Advanced

Ett fönster mot servicelandskapet

Grönvall, Viktoria LU and Alfvén, Angelica LU (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att fördjupa förståelsen av hur hotell kan utforma sitt servicelandskap genom tematisering. Syftet var även att förstå hur det fysiska och virtuella servicelandskapet står i relation till varandra. För att besvara syftet valdes tre frågeställningar: Hur kan hotell utforma det fysiska servicelandskapet genom tematisering? Hur kan hotell utforma det virtuella servicelandskapet genom tematisering? Hur ser relationen ut mellan det fysiska och virtuella servicelandskapet på olika hotell? De teorier som använts för att besvara studiens syfte gav oss byggstenar för att kunna analysera empirin. Teorin är kopplad till begreppen tematisering, det fysiska servicelandskapet och det virtuella servicelandskapet. Studien utgick... (More)
Syftet med studien var att fördjupa förståelsen av hur hotell kan utforma sitt servicelandskap genom tematisering. Syftet var även att förstå hur det fysiska och virtuella servicelandskapet står i relation till varandra. För att besvara syftet valdes tre frågeställningar: Hur kan hotell utforma det fysiska servicelandskapet genom tematisering? Hur kan hotell utforma det virtuella servicelandskapet genom tematisering? Hur ser relationen ut mellan det fysiska och virtuella servicelandskapet på olika hotell? De teorier som använts för att besvara studiens syfte gav oss byggstenar för att kunna analysera empirin. Teorin är kopplad till begreppen tematisering, det fysiska servicelandskapet och det virtuella servicelandskapet. Studien utgick från en kvalitativ forskningsmetod med hjälp av sju semistrukturerade djupintervjuer på hotell. Empirin har även samlats in i form av observationer och dokumentanalys på respektive hotell vilket mynnar ut i en så kallad triangulering. Studiens slutsats var att hotellen utformar det fysiska servicelandskapet på olika sätt beroende på deras valda tema, vilket kan förmedlas genom olika fysiska attribut i hotellets lobby och reception, men valet av vad som inkluderas varierar. Det virtuella servicelandskapet är mer komplext då det är svårare att möta gästernas sinnen online och skiljer sig i utformandet mellan olika hotell. Dagens informationssökande konsumenter ställer krav på företagen att kontinuerligt uppdatera hemsidan för att hålla vad som lovas på hemsidan. Alltså är relationen mellan det fysiska och virtuella servicelandskapet av betydelse för hotell vid utformandet av dessa miljöer för att skapa ett genomgående tema i hela verksamheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grönvall, Viktoria LU and Alfvén, Angelica LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fysiskt servicelandskap, virtuellt servicelandskap, tematisering, sinnen
language
Swedish
id
8952862
date added to LUP
2018-07-04 11:20:51
date last changed
2018-07-04 11:20:51
@misc{8952862,
 abstract   = {Syftet med studien var att fördjupa förståelsen av hur hotell kan utforma sitt servicelandskap genom tematisering. Syftet var även att förstå hur det fysiska och virtuella servicelandskapet står i relation till varandra. För att besvara syftet valdes tre frågeställningar: Hur kan hotell utforma det fysiska servicelandskapet genom tematisering? Hur kan hotell utforma det virtuella servicelandskapet genom tematisering? Hur ser relationen ut mellan det fysiska och virtuella servicelandskapet på olika hotell? De teorier som använts för att besvara studiens syfte gav oss byggstenar för att kunna analysera empirin. Teorin är kopplad till begreppen tematisering, det fysiska servicelandskapet och det virtuella servicelandskapet. Studien utgick från en kvalitativ forskningsmetod med hjälp av sju semistrukturerade djupintervjuer på hotell. Empirin har även samlats in i form av observationer och dokumentanalys på respektive hotell vilket mynnar ut i en så kallad triangulering. Studiens slutsats var att hotellen utformar det fysiska servicelandskapet på olika sätt beroende på deras valda tema, vilket kan förmedlas genom olika fysiska attribut i hotellets lobby och reception, men valet av vad som inkluderas varierar. Det virtuella servicelandskapet är mer komplext då det är svårare att möta gästernas sinnen online och skiljer sig i utformandet mellan olika hotell. Dagens informationssökande konsumenter ställer krav på företagen att kontinuerligt uppdatera hemsidan för att hålla vad som lovas på hemsidan. Alltså är relationen mellan det fysiska och virtuella servicelandskapet av betydelse för hotell vid utformandet av dessa miljöer för att skapa ett genomgående tema i hela verksamheten.},
 author    = {Grönvall, Viktoria and Alfvén, Angelica},
 keyword   = {fysiskt servicelandskap,virtuellt servicelandskap,tematisering,sinnen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett fönster mot servicelandskapet},
 year     = {2018},
}