Advanced

Emotionell granularitet i psykologisk behandling - Att mäta förmågan att särskilja mellan känslor

Bore, Per LU (2018) PSPR14 20181
Department of Psychology
Abstract
Some people differentiate a great deal between their emotional experiences, they report experiencing grief, sadness, frustration, anger etc. Other people seem to differentiate between their emotional experiences less, they report feeling good or bad. The ability to differentiate between emotions is called emotional granularity (EG). Previous studies have linked EG to higher psychological well-being and access to more emotion regulation strategies. In two studies an instrument to measure emotional granularity has been developed and tested. In the first study university students (n=469) rated which emotions they had felt during the last two days or in the present moment. From these ratings 25 emotions were chosen to form an instrument to... (More)
Some people differentiate a great deal between their emotional experiences, they report experiencing grief, sadness, frustration, anger etc. Other people seem to differentiate between their emotional experiences less, they report feeling good or bad. The ability to differentiate between emotions is called emotional granularity (EG). Previous studies have linked EG to higher psychological well-being and access to more emotion regulation strategies. In two studies an instrument to measure emotional granularity has been developed and tested. In the first study university students (n=469) rated which emotions they had felt during the last two days or in the present moment. From these ratings 25 emotions were chosen to form an instrument to measure EG. The instrument was tested on a group of psychiatric patients (n=31) that participated in a group treatment. The results showed no correlation between EG and level of symptoms, treatment outcome or level of alexithymia. (Less)
Abstract (Swedish)
Vissa personer skiljer mycket mellan sina känslor, de rapporterar att de känner ilska, frustration, ledsamhet och nedstämdhet, medan andra personer inte skiljer särskilt mycket mellan sina känslor, de rapporterar att de mår bra eller att de mår dåligt. Förmågan att skilja mellan sina känslor kallas emotionell granularitet (EG). Tidigare forskning har kopplat ihop EG med bättre psykisk hälsa och större tillgång till emotionsreglerande strategier. I två studier har ett instrument att mäta EG skapats och testats. I den första studien fick universitetsstudenter (n=469) skatta vika känslor som de hade känt de senaste två dagarna eller vilka känslor som de känner just nu. Från dessa skattningarna valdes 25 känsloord ut för att skapa instrumentet... (More)
Vissa personer skiljer mycket mellan sina känslor, de rapporterar att de känner ilska, frustration, ledsamhet och nedstämdhet, medan andra personer inte skiljer särskilt mycket mellan sina känslor, de rapporterar att de mår bra eller att de mår dåligt. Förmågan att skilja mellan sina känslor kallas emotionell granularitet (EG). Tidigare forskning har kopplat ihop EG med bättre psykisk hälsa och större tillgång till emotionsreglerande strategier. I två studier har ett instrument att mäta EG skapats och testats. I den första studien fick universitetsstudenter (n=469) skatta vika känslor som de hade känt de senaste två dagarna eller vilka känslor som de känner just nu. Från dessa skattningarna valdes 25 känsloord ut för att skapa instrumentet för att mäta EG. Detta instrument testades sedan på en grupp patienter inom psykiatrin (n=31) som genomgick en gruppbehandling. Studien hittade inga samband mellan instrumentets mått på EG och patienternas symptomnivå, behandlingsutfall eller grad av alexitymi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bore, Per LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Emotionell granularitet, affektiv circumplex, emotioner, känslor, känslor i Sverige, skilja mellan känslor, upplevelsebaserad insamling, alexitymi, Emotional granularity, affective circumplex, emotions, emotions in Sweden, emotional differentiation, experience sampling method, alexithymia
language
Swedish
id
8952480
date added to LUP
2018-08-06 10:29:21
date last changed
2018-08-06 10:29:21
@misc{8952480,
 abstract   = {Some people differentiate a great deal between their emotional experiences, they report experiencing grief, sadness, frustration, anger etc. Other people seem to differentiate between their emotional experiences less, they report feeling good or bad. The ability to differentiate between emotions is called emotional granularity (EG). Previous studies have linked EG to higher psychological well-being and access to more emotion regulation strategies. In two studies an instrument to measure emotional granularity has been developed and tested. In the first study university students (n=469) rated which emotions they had felt during the last two days or in the present moment. From these ratings 25 emotions were chosen to form an instrument to measure EG. The instrument was tested on a group of psychiatric patients (n=31) that participated in a group treatment. The results showed no correlation between EG and level of symptoms, treatment outcome or level of alexithymia.},
 author    = {Bore, Per},
 keyword   = {Emotionell granularitet,affektiv circumplex,emotioner,känslor,känslor i Sverige,skilja mellan känslor,upplevelsebaserad insamling,alexitymi,Emotional granularity,affective circumplex,emotions,emotions in Sweden,emotional differentiation,experience sampling method,alexithymia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Emotionell granularitet i psykologisk behandling - Att mäta förmågan att särskilja mellan känslor},
 year     = {2018},
}