vår valda fallstudie, en observation av ett projektmöte samt en dokumentanalys. Studiens har utgått från en abduktiv metod vilket innebär att vi har pendlat mellan empiri och teori. 

Teori: Teorikapitlet presenterar studiens teoretiska referensram och tidigare forskning
som ligger till grund för denna studie. Teorierna omfattar tre huvudområden: Begreppet logistik och dess utveckling, citylogistik och tjänstedominant logik. 

Slutsatser: Vi har kommit fram till att logistikens betydelse som en tjänst har förändrats och att olika aktörer i samma projekt ser logistik som en tjänst på olika sätt. Synen på logistik som en funktion för att endast flytta på eller förvara varor har börjat bytas ut mot en tjänstedominant logik där logistik som en tjänst kan användas som ett värdeskapande konkurrensmedel för både privata aktörer och för kommuner. I vår studie har vi upptäckt en skillnad i vad logistik som en tjänst betyder för de aktörer som representerar Malmö stad och för de aktörer som representerar det privata näringslivet. För de privata aktörerna används logistik som en tjänst som ett konkurrensmedel. Logistiktjänster är något som är väl integrerat i deras affärsidé och det tillhör deras kärnkompetens. I studien uppmärksammar vi att logistik som en tjänst bidrar till en del värden som kan vara svåra att mäta. För Malmö stad används projektet MIP som ett verktyg i Malmö stads “renässans” för att försöka göra Malmö till en logistik-, industri- och hamnstad igen. Logistik används för att kunna tillgodose invånarnas behov och för att göra staden attraktiv. Logistik beskrivs som ett verktyg för att locka organisationer att etablera sig i staden. Dessa etableringar leder till arbetstillfällen och att människor vill arbeta och bo i staden vilket i sin tur leder till stadsutveckling och skattepengar.},
 author    = {Andersson, Frida and Andersson, Josefin},
 keyword   = {Tjänstedominant logik,citylogistik,kommuner och logistik,värdeskapande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde?” En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt},
 year     = {2018},
}