Advanced

HR-yrkets transformering i den digitala eran

Enö, Sara LU (2018) PEDM23 20181
Education
Abstract (Swedish)
Sedan decennier har digitaliseringen pågått i så gott som alla arbetsorganisationer. Just nu pågår andra generationens digitalisering med artificiell intelligens, robotar och andra typer av ”smarta lösningar”. HR-anställda befinner sig på flera sätt mitt i händelseutvecklingen. De utgör en allt mer strategisk partner, förväntas kunna kommunicera digitalt på interna nätverk och kunna översätta data kopplade till mänskliga värden och prestationer i helt ny utsträckning, för att bland annat vinna legitimitet över sin jurisdiktion. Mot denna bakgrund blir det viktigt att analysera digitaliseringen och HR-arbetet för att utveckla kunskaper om hur utbildningarna på landets Personal- och arbetslivsprogram har mött upp denna strukturomvandling.... (More)
Sedan decennier har digitaliseringen pågått i så gott som alla arbetsorganisationer. Just nu pågår andra generationens digitalisering med artificiell intelligens, robotar och andra typer av ”smarta lösningar”. HR-anställda befinner sig på flera sätt mitt i händelseutvecklingen. De utgör en allt mer strategisk partner, förväntas kunna kommunicera digitalt på interna nätverk och kunna översätta data kopplade till mänskliga värden och prestationer i helt ny utsträckning, för att bland annat vinna legitimitet över sin jurisdiktion. Mot denna bakgrund blir det viktigt att analysera digitaliseringen och HR-arbetet för att utveckla kunskaper om hur utbildningarna på landets Personal- och arbetslivsprogram har mött upp denna strukturomvandling. Kvalitetsgranskade forskningsartiklar om digitaliseringen och HR har tillsammans med fack- och branschartiklar utgjort underlaget för att få en mer detaljerad bild av förändringen och vilka nya kompetenskrav som riktats mot de HR-anställda. Därefter har ett strategiskt urval av svenska PA-programs utbildningsplaner och tillhörande kursplaner undersökts för att ge en bild av vilken form av digital literacy universitetens omvärldsanalys lett fram till, det vill säga vilka kunskaper, färdigheter samt vilken förståelse studenterna måste ha utvecklat för att bli godkända. Studien resulterade i ett konstaterande att både HR-personalens roll och arbetssätt förändrats av den digitala utvecklingen samt att funktionen fått anpassas lokalt till tekniska implementeringar i organisationer. En förhöjd implementering av e-HRM och teknologiska styrsystem har i sin tur resulterat i förhöjd efterfrågan på mer tekniska HR- kunskaper av organisationer. Det finns dock inget uppenbart beskrivet i utbildningstexterna av de svenska PA-utbildningarna som tyder på att ett sådant innehåll finns. Studiens analyser åskådliggör ett bristande samförstånd mellan forskning, yrkesverksamma och utbildningar kring dels vikten av digitaliseringen, hur den beskrivs kunna påverka HR-yrket och arbetsplatser samt vad det kan innebära för funktionens framtid. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Digitala arbetssätt och tekniska verktyg ökar i sin dominans på svenska arbetsplatser. Denna omställning medför stora konsekvenser på hur verksamheter organiserar sig och därför förändras arbetsformerna för de olika funktionerna. Digitaliseringens inverkan omfattar främst människorna. Således är den personalhanterande HR-avdelningen central i denna bemärkelse och yrket har genomgått en digital transformation. Nya tekniska framsteg har möjliggjort mätningar och statistikproduktion som princip och i realtid. Hur frågor om bemanning och mellanmänskliga relationer ska omvandlas till indikatorer och mätbar statisk har intresserat forskningen och är högaktuellt för svenska bransch- och nätverksplattformer. Uppsatsens frågeställningar var... (More)
Digitala arbetssätt och tekniska verktyg ökar i sin dominans på svenska arbetsplatser. Denna omställning medför stora konsekvenser på hur verksamheter organiserar sig och därför förändras arbetsformerna för de olika funktionerna. Digitaliseringens inverkan omfattar främst människorna. Således är den personalhanterande HR-avdelningen central i denna bemärkelse och yrket har genomgått en digital transformation. Nya tekniska framsteg har möjliggjort mätningar och statistikproduktion som princip och i realtid. Hur frågor om bemanning och mellanmänskliga relationer ska omvandlas till indikatorer och mätbar statisk har intresserat forskningen och är högaktuellt för svenska bransch- och nätverksplattformer. Uppsatsens frågeställningar var följaktligen inriktade på att studera hur tre olika