Advanced

Hälsa på distans

Carlson, Emma LU and Carlsson, Malin (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för om medarbetare upplever att det har någon betydelse att inte ha sin chef fysiskt närvarande på sin arbetsplats när det gäller deras hälsa och välbefinnande.

Teori: Det empiriska materialet har analyserats utifrån teorier om hälsa och ledarskap. De mest centrala är KASAM, hälsopromotion och LMX teori.

Metod: Kvalitativ metod har använts för att samla in empirisk data och på så sätt kunna genomföra denna forskningsstudie. Det har genomförts en fallstudie med 8 stycken djupintervjuer hos olika medarbetare på ett företag där chefen befinner sig på distans.

Resultat: Medarbetare upplever inte att ett distansledarskap är ett problem för hur det påverkar deras hälsa... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för om medarbetare upplever att det har någon betydelse att inte ha sin chef fysiskt närvarande på sin arbetsplats när det gäller deras hälsa och välbefinnande.

Teori: Det empiriska materialet har analyserats utifrån teorier om hälsa och ledarskap. De mest centrala är KASAM, hälsopromotion och LMX teori.

Metod: Kvalitativ metod har använts för att samla in empirisk data och på så sätt kunna genomföra denna forskningsstudie. Det har genomförts en fallstudie med 8 stycken djupintervjuer hos olika medarbetare på ett företag där chefen befinner sig på distans.

Resultat: Medarbetare upplever inte att ett distansledarskap är ett problem för hur det påverkar deras hälsa och välbefinnande. Detta med förutsättning att medarbetaren kan vara självständig och få resurser till att vara sin egen beslutsfattare. Det är även betydelsefullt att uppleva chefen som närvarande trots en distansrelation vilket framförallt möjliggörs genom en tydlig kommunikation. Att uppmärksamma ett hälsofrämjande arbete blir dock problematiskt för en chef som befinner sig på distans framför allt då denne inte kan närvara och se de fysiska aspekter som påverkar hälsa och tillfredsställelse. Slutligen är relationer något som är centralt i förhållandet hälsa och distansledarskap. Medarbetare upplever inte alltid ett behov av en nära relation till sin chef men det blir då viktigt att finna den hos en annan individ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlson, Emma LU and Carlsson, Malin
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie av medarbetare med chef på distans
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hälsa, hälsopromotion, ledarskap, LMX, distansledarskap, kommunikation
language
Swedish
id
8952524
date added to LUP
2018-07-04 11:18:51
date last changed
2018-07-04 11:18:51
@misc{8952524,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för om medarbetare upplever att det har någon betydelse att inte ha sin chef fysiskt närvarande på sin arbetsplats när det gäller deras hälsa och välbefinnande.

Teori: Det empiriska materialet har analyserats utifrån teorier om hälsa och ledarskap. De mest centrala är KASAM, hälsopromotion och LMX teori.

Metod: Kvalitativ metod har använts för att samla in empirisk data och på så sätt kunna genomföra denna forskningsstudie. Det har genomförts en fallstudie med 8 stycken djupintervjuer hos olika medarbetare på ett företag där chefen befinner sig på distans.

Resultat: Medarbetare upplever inte att ett distansledarskap är ett problem för hur det påverkar deras hälsa och välbefinnande. Detta med förutsättning att medarbetaren kan vara självständig och få resurser till att vara sin egen beslutsfattare. Det är även betydelsefullt att uppleva chefen som närvarande trots en distansrelation vilket framförallt möjliggörs genom en tydlig kommunikation. Att uppmärksamma ett hälsofrämjande arbete blir dock problematiskt för en chef som befinner sig på distans framför allt då denne inte kan närvara och se de fysiska aspekter som påverkar hälsa och tillfredsställelse. Slutligen är relationer något som är centralt i förhållandet hälsa och distansledarskap. Medarbetare upplever inte alltid ett behov av en nära relation till sin chef men det blir då viktigt att finna den hos en annan individ.},
 author    = {Carlson, Emma and Carlsson, Malin},
 keyword   = {Hälsa,hälsopromotion,ledarskap,LMX,distansledarskap,kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsa på distans},
 year     = {2018},
}