kunskapskällor beskriver HR-yrket förändring med hänsyn till denna transformation och senare hur tre olika PA-program bemöter denna utveckling. En strukturerad litteraturöversikt gjordes och resultaten användes för att analysera HR-yrkets position, möjligheter och utmaningar. Texterna som analyserats bestod av strategiskt valda forskningstexter, fack- och branschtexter samt tre svenska PA-programs utbildningsplaner, kursplaner och litteraturlistor. Analysen fokuserar den bild av yrket som framträder i relation till den sedan länge pågående digitaliseringen av arbetslivet. Texterna visar att HR-yrket påbörjat en ny transformering. I några fall som gäller branschtexterna, kan texterna i sig förstås som tecken på transformering. HR-arbetet har delvis fått ett nytt innehåll och annat arbete har minskat. Nya arbetsfält möjliggörs men det är oklart om HR-som kår kan göra dem till sina. För detta skulle behövas ett stöd från universiteten, vilket studien visar ännu inte finns. Digitala tekniker och system framträder i texterna som något som invaderar HR-arbetet i olika avseenden vare sig HR- anställda vill det eller inte. Digitaliseringen öppnar också för ett större inflytande och behov av HR-kunskaper tillsammans med nya kompetenser kopplade till tekniken. Så här långt tycks transformeringen däremot mest handla om en individuell anpassning till digitaliseringen och att enskilda på olika sätt ser till att komplettera sin utbildning med IT- kompetens, som majoriteten av dagens yrkesverksamma tycks sakna. Både den vetenskapliga forskningen och branschnätverken fastslår ett existerande kunskapsglapp. Frågan som väckts är om inte HR-yrket behöver stöd från universiteten, för att även utveckla vetenskaplig, konstruktiv och kritisk kunskap till digital teknik i arbetslivet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Enö, Sara LU
supervisor
organization
course
PEDM23 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Digitalisering, Transformation, Human Resources, PA-program, Utbildningsdokument, Professionalisering, Jurisdiktion.
language
Swedish
id
8952096
date added to LUP
2018-06-21 10:22:03
date last changed
2018-06-21 10:22:03
@misc{8952096,
 abstract   = {Sedan decennier har digitaliseringen pågått i så gott som alla arbetsorganisationer. Just nu pågår andra generationens digitalisering med artificiell intelligens, robotar och andra typer av ”smarta lösningar”. HR-anställda befinner sig på flera sätt mitt i händelseutvecklingen. De utgör en allt mer strategisk partner, förväntas kunna kommunicera digitalt på interna nätverk och kunna översätta data kopplade till mänskliga värden och prestationer i helt ny utsträckning, för att bland annat vinna legitimitet över sin jurisdiktion. Mot denna bakgrund blir det viktigt att analysera digitaliseringen och HR-arbetet för att utveckla kunskaper om hur utbildningarna på landets Personal- och arbetslivsprogram har mött upp denna strukturomvandling. Kvalitetsgranskade forskningsartiklar om digitaliseringen och HR har tillsammans med fack- och branschartiklar utgjort underlaget för att få en mer detaljerad bild av förändringen och vilka nya kompetenskrav som riktats mot de HR-anställda. Därefter har ett strategiskt urval av svenska PA-programs utbildningsplaner och tillhörande kursplaner undersökts för att ge en bild av vilken form av digital literacy universitetens omvärldsanalys lett fram till, det vill säga vilka kunskaper, färdigheter samt vilken förståelse studenterna måste ha utvecklat för att bli godkända. Studien resulterade i ett konstaterande att både HR-personalens roll och arbetssätt förändrats av den digitala utvecklingen samt att funktionen fått anpassas lokalt till tekniska implementeringar i organisationer. En förhöjd implementering av e-HRM och teknologiska styrsystem har i sin tur resulterat i förhöjd efterfrågan på mer tekniska HR- kunskaper av organisationer. Det finns dock inget uppenbart beskrivet i utbildningstexterna av de svenska PA-utbildningarna som tyder på att ett sådant innehåll finns. Studiens analyser åskådliggör ett bristande samförstånd mellan forskning, yrkesverksamma och utbildningar kring dels vikten av digitaliseringen, hur den beskrivs kunna påverka HR-yrket och arbetsplatser samt vad det kan innebära för funktionens framtid.},
 author    = {Enö, Sara},
 keyword   = {Digitalisering,Transformation,Human Resources,PA-program,Utbildningsdokument,Professionalisering,Jurisdiktion.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {HR-yrkets transformering i den digitala eran},
 year     = {2018},
